Spoločnosť Gartner vyhlásila spoločnosť Microsoft lídrom v oblasti archivovania informácií Prečítať si blog
Photograph of a group of people in a large modern conference room seated at a large table with laptops.

Budúcnosťou je dôveryhodný cloud


Náš dôveryhodný cloud sme postavili na štyroch základných princípoch: zabezpečenie, ochrana osobných údajov, súlad a transparentnosť.


Zabezpečenie

Pozrite si naše najnovšie riešenia pomáhajúce zabezpečiť vaše údaje.

Photograph of people seated in front of rows of large monitors on their desk and mounted high on the wall in the Microsoft Cyber Defense Operations Center.
Photograph of person wearing headphones seated at a counter in a large modern building lobby working on a Surface Book

Ochrana osobných údajov

Zistite, ako máte svoje údaje pod kontrolou.

Súlad

Pozrite si komplexný zoznam ponúk a riešení zameraných na súlad, ktoré vám pomôžu s jeho dodržiavaním.

Photograph of two people at a table looking at a Surface in laptop mode, one person is standing, the other is seated
Photograph of two people seated at a café table looking at a laptop, one person is typing.

Transparentnosť

Oboznámte sa s naším záväzkom transparentného informovania o tom, ako používame zákaznícke údaje.

Aktuálne informácie o zabezpečení, ochrane osobných údajov a súlade

Graphic icon representing multiple customers

Spoločnosť Gartner zaradila Microsoft medzi lídrov

V januári publikovala spoločnosť Gartner svoju analýzu o trhu zameranom na archiváciu podnikových informácií a vo svojom prehľade nástrojov na archiváciu podnikových informácií Magic Quadrant uviedla spoločnosť Microsoft ako lídra.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Odborníci na technológie diskutujú o službe Microsoft 365

V tomto podcaste diskutujú odborníci na technológie o zabezpečení, súlade, ochrane osobných údajov a transparentnosti dôveryhodnej ochrany na podnikovej úrovni služby Microsoft 365.

Click here to register for webinar

Spoločnosť Microsoft presadzuje práva na ochranu osobných údajov

Pozrite si tento webinár, vypočujte si rečníkov v spoločnosti Microsoft a z celého odvetvia, aby ste sa dozvedeli najnovšie informácie o dôveryhodnosti, ochrane osobných údajov a spôsoboch, akým môžeme zákazníkom pomôcť odlíšiť sa v týchto oblastiach.

Graphic icon of a Our approach to AI

Náš prístup k umelej inteligencii

Navrhnutie dôveryhodnej umelej inteligencie vyžaduje vytvorenie riešení založených na významných, nadčasových a etických hodnotách. Našu technickú dokumentáciu o vízii podnikovej umelej inteligencie si môžete prečítať a nájsťtu.

Prijímanie opatrení na zaistenie súladu s nariadením GDPR

Pripravte sa na súlad s nariadením GDPR a chráňte citlivé údaje nachádzajúce sa v hybridných prostrediach, v cloude a lokálne. Zistite, ako nové funkcie služby Microsoft 365 pomáhajú zabezpečiť osobné údaje a dodržať prísne požiadavky nariadenia GDPR zameraného na ich ochranu.

Nástroje a zdroje

Ponuky dodržiavania súladu

Microsoft a dodržiavanie súladu v odvetví

Príbehy zákazníkov a blogy spoločnosti Microsoft

Graphic icon representing multiple customers

Príbehy zákazníkov

Zistite, ako zákazníci služby Microsoft 365 používajú naše riešenia na zaistenie zabezpečenia, ochrany a súladu údajov.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Záväzok spoločnosti Microsoft dodržiavať nariadenie GDPR

Julie Brill, viceprezident spoločnosti, zdôrazňuje náš záväzok dodržiavať súlad s nariadením GDPR a práva na ochranu osobných údajov.

Graphic icon of a vertical rectangle with a folded corner representing a document overlapped by a circular symbol for the globe

Postoj spoločnosti Microsoft v kľúčových otázkach

Brad Smith, prezident a právny riaditeľ, diskutuje so svojím tímom o dôležitých otázkach odvetvia.


Podujatia