Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
Oprava zabezpečenia
V softvérovom produkte spoločnosti Microsoft sa našiel problém so zabezpečením, ktorý môže mať vplyv na váš systém.
Aktualizácia
V produkte Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 existuje nedostatočné zabezpečenie, na základe ktorého sa môže povoliť spustenie voliteľného kódu pri otvorení súboru upraveného na zneužívani...
Aktualizácia
Nedostatočné zabezpečenie programu Microsoft Office 2010 32-bitové vydanie môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia odstraňuje probl&#...
Aktualizácia
Inštaláciou tejto aktualizácie vyriešite problémy so systémom Windows.
Aktualizácia
Nedostatočné zabezpečenie programu Microsoft Word 2013 64-bitové vydanie môže umožniť spustenie ľubovoľného kódu pri otvorení neoprávnene upraveného súboru. Táto aktualizácia odstraňuje probl...
Aktualizácia
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu produktu Microsoft Office 2016 32-bitové vydanie. V tejto aktualizácii sa nachádzajú najnovšie opravy produktu Microsoft Office 2016 32-bitové vydanie. Táto aktualizácia navy...
Oprava zabezpečenia
V softvérovom produkte spoločnosti Microsoft sa našiel problém so zabezpečením, ktorý môže mať vplyv na váš systém.
Oprava zabezpečenia
V softvérovom produkte spoločnosti Microsoft sa našiel problém so zabezpečením, ktorý môže mať vplyv na váš systém.
Oprava zabezpečenia
V softvérovom produkte spoločnosti Microsoft sa našiel problém so zabezpečením, ktorý môže mať vplyv na váš systém.