නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Everyone loves dice games. Roll the dice, pick the combination and try to outscore your opponent. If you're a fan of Yacht or Yahtzee, you'll fall in love with this game.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Black screen problem fixed!

විශේෂාංග

  • Interactive tutorial
  • Fun theme suitable for all ages
  • Includes a rolling cup and scorepad!
  • Bonus animation if you get a 'Yatzy'

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Isko Games

හිමිකම

Isko Games

වැඩිදියුණුකරු

Isko Games

නිකුතු දිනය

2019-09-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

5.02 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Yatzy Classic වෙබ් අඩවිය
Yatzy Classic සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට