Zdravie a bezpečnosť

Požiadavky na používanie


Vzdialenosť medzi dvoma zrenicami očí musí byť 51 až 74, aby sa pomocou okuliarov HoloLens správne a pohodlne zobrazovali hologramy. Tento rozsah zahŕňa väčšinu dospelých a detí od 13 rokov. Okuliare HoloLens nie sú určené pre deti mladšie ako 13 rokov. Na sledovanie stereoskopického trojrozmerného obsahu sa požaduje dobré binokulárne videnie. Okuliare HoloLens možno nosiť na väčšine okuliarov a používať s kontaktnými šošovkami. Ak máte poruchu binokulárneho videnia, napríklad strabizmus (škúlenie), sledovanie trojrozmerného obrazu pre vás pravdepodobne bude nepohodlné. Malé percento ľudí má už existujúcu binokulárnu poruchu videnia, o ktorej nemusia vedieť, až kým nevyskúšajú sledovať trojrozmerný obraz. Ak nevidíte trojrozmerný efekt jasne a pohodlne, zvážte návštevu očného lekára.

Bezpečnosť a pohodlie


Tento symbol identifikuje v tejto príručke k zariadeniu správy o bezpečnosti a ochrane zdravia

VAROVANIE


Neschopnosť správne nastaviť, používať a starať sa o okuliare HoloLens môže zvýšiť riziko vážneho zranenia, smrti, poškodenia majetku, poškodenie zariadenia alebo súvisiaceho príslušenstva. Ak okuliare HoloLens niekomu požičiate, uistite sa, že chápu informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti uvedené v tejto príručke a dokončia aplikáciu Kalibrácia.

Varovanie: Používajte v bezpečnom prostredí


Používanie okuliarov HoloLens môže odvádzať pozornosť a sťažiť vnímanie okolia. Hologramy sa môžu javiť v diaľke, ale napriek tomu môžu brániť vo výhľade na skutočné objekty v blízkosti.
Používajte iba na bezpečnom mieste, ktoré je vhodné pre vaše aktivity. Vyhnite sa riziku zakopnutia, schodiskám, nízkym stropom, krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť, a pod. Okuliare HoloLens nepoužívajte v prípade, že potrebujete celé zorné pole a udržiavať pozornosť kvôli bezpečnosti, napríklad pri riadení vozidla alebo pri iných potenciálne nebezpečných aktivitách.

Upozornenie: Nepohodlie


Počas používania okuliarov HoloLens sa môžete cítiť nepohodlne. Používanie okuliarov HoloLens by zo začiatku malo byť krátke a s prestávkami. Ak sa cítite nepohodlne, zastavte sa a odpočiňte si, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Stavy nepohodlia môžu zahŕňať dočasné pocity nevoľnosti, kinetózu, závraty, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, presilenie očí alebo suché oči. Ďalšie informácie nájdete na stránke hololens.com/support/comfort.

Upozornenie: Pohodlné používanie zmiešanej reality


Niektorí ľudia sa pri používaní zmiešanej alebo virtuálnej reality môžu cítiť nepohodlne, čo môže zahŕňať nevoľnosť, kinetózu, závraty, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, presilenie očí alebo suché oči, a to najmä pri prispôsobovaní sa na používanie. Kinetóza a súvisiace príznaky sa zvyčajne vyskytujú pri nesúlade medzi tým, čo vidíte a čo vníma vaše telo. Ak ste náchylní na kinetózu aj v iných situáciách, máte strach z výšok, migrénu, poruchu stredného ucha alebo iné zdravotné problémy, môže vám hroziť zvýšené riziko nepohodlia.
Riziko nepohodlia môžu zvýšiť niektoré situácie.
Napríklad:
 • Ak ste nový používateľ (ako sa váš zrak prispôsobuje, príznaky zvyknú ustupovať).
 • Displej nie je kalibrovaný alebo náhlavná súprava nie je správne umiestnená na hlave. Pomocou aplikácie Kalibrácia sa uistite, že okuliare HoloLens sú správne kalibrované a zarovnané.
 • Určité typy obsahu, najmä hry alebo filmy, ktoré vo vás vyvolávajú pocit, ako keby ste sa pohybovali vesmírom alebo pozerali z výšky nadol, prípadne interakcie zahŕňajúce sledovanie pohybujúcich sa objektov.
 • Dlhodobé používanie okuliarov HoloLens bez prestávky.
 • Používanie okuliarov HoloLens v úplne tmavom prostredí, ktoré vám bráni sledovať vizuálne podnety pomocou periférneho videnia.
Používanie by zo začiatku malo byť krátke. Začnite pomaly a rozhliadnite sa, aby ste zistili, ako interagujú virtuálne objekty a okolitý svet. Pre väčšinu ľudí by sa malo nepohodlie znížiť v priebehu niekoľkých prvých relácií.
Robte si pravidelné prestávky. Ak sa cítite nepohodlne, zastavte sa a odpočiňte si. Časovanie a dĺžka prestávok môže závisieť od individuálneho používateľa a od toho, čo s okuliarmi HoloLens robíte.
Ak sa cítite nepohodlne, prestaňte okuliare HoloLens používať a odpočiňte si, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Zotavovanie z dezorientácie môže pomôcť urýchliť pokojné sedenie v dobre osvetlenom prostredí. Ak sa cítite dezorientovaní, až do zotavenia sa vyhnite činnostiam, ktoré vyžadujú rovnováhu, koordináciu alebo iné schopnosti. Uistite sa, že displej je správne kalibrovaný. Zapamätajte si typ obsahu, ktorý ste videli, a ďalšie aspekty situácie, v ktorej sa nepohodlie objavilo, aby ste sa takejto situácii nabudúce mohli prispôsobiť. Čas potrebný na prispôsobenie je u každého iný. Zvážte častejšie alebo dlhšie prestávky.
Ak sú príznaky závažné alebo pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Nie je známe, že sledovanie trojrozmerného obsahu alebo zmiešanej reality poškodzuje vývoj zraku alebo spôsobuje binokulárne poruchy videnia. Ak nevidíte trojrozmerný efekt jasne a pohodlne, zvážte návštevu očného lekára, pretože môžete mať nediagnostikovanú binokulárnu poruchu videnia.

Varovanie: Buďte fyzicky schopní používať zariadenie zamýšľaným spôsobom


Uistite sa, že vaša rovnováha a fyzické schopnosti postačujú na akékoľvek pohyby počas používania okuliarov HoloLens. Robte si pravidelné prestávky. Ak sa unavíte, niečo vás bolí alebo pociťujete nepohodlie, zastavte sa a odpočiňte si.

Varovanie: Bezpečnosť sluchu


Nastavte hlasitosť dostatočne vysoko tak, aby ste zreteľne počuli v tichom prostredí. Nenastavujte ju na vyššiu úroveň.

 • Po začatí počúvania nezvyšujte hlasitosť. Uši sa môžu postupne prispôsobiť tak, že vysoká hlasitosť bude znieť normálne. Vysoká hlasitosť vám však môže poškodiť sluch.
 • Nezvyšujte hlasitosť, aby ste prekryli vonkajší hluk. Kombinácia vonkajšieho hluku a zvuku zo slúchadiel vám môže poškodiť sluch. Utesnené alebo protihlukové slúchadlá môžu znížiť vonkajší hluk, aby ste nemuseli zvyšovať hlasitosť.
 • Ak nerozumiete niekomu, kto v blízkosti hovorí normálne, znížte hlasitosť. Zvuk, ktorý prehluší normálnu reč, vám môže poškodiť sluch. Dokonca aj pri utesnených alebo protihlukových slúchadlách by ste mali počuť hovoriť ľudí vo svojej blízkosti.

Varovanie: Minimalizujte čas strávený počúvaním hlasného zvuku


Čím dlhšie budete vystavení hlasnému zvuku, tým je pravdepodobnejšie, že si poškodíte sluch. Čím je zvuk hlasnejší, tým skôr sa sluch poškodí.

 • Počúvanie hudby pri maximálnej hlasitosti na zariadení so slúchadlami môže natrvalo poškodiť sluch za 15 minút.
 • Sluch môže poškodiť dokonca aj nižšia hlasitosť v prípade, že ste jej vystavení veľa hodín.
 • K tomu sa pridáva všetok zvuk, ktorému ste počas dňa vystavení. Ak ste vystavení inému hlasnému zvuku, poškodenie sluchu pri vysokej hlasitosti nastane skôr.
 • Ak chcete bezpečne používať zariadenie bez časového obmedzenia, udržujte dostatočne nízku hlasitosť tak, aby ste sa dokázali rozprávať s ľuďmi vo svojej blízkosti.

Varovanie: Buďte si vedomí príznakov straty sluchu


Prestaňte používať toto zariadenie a nechajte si skontrolovať sluch, ak:
 • spozorujete akúkoľvek stratu sluchu,
 • počujete v ušiach zvonenie,
 • vaša reč znie tlmene,
 • zvuk sa zdá byť nevýrazný alebo monotónny.
Dobrým nápadom sú pravidelné kontroly sluchu u ušného lekára.

Varovanie: Nepokúšajte sa o opravy


Varovanie: Nepokúšajte sa rozoberať, otvárať, opravovať ani upravovať výrobok, príslušenstvo ani zdroj napájania.


Hrozí úraz elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.

Varovanie: Bezpečnosť sieťového adaptéra


Ak nedodržíte nasledujúce opatrenia, môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne k poškodeniu zariadenia. Výber vhodného zdroja napájania pre vaše zariadenie:
 • Používajte iba napájací zdroj a sieťový napájací kábel, ktoré boli dodané so zariadením alebo ktoré ste dostali od autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft.
 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo meniče, ani keď sa zdá, že napätie a frekvencia sú prijateľné. Používajte len striedavý prúd dodávaný štandardnou sieťovou zásuvkou.
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, napájací kábel ani inú elektrickú zásuvku. Skontrolujte, či sú dimenzované na zvládnutie celkového prúdu (v ampéroch [A]) odoberaného zariadením (vyznačený na napájacom zdroji) a ďalšími zariadeniami v rovnakom obvode.
 • V prípade zariadení, na ktorých sú hroty sieťového napájania zložené kvôli skladovaniu, narovnajte tieto hroty, skôr ako sieťový adaptér zapojíte do elektrickej zásuvky.
V prípade zariadení, na ktorých sú hroty sieťového napájania odpojiteľné a napájací zdroj používa univerzálny adaptér, sa uistite, že súprava hrotov je správne konfigurovaná pre elektrickú zásuvku a úplne zasunutá do adaptéra, skôr ako sieťový adaptér zapojíte do elektrickej zásuvky.

Upozornenie: Bezpečnosť káblov a šnúr


Usporiadajte všetky káble a šnúry tak, aby o ne ľudia a domáce zvieratá nezakopli ani ich náhodou nepotiahli, keď sa pohybujú okolo alebo prechádzajú danou zónou. Nedovoľte, aby sa s káblami a šnúrami hrali deti. Pri používaní zariadenia dávajte pozor, aby ste nepotiahli napájací kábel.

Ak chcete zabrániť poškodeniu napájacích káblov a napájacieho zdroja:

 • Chráňte napájacie káble pred tým, aby sa po nich chodilo.
 • Chráňte káble pred zovretím alebo ostrým ohýbaním, a to najmä v mieste pripojenia k elektrickej zásuvke, napájaciemu zdroju a zariadeniu.
 • Nemykajte napájacími káblami, nezauzľujte ich, ostro neohýbajte ani inak nepoškodzujte.
 • Nevystavujte napájacie káble zdrojom tepla.
 • Držte deti a domáce zvieratá mimo dosahu napájacích káblov. Nedovoľte, aby ich hrýzli alebo žuli.
 • Pri odpájaní napájacích káblov ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
 • Ak je napájací kábel alebo napájací zdroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, okamžite ho prestaňte používať.
 • Odpojte zariadenie zo zásuvky počas búrky alebo pri dlhodobom nepoužívaní.

Varovanie: Bezpečnosť batérie


Toto zariadenie obsahuje zabudovanú batériu, ktorej nesprávne používanie môže viesť k výbuchu. Neohrievajte, neotvárajte, neprepichujte, neničte ani nevyhadzujte do ohňa. Nenechávajte zariadenie na priamom slnečnom svetle dlhší čas, pretože by sa mohlo roztaviť alebo by sa mohla poškodiť batéria. Batériu v tomto zariadení nemôže vymeniť používateľ. Mala by ju vymieňať iba spoločnosť Microsoft alebo autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti Microsoft. Podrobnosti nájdete na stránke www.hololens.com/support.

Varovanie: Používanie v blízkosti vody


Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody a nevystavujte ho dažďu ani vlhkosti, aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nepokúšajte sa sušiť zariadenie pomocou sušiča na vlasy alebo mikrovlnnej rúry.

Varovanie: Postupujte podľa pokynov, aby ste predišli problémom s rušením


Vypnite okuliare HoloLens všade, kde vás na to upozorňujú oznámenia. V lietadle vypnite zariadenie vždy, keď vás na to upozornia pracovníci leteckej spoločnosti, alebo pred zabalením bezdrôtového zariadenia do batožiny.

Varovanie: Potenciálne výbušné atmosféry


Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, označené a môžu zahŕňať priestory s palivami, napríklad podpalubie lodí, priestory na prepravu alebo skladovanie paliva alebo chemikálií. Patria sem aj oblasti, v ktorých vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad obilný či kovový prach. Keď sa nachádzate v takejto oblasti, vypnite okuliare HoloLens a neodpájajte ani neinštalujte nabíjačky, sieťové adaptéry ani iné príslušenstvo. V takýchto oblastiach sa môžu objaviť iskry a spôsobiť výbuch alebo požiar.

Varovanie: Osobné lekárske zariadenia


Vysokofrekvenčné emisie z elektronického zariadenia môžu mať negatívny vplyv na prevádzku iného elektronického zariadenia a spôsobiť ich poruchu. Hoci je prístroj navrhnutý, testovaný a vyrobený tak, aby spĺňal predpisy upravujúce vysokofrekvenčné emisie v krajinách, ako sú Spojené štáty americké alebo Kanada, bezdrôtové vysielače a elektrické obvody v zariadení môžu spôsobiť rušenie v iných elektronických zariadeniach. Preto dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia: Kardiostimulátory: Združenie výrobcov zdravotníckeho priemyslu odporúča, aby medzi bezdrôtovým zariadením a kardiostimulátorom bola zachovaná minimálna vzdialenosť 15 cm na zabránenie potenciálneho rušenia kardiostimulátora.
Osoby s kardiostimulátormi:

 • Keď je bezdrôtové zariadenie zapnuté, vždy by malo byť vzdialené od kardiostimulátora viac ako 15 cm.
 • Ak máte akýkoľvek dôvod na podozrenie, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite zariadenie.

Upozornenie: Obavy súvisiace s teplom


Počas bežného používania môže byť zariadenie veľmi teplé. Zariadenie spĺňa limity povrchovej teploty prístupné používateľom definované Medzinárodnou normou pre bezpečnosť zariadení informačných technológií (IEC 60950-1). Ak chcete znížiť obavy súvisiace s teplom, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu pod zariadením a okolo neho.
 • Dávajte pozor, či sa zariadenia v prevádzke nedotýka vankúš, deka, čiapka alebo iný mäkký materiál, pretože by mohol blokovať prúdenie vzduchu a následne spôsobiť prehriatie zariadenia.
 • Ak sa zariadenie nepríjemne nahreje, snímte ho a urobte si prestávku.

Varovanie: Fotosenzitívne záchvaty


Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvaty, keď sú vystavení určitým vizuálnym obrazom vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú žiadnu anamnézu záchvatov alebo epilepsie, môžu mať nediagnostikovaný stav spôsobujúci tieto „fotosenzitívne epileptické záchvaty“ pri sledovaní videohier.
Tieto záchvaty môžu mať rôzne príznaky vrátane závratov, porúch videnia, tikov očí alebo tváre, trhaných pohybov alebo trasenia rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti alebo náhleho neuvedomovania si situácie. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k úrazu v dôsledku pádu alebo nárazu na blízke objekty.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom. Rodičia by mali sledovať tieto príznaky u detí alebo sa ich na ne opýtať. U detí a dospievajúci je pravdepodobnosť výskytu týchto záchvatov väčšia ako u dospelých. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môžete znížiť dodržiavaním týchto preventívnych opatrení:
 • Okuliare HoloLens používajte v dobre osvetlenej miestnosti.
 • Okuliare HoloLens nepoužívajte, keď ste ospalí alebo unavení.
Ak ste vy alebo niekto z vašich príbuzných mali v minulosti záchvaty alebo epilepsiu, pred použitím okuliarov HoloLens sa poraďte s lekárom.

Varovanie: Nebezpečenstvo udusenia


Toto zariadenie môže obsahovať malé časti, ktorými sa môžu deti do 3 rokov udusiť. Uchovávajte malé časti mimo dosahu detí.

Upozornenie: Podráždenie pokožky


Toto zariadenie je vyrobené z materiálov bežne používaných v spotrebiteľských elektronických zariadeniach, ktoré možno nosiť na tele. U niektorých ľudí však môže dôjsť k podráždeniu pokožky v dôsledku alergií alebo citlivosti.
Ak chcete znížiť riziko podráždenia pokožky:
 • Ak zariadenie navlhne, utrite ho handričkou dosucha.
 • Na časti okuliarov HoloLens, ktoré prichádzajú do styku s hlavou, nepoužívajte pleťové vody ani iné produkty.
 • Nenoste na poranenej pokožke.
 • Hlavový most posúvajte dovtedy, kým sa cítite pohodlne. Vyhnite sa nepríjemnému utiahnutiu.
Ak sa pokožka podráždi, prestaňte okuliare HoloLens používať. Ak sú príznaky závažné alebo pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Varovanie: Zhodnoťte potrebu ochrany zraku pre vaše prostredie


Okuliare HoloLens nie sú určené na ochranu zraku pred silnými nárazmi (Z87.1+), úlomkami, chemikáliami, UV žiarením a pod. Na základe testov sa zistilo, že okuliare HoloLens vyhovujú základným požiadavkám na ochranu proti nárazom podľa noriem ANSI Z87.1, CSA Z94.3 a EN 166.