Prejsť na hlavný obsah
Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365

Microsoft Viva: Podpora všetkých zamestnancov v novej digitálnej ére

Ešte predtým, ako naše životy zmenilo ochorenie COVID-19, začínala prichádzať nová generácia digitálnych nástrojov, ktorá do budúcnosti ponúkala nové možnosti práce. Nečakali sme však, že táto budúcnosť príde prakticky zo dňa na deň, ako sa to stalo minulý rok v marci, kedy milióny podnikov na celom svete reagovali na pandemickú situáciu tak, že prešli na úplnú alebo čiastočnú prácu na diaľku.

V rámci svojej pracovnej pozície v spoločnosti Microsoft mám každý deň možnosť rozprávať sa so zákazníkmi o ich skúsenostiach s touto novou digitálnou érou. Prácu na nástrojoch, ktoré ľuďom popri zvládaní výziev v súvislosti s pandémiou umožnili nové formy prepojenia a spolupráce, považujem za nesmierne vzrušujúcu. Služby Microsoft Teams a Microsoft 365 sme vytvorili ako organizačnú vrstvu na prepojenie všetkých spôsobov, ktoré ľudia využívajú na prácu, vzdelávanie a spoluprácu. Microsoft Teams je jediným riešením na schôdze, volania, chat, spoluprácu na obsahu a pracovné postupy obchodných procesov, pričom všetky tieto možnosti sú dostupné v zabezpečenom a integrovanom používateľskom prostredí. Minulú jeseň sa počet aktívnych používateľov služby Microsoft Teams vyšplhal na 115 miliónov denne, zatiaľ čo používatelia služby Microsoft 365 na celom svete strávili počas jediného dňa spolu viac ako 30 miliárd minút spoluprácou, keď vzájomne komunikovali, spolupracovali a spoločne tvorili obsah. V novej hybridnej pracovnej realite služba Microsoft Teams podporuje všetkých ľudí v organizácii – od informačných pracovníkov až po pracovníkov prvého kontaktu.

Ak však chceme ľudí skutočne podporiť, aby mali pocit prepojenia, podpory a možnosti uplatniť celý svoj potenciál, potrebujeme urobiť ešte viac.

Organizácie v súčastnosti vynakladajú viac ako 300 miliárd dolárov ročne na zamestnaneckú skúsenosť. Toto číslo zahŕňa rozvoj a školenie zamestnancov, benefity a odpočinok, ako aj celý rad technológií na podporu zamestnaneckej skúsenosti. Tieto technológie sú však príliš často fragmentované, zložito sa vyhľadávajú a pôsobia rušivo na pracovné postupy. 

Keďže digitálne nástroje sa stávajú rozhodujúcim faktorom skvelej zamestnaneckej skúsenosti, vedúci podnikov v rôznych odvetviach využívajú túto príležitosť na vzdelávanie a prehodnocujú svoj prístup aj svoje výdavky. 

Veríme, že tu je potrebný nový prístup a nová kategória technologických riešení, ktorým sa hovorí platformy zamestnaneckej skúsenosti. V priebehu niekoľkých posledných mesiacov som sa spolu so svojím tímom rozprával s analytikom Joshom Bersinom, ktorý sa venuje podrobnému skúmaniu tohto priestoru. Tieto konverzácie nás utvrdili v našej vízii vytvorenia platformy zamestnaneckej skúsenosti, ktorá ľuďom poskytuje potrebné zdroje a potrebnú podporu, a je bezproblémovo integrovaná v nástrojoch, ktoré používajú pri práci. Pomohla by im tak k úspechu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Predstavenie platformy Microsoft Viva

Dnes predstavujeme Microsoft Viva, prvú platformu zamestnaneckej skúsenosti určenú pre digitálnu éru. Microsoft Viva spája komunikáciu, vedomosti, vzdelávanie, zdroje informácií a prehľady do integrovaného prostredia, ktoré ľuďom a tímom pomôže naplno využiť ich potenciál a pracovať odkiaľkoľvek. Platforma naplno využíva službu Microsoft 365 a pristupuje sa k nej cez Microsoft Teams a ďalšie aplikácie Microsoft 365, ktoré ľudia každodenne používajú.

Nová zamestnanecká skúsenosť

Microsoft Viva na začiatok zahŕňa štyri moduly: Viva Pripojenia, Viva Prehľady, Viva Vzdelávanie a Viva Témy – ďalšie budú k dispozícii čoskoro. Predstavím vám jednotlivé moduly.

Začneme s Viva Pripojeniami.

Prieskum z nášho indexu pracovných trendov ukazuje, že takmer 60 percent pracovníkov má počas práce na diaľku pocit slabšieho spojenia so svojím tímom. Snažíme sa teda nahradiť kamarátstva a kontakty, ktoré sa vytvárali spoločnými stretnutiami zamestnancov, obedmi či podujatiami. Táto úloha je náročná pre všetkých, najmä však pre nových zamestnancov – skúste sa vžiť do kože zamestnanca, ktorý nikde nebol v kancelárii ani sa s nikým zo spoločnosti osobne nestretol.

Modul Viva Pripojenia, dostupný prostredníctvom služby Microsoft Teams, predstavuje pre zamestnancov vstupný bod, kde sa môžu zapájať a viesť interné komunikácie. Môžete si ho predstaviť ako bránu k svojmu digitálnemu pracovisku.

Modul Viva Pripojenia využíva možnosti služby Microsoft 365, ako napríklad SharePoint, a poskytuje tak zamestnancom vytvorené a označené cieľové miesto. Vďaka integrácii platformy Microsoft Viva do Yammera sa vedúci pracovníci môžu spojiť so zamestnancami prostredníctvom firemných stretnutí a zamestnanci môžu získať prístup ku všetkému od firemných noviniek, politík a benefitov až po skupiny zdrojov informácií pre zamestnancov alebo komunity, ku ktorým sa chcú pripojiť. Platforma poskytuje aj prispôsobený informačný kanál a prispôsobenú tabuľu, aby ste mohli nájsť všetky užitočné zdroje informácií, či už z platformy Microsoft Viva alebo z iných aplikácií svojho digitálneho pracoviska. Obsah tiež možno prispôsobiť konkrétnym rolám v spoločnosti vrátane pracovníkov prvého kontaktu, aby získali komplexný prehľad len o tých zdrojoch, ktoré potrebujú.

image-

Nasleduje modul Viva Prehľady.

V časoch, kedy viac ako 30 percent pracovníkov tvrdí, že z dôvodu pandémie u nich narástol pocit vyhorenia, je mimoriadne dôležité pomôcť ľuďom „odpojiť sa“ a naplno využiť to najvzácnejšie, čo majú: svoj čas.

Modul Viva Prehľady poskytuje jednotlivcom, manažérom aj vedúcim pracovníkom prispôsobené prehľady s ochranou osobných údajov, na základe ktorých možno konať a ktoré pomôžu všetkým ľuďom v organizácii prosperovať. Modul prináša nové osobné skúsenosti odpočinku, prehľady a odporúčané akcie zo služieb Workplace Analytics a MyAnalytics priamo do pracovných postupov ľudí v službe Microsoft Teams.

Modul Viva Prehľady pre jednotlivcov, dostupný prostredníctvom služby Microsoft Teams, pomáha zamestnancom zostať v kontakte so svojimi kolegami a rezervovať si čas na pravidelné prestávky, sústredenú prácu a vzdelávanie. Svoju prácu sme založili na skúsenostiach, ktoré sme predstavili minulé leto, ako napríklad virtuálne dochádzanie do práce a integrácia s aplikáciou Headspace. Odteraz sa stávajú súčasťou platformy Microsoft Viva a začnú sa vydávať v najbližších mesiacoch. 

Pre manažérov poskytuje modul Viva Prehľady odporúčania a prehľady s ochranou osobných údajov založené na údajoch, ktoré podporujú zdravé a úspešné tímy. Modul Viva Prehľady môže napríklad manažérovi pomôcť zistiť, či členom jeho tímu hrozí vyhorenie, a poskytnúť mu odporúčania, napríklad aby tímu poradil vypnúť si oznámenia, nastaviť hranice v kalendári a nastaviť si denné priority tak, aby sa zamerali na to najdôležitejšie. 

Vedúcim pracovníkom spoločnosti pomáha modul Viva Prehľady riešiť komplexné výzvy a reagovať na zmeny tým, že objasňuje spôsob a trendy práce v organizácii. Môže ísť napríklad o príležitosti na odpočinok, ale napríklad aj o plánovanie priestorov pri tom, ako spoločnosti prestavujú svoje kancelárie na čiastočnú prácu na diaľku. Modul Viva Prehľady poskytuje vedúcim pracovníkom aj analýzu siete organizácie, aby porozumeli prepojeniam a väzbám medzi tímami a v rámci nich.

Tieto organizačné prehľady sú ešte výkonnejšie, ak sa skombinujú s ďalšími zdrojmi údajov. Dnes s potešením predstavujeme novú tabuľu pre zákazníkov s platformou Microsoft Viva a službou Glint od spoločnosti LinkedIn, ktorá priraďuje prehľady o spôsobe práce ľudí k prieskumu zamestnancov o ich pocitoch. Okrem používania údajov a signálov z aplikácií a služieb spoločnosti Microsoft využíva platforma Microsoft Viva aj existujúce investície organizácie. Zákazník môže využiť aj údaje z nástrojov tretích strán, ako napríklad Zoom, Slack, Workday a SAP SuccessFactors.

V záujme ochrany osobných údajov a zabezpečenia používa platforma Microsoft Viva agregáciu, deidentifikáciu a diferenciálnu ochranu osobných údajov. To znamená, že osobné prehľady sú viditeľné len pre zamestnanca, zatiaľ čo prehľady pre manažérov a vedúcich pracovníkov sú predvolene agregované a deidentifikované na ochranu osobných údajov jednotlivých používateľov.

image-

Ďalším modulom je Viva Vzdelávanie.

Organizácie potrebujú vytvoriť kultúru vzdelávania, aby udržali krok so zmenami a udržali si veľké talenty. Nedávna správa od spoločnosti LinkedIn konkrétne zistila, že 94 percent zamestnancov by v spoločnosti zostalo pracovať dlhšie, ak by daná spoločnosť investovala do ich vzdelávania a rastu.

Modul Viva Vzdelávanie prispieva k tomu, aby sa vzdelávanie stalo prirodzenou súčasťou dennej práce zamestnanca aj firemnej kultúry.

Vďaka modulu Viva Vzdelávanie môžu zamestnanci jednoducho objavovať a zdieľať všetko od školiacich kurzov až po obsah mikroškolení. Manažéri majú k dispozícii aj nástroje potrebné na priradenie vzdelávania a sledovanie dokončenia kurzov, aby takto mohli podporiť kultúru vzdelávania. Modul Viva Vzdelávanie predstavuje centrálnu lokalitu na vzdelávanie v službe Teams. Využíva pritom umelú inteligenciu, ktorá odporúča ten správny obsah v správnom čase. Modul spája obsah z lokalít LinkedIn Learning a Microsoft Learn s vlastným obsahom vašej organizácie a školeniami od popredných poskytovateľov obsahu ako Skillsoft, Coursera, Pluralsight a edX. Viva Vzdelávanie funguje aj s poprednými systémami riadenia vzdelávania. Dnes predstavujeme partnerstvo so spoločnosťami Cornerstone OnDemand, Saba a SAP SuccessFactors. Ďalšie budú k dispozícii už čoskoro.

image-

Posledným modulom sú Viva Témy.

Každý z nás má skúsenosti s tým, že nájdenie odborníka, pochopenie firemných skratiek alebo vyhľadanie potrebného obsahu môže byť náročné, najmä ak ste novým zamestnancom alebo pracujete na diaľku. Náš prieskum dokonca ukazuje, že ľudia v skutočnosti strávia spolu sedem týždňov do roka hľadaním alebo vytváraním informácií.

Modul Viva Témy umožňuje využiť vedomosti organizácie a prepojiť ľudí s týmito vedomosťami prostredníctvom aplikácií, ktoré každý deň používajú. Viva Témy si môžete predstaviť ako Wikipédiu svojej organizácie so superschopnosťami umelej inteligencie. Modul používa umelú inteligenciu na automatické usporiadanie obsahu a odborných znalostí z celej spoločnosti do relevantných kategórií ako Projekty, Produkty, Procesy a Zákazníci. 

Keď nájdete neznámu tému alebo skratku, stačí na ňu ukázať myšou. Vedomosti nemusíte vyhľadávať, nájdu si vás samé. Modul Viva Témy automaticky priebežne vyhľadáva karty tém, ako ľudia pracujú v aplikáciách ako Office, SharePoint a Microsoft Teams. Keď zamestnanci kliknú na kartu, zobrazí sa stránka témy s dokumentmi, videami a súvisiacimi ľuďmi. Odborníci v spoločnosti môžu tiež pomôcť pri výbere informácií zobrazovaných v module Viva Témy tak, že budú svoje vedomosti zdieľať prostredníctvom jednoduchých, vysoko prispôsobiteľných webových lokalít nazývaných stránky tém.

Spolu s obsahom z cloudu spoločnosti Microsoft vyhľadáva modul Viva Témy aj informácie zo služieb tretích strán, ako napríklad ServiceNow a Salesforce, a vychádza z integrácií vytvorených partnermi ako Accenture, Avanade, BA Insight, Raytion a ClearPeople. Konektory Graphu uľahčujú pripojenie k ešte väčšiemu množstvu obsahu, ktorý môžu zamestnanci pokladať za užitočný. 

image-

Spoločne s našimi partnermi

Microsoft Viva je navrhnutá ako otvorená a rozšíriteľná platforma s rozsiahlym a neustále rastúcim ekosystémom partnerov, ktorá sa jednoducho integruje so systémami a nástrojmi, ktorými už spoločnosť disponuje. Integrácia so službami Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Power Platformou, ako aj produktmi a službami tretích strán, poskytuje pri práci komplexnú zamestnaneckú skúsenosť. Okrem nášho ekosystému integrácie sa k nám v rámci nášho poslania pripojili aj partneri z globálnej siete servisných partnerov, ktorí poskytujú strategickú pomoc, poradenské služby, implementáciu, prijatie a správu zmien a ďalšie služby.

Niektorých našich partnerov si môžete pozrieť v tomto videu:

Práve začíname

Všetci vieme, že angažovaní a zdraví zamestnanci, ktorí sa cítia byť súčasťou, poznajú ciele a majú pocit spolupatričnosti, majú na organizácie väčší vplyv. V spoločnosti Microsoft sme sa zaviazali pomáhať zákazníkom podporovať všetkých ich pracovníkov, či už pracujú v kancelárii, v teréne, doma alebo na cestách. Dnes začíname vytvárať úplne novú zamestnaneckú skúsenosť navrhnutú pre digitálnu éru.

Prostredníctvom platformy Microsoft Viva chceme ľuďom uľahčiť nadväzovanie kontaktov, prístup k vedomostiam, vzdelávanie pri práci a používanie prehľadov s ochranou osobných údajov. Týmto spôsobom chceme jednotlivcom pomôcť uprednostniť odpočinok, manažérom pomôcť viesť ľudí efektívnejšie a vedúcim pracovníkom pomôcť prijímať v organizácii lepšie rozhodnutia. Hoci platformu Microsoft Viva dnes predstavujeme s naozaj veľkou radosťou, môžete sa tešiť aj na ďalšie veci. Veríme, že takáto príležitosť vytvárať skúsenosti zamerané na ľudí, ktoré našim zákazníkom pomôžu k výnimočným výsledkom, sa naskytne len raz za život. A to sme len na začiatku.

Objavte Microsoft Viva už dnes

Chcete svojim ľuďom pomôcť začať hneď používať platformu Microsoft Viva? Modul Viva Témy je od dnešného dňa všeobecne dostupný. Oznamujeme tiež modul Viva Prehľady vo verzii Public Preview a modul Viva Vzdelávanie v súkromnej verzii Preview. Ďalšie inovácie budeme predstavovať priebežne počas roka 2021. Ďalšie informácie a informácie o tom, ako začať, nájdete na webovej lokalite Microsoft Viva.

You may also like these articles

Image for: Adult male sitting at conference table looking at screen projected on wall.

Tu nájdete informácie o tom, čo je nové v službe Microsoft 365 – od rozšíreného živého titulkovania a prepisov až po prípravu na prácu s Windowsom 11

Tu nájdete informácie o tom, čo je nové v službe Microsoft 365 – od rozšíreného živého titulkovania a prepisov až po prípravu na prácu s Windowsom 11

Image for: Od Windowsu 365 až po aplikáciu Q&A v schôdzach cez Teams – tu nájdete všetky novinky v službe Microsoft 365

Od Windowsu 365 až po aplikáciu Q&A v schôdzach cez Teams – tu nájdete všetky novinky v službe Microsoft 365

Od Windowsu 365 až po aplikáciu Q&A v schôdzach cez Teams – tu nájdete všetky novinky v službe Microsoft 365

Image for: Nové ceny služby Microsoft 365

Nové ceny služby Microsoft 365

Nové ceny služby Microsoft 365