Overenie legálnosti systému Windows

Ďakujeme, že ste sa rozhodli overiť inštaláciu systému Windows. Vykonajte krátky postup overenia vysvetlený v nižšieuvedených krokoch. Po overení sa vrátite na stránku s podrobnosťami o položke na stiahnutie, kde získate prístup k požadovanej položke na stiahnutie.

Spustenie overenia legálnosti systému Windows

  1. Spustite nástroj na overenie.

    Spustite nástroj na overenie kliknutím na tlačidlo Pokračovať. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Otvoriť alebo Spustiť program z jeho aktuálneho umiestnenia. Nástroj zhromaždí informácie o hardvéri a softvéri počítača, podľa ktorých skontroluje legálnosť inštalácie systému Windows a poskytne vám kód, ktorý použijete v nižšieuvedenom kroku 2. Nezhromažďujú sa žiadne údaje, ktoré by bolo možné použiť na vaše identifikovanie alebo kontaktovanie, Prečítajte si <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=246128">Najčastejšie otázky o programe Windows Genuine Advantage</a>, kde sa dozviete ďalšie informácie o tom, ktoré informácie sa zhromažďujú, prečo sú potrebné a ako sa používajú.

  2. Zadajte overovací kód.

    Skopírujte a prilepte alebo zadajte do poľa nižšie kód poskytnutý v kroku 1. Potom kliknite na tlačidlo Overiť.