නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

*Zoo Time for toddlers and kids is a fun and educational game to help develop and stimulate your children’s mind and intellect. *Zoo Animals Puzzle is a wonderful puzzle game for kids and toddlers *Put the correct circle on matching circle and complete the animal face. *its puzzle games toddler can enjoy and fun learning activity. disclaimer policy: -This game Made by zygomatic We just use to embalmed code to my games.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Puzzle Games.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Kishan Ghaghada

නිකුතු දිනය

2018-09-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.41 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට