Hlasové hovory a videohovory cez Microsoft Teams

A professional wearing a headset with a microphone engaged in a Teams meeting displayed on one monitor while reviewing information on another monitor

Ďalšie informácie o volaniach cez Teams

Správa spoločnosti Gartner

V magickom kvadrante Unified Communications as a Service (UCaaS, Zjednotená komunikácia poskytovaná ako služba) spoločnosti Gartner zaujíma služba Teams vedúcu pozíciu.

Správa spoločnosti Forrester

V správe Wave UCaaS od spoločnosti Forrester bola služba Microsoft Teams vybratá ako líder oblasti UCaaS.

Správa Total Economic Impact

Prieskum spoločnosti Forrester preukázal, že Microsoft Teams vylepšuje výkon zamestnancov a podnikov.

Telefónny systém spoločnosti Microsoft

Volanie v službe Teams sa začína s telefónnym systémom spoločnosti Microsoft. Poskytuje funkcie volania, ktoré potrebuje každá organizácia. Skombinujte ho s Priamym smerovaním alebo Volacími plánmi, aby ľudia mohli uskutočňovať a prijímať hovory.1

Ako uskutočňovať a prijímať telefonické hovory v Microsoft Teams

Skombinujte a porovnajte priame smerovanie a volacie plány. Vyberte, čo funguje pre potreby vášho podniku. Pridajte ich pre jednotlivé krajiny, aby ste mohli ľuďom poskytnúť celosvetové hovory.1

Používajte priame smerovanie Microsoft

Umožnite ľuďom používať existujúce telefónne čísla s Priamym smerovaním v Telefónnom systéme Teams a majte k dispozícii všetky možnosti volania vrátane oznamovacieho tónu.

Person wearing glasses and sitting at a desk, wearing a headset
 • Umožnite pripojenie telekomunikačných služieb k službe Teams

  Pripojte existujúcich poskytovateľov telekomunikačných služieb a telefónne čísla k službe Teams takmer všade a získajte plnohodnotné volania.

 • Ponechajte si telefónne čísla

  Získajte bohaté funkcie telefonovania v službe Teams použitím existujúcich telefónnych čísel bez ich presmerovania.

 • Neustála flexibilita

  Zvládajte zložité globálne požiadavky veľkých nadnárodných organizácií na volania s priamym smerovaním.

 • Poskytujte spoľahlivosť s certifikáciou

  Zabezpečte spoľahlivosť nasadenia cloudových hovorov. Spoločnosť Microsoft osvedčuje dôkladne vybranú skupinu partnerov SBC.

Volacie plány Microsoft

Jednoducho pridajte plány hovorov do služby Teams a umožnite väčšiemu počtu ľudí uskutočňovať a prijímať hovory. K dispozícii sú v rôznych veľkostiach v závislosti od potrebného počtu minút.

Person sitting in a sunny office looking at a mobile device
 • Umožnite spoločnosti Microsoft byť vaším poskytovateľom

  Kúpte si plány hovorov pre podporované krajiny a priraďte ich ľuďom na portáli na správu služby Microsoft 365.

 • Využívajte svoje telefónne čísla

  Zažite našu flexibilitu ako poskytovateľa. Využívajte existujúce čísla, požiadajte o nové, alebo kombinujte.

 • Nasadenie v cloude

  Umožnite rýchle a 100-percentné cloudové nasadenie so spoločnosťou Microsoft ako vaším jediným poskytovateľom.

 • Zjednodušená správa v cloude

  Spravujte Volacie plány z celého sveta a poskytujte jednoduché spravovanie a podporu od svojich IT profesionálov.

Pridanie času prostredníctvom kreditov na komunikáciu

Kredity na komunikáciu predstavujú pohodlný spôsob, ako získať minúty navyše na audiokonferencie a do volacieho plánu.

Stiahnite si najnovšie sadzby kreditov na komunikáciu podľa jednotlivých krajín/oblastí a mien.

Vyberte krajinu alebo oblasť, v ktorej platíte faktúry, nie tú, v ktorej máte zriadené telefónne služby.

Zariadenia pre službu Teams

Získajte zariadenia certifikované pre Teams, ktoré poskytujú vysokokvalitný zvuk a video.


|

Volania cez Teams odkazujú na možnosť ľudí uskutočňovať a prijímať telefonické hovory v službe Teams vďaka funkciám ako podržanie, prenos na inú klapku alebo prenos na cieľové číslo. Profesionálom, ktorí spravujú volacie riešenia, ponúka skvelé možnosti tvorby zostáv.

Vaša organizácia musí na volanie používať službu Microsoft Teams. Okrem toho musí vaša organizácia používať telefónny systém, ktorý získala ako súčasť plánu E5 alebo vo forme doplnku. Na uskutočňovanie a prijímanie hovorov si tiež bude treba vybrať volací plán, priame smerovanie alebo kombináciu týchto možností.

Priame smerovanie umožňuje zákazníkom pripojiť ich hlasové prípojky telekomunikačných systémov priamo do služby Microsoft 365, aby ľudia mohli uskutočňovať a prijímať hovory. Zákazníci môžu spolupracovať so svojím lokálnym poskytovateľom telekomunikačných služieb a pripojiť hlasové prípojky prostredníctvom certifikovaného ovládača SBC (Session Border Controller) do služby Microsoft 365 a Telefónneho systému. Táto možnosť bude k dispozícii vo všetkých krajinách, kde poskytujeme licencie na Teams a Telefónny systém. Priame smerovanie je súčasťou Telefónneho systému kompatibilného so službou Teams.

Volací plán je doplnok telefónnej služby, ktorý sa po skombinovaní s Telefónnym systémom v službe Microsoft 365 môže stať hlasovým riešením pre celú organizáciu. Volací plán poskytuje ľuďom primárne telefónne číslo a umožňuje im uskutočňovať a prijímať telefonické hovory.

Ďalšie informácie o volaniach cez Microsoft Teams

Zistite, ako presunúť telefónne služby do cloudu

  

Trendwatch: The 5 essentials of unified communications

  

Získajte Microsoft Teams ešte dnes

Získajte Teams spolu s aplikáciami balíka Office, zdieľaním súborov, e-mailom a ďalšími funkciami.

1.Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny alebo oblasti.Ďalšie informácie nájdete v zozname podporovaných krajín a oblastí.