Office

PowerPoint Viewer 2007

Zmena jazyka:
Program Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 umožňuje plnohodnotné prezeranie prezentácií vytvorených v programe PowerPoint 97 a novších verziách.
 • Verzia:

  1.0

  Názov súboru:

  PowerPointViewer.exe

  Dátum vydania:

  11.4.2007

  Veľkosť súboru:

  25.8 MB

   Program PowerPoint Viewer 2007 umožňuje plnohodnotné prezeranie prezentácií vytvorených v programe PowerPoint 97 a novších verziách. Program taktiež podporuje otváranie prezentácií programu Microsoft PowerPoint zabezpečených heslom. Prezentácie môžete zobrazovať a tlačiť, ale nemôžete ich upravovať v programe PowerPoint Viewer 2007.

   Nasledujúca časť týkajúca sa písmových komponentov dopĺňa licenčné podmienky programu PowerPoint Viewer a musí byť súčasťou všetkých povolených distribúcií programu PowerPoint Viewer:

   Písmové komponenty
   Písma, ktoré sú súčasťou programu PowerPoint Viewer, môžete používať iba na zobrazovanie a tlač obsahu zo zariadení používajúcich operačný systém Microsoft Windows. Okrem toho môžete iba:
   • vkladať písmo do obsahu tak, ako to umožňujú obmedzenia pre vkladanie písma a
   • pri tlači obsahu písmo dočasne preberať do tlačiarne alebo iného výstupného zariadenia.
   Písmo nesmiete kopírovať, inštalovať ani používať v iných zariadeniach.


   Poznámka: Ak sa počas inštalácie alebo prvého spustenia programu PowerPoint Viewer 2007 nezobrazí licenčná zmluva koncového používateľa, prevzatím tohto softvéru súhlasíte s tým, že softvér podlieha ustanoveniam licenčnej zmluvy koncového používateľa, ktorú ste odsúhlasili pri predchádzajúcej inštalácii programu PowerPoint Viewer 2007 spoločnosti Microsoft ako poskytovateľovi licencie.

   Tento program nepodporuje nasledujúce funkcie programu Microsoft PowerPoint:
   • Prezentácie IRM (správa prístupových práv k informáciám).
   • Spúšťanie makier, programov a otváranie prepojených alebo vložených objektov.
 • Podporované operačné systémy:

  Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 1

   • Pamäť s náhodným prístupom (RAM):
    • Pre systém Windows 2000 s balíkom Service Pack 4: 64 MB pamäte RAM
    • Pre systém Windows XP s balíkom Service Pack 1, systém Windows Server 2003: 128 MB pamäte RAM
    • Pre systém Windows Vista: 512 MB pamäte RAM
   • 5 MB dostupného miesta na pevnom disku
   • Rozlíšenie Super VGA (800 x 600) alebo vyššie
   • Tento súbor na prevzatie pracuje s prezentáciami vytvorenými v nasledujúcich programoch balíka Microsoft Office:
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2003
    • Microsoft PowerPoint 2002
    • Microsoft PowerPoint 2000
    • Microsoft PowerPoint 97
  • Inštalácia súboru na prevzatie:
   1. Súbor prevezmite kliknutím na tlačidlo Prevziať (vyššie) a uložte ho na pevný disk.
   2. Dvakrát kliknite na programový súbor PowerPointViewer.exe na pevnom disku, čím spustíte inštalačný program.
   3. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
   Určenie miesta inštalácie súboru (pre správcov siete):
   1. V ponuke Štart kliknite na položku Spustiť a zadajte príkaz command.
   2. Presuňte sa do priečinka s programovým súborom PowerPointViewer.exe.
   3. Zadajte príkaz PowerPointViewer.exe /extract:c:\umiestnenie, kde c:\umiestnenie je priečinok, do ktorého má byť program nainštalovaný.
   4. Prejdite do priečinka inštalácie, ktorý ste zadali v predchádzajúcom kroku.
   5. Zadajte príkaz msiexec /i ppviewer.msi INSTALLLOCATION=c:\umiestnenie”, kde c:\umiestnenie je priečinok, do ktorého má byť program nainštalovaný.
   6. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
   Návod na používanie:

   • Po inštalácii tohto súboru program spustíte tak, že v ponuke Štart kliknete na položku Všetky programy a potom na položku Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007.

    Poznámka Program PowerPoint Viewer 2007 zaregistruje prípony súborov .ppt, .pptx, .pptm, .pot, .potx, .potm, .pps, .ppsx a .ppsm iba v prípade, že v počítači nie je nainštalovaná žiadna verzia programu PowerPoint. Ak sú prípony zaregistrované, dvojitým kliknutím na súbory týchto typov sa spustí program PowerPoint Viewer 2007.


   Odstránenie prevzatého súboru:
   1. V ponuke Štart ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.
   2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
   3. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyberte položku Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a kliknite na tlačidlo Odstrániť alebo Pridať alebo odstrániť. Keď sa zobrazí dialógové okno, postupujte podľa pokynov na odstránenie programu.
   4. Kliknutím na tlačidlo Áno alebo OK potvrďte, že chcete program odstrániť.
   Odstránenie prevzatého súboru

   • Odstráňte súbor PowerPointViewer.exe.

Obľúbené súbory na stiahnutie

Načítavajú sa výsledky, počkajte, prosím...

Bezplatné aktualizácie počítača

 • Bezpečnostné opravy
 • Aktualizácie softvéru
 • Balíky Service Pack
 • Ovládače hardvéru