Výhody systému Microsoft Dynamics

Získajte výhody produktu od spoločnosti Microsoft prostredníctvom softvéru navrhnutého podľa potrieb vašich zamestnancov a vášho podniku

Výhody softvéru Microsoft Dynamics pre podniky

Na základe prieskumu, ktorého sa zúčastnili tisícky zákazníkov, vieme, aká dôležitá je pre aplikácie ERP a CRM jednoduchosť ich osvojenia a používania. Podnikové aplikácie tiež musia byť pre podniky prínosom, či už ide o zvyšovanie návratnosti investície, znižovanie celkových nákladov na vlastníctvo, skrátenie času potrebného na získanie hodnoty, alebo všetky z uvedených prínosov. Vieme, že podnikový softvér je významnou investíciou, ktorá musí byť schopná pružne sa prispôsobovať dnešným aj budúcim potrebám.

Systém Microsoft Dynamics poskytuje pre podnikom mnohé výhody:

Jednoduché osvojovanie a používanie

Systém Microsoft Dynamics poskytuje riešenia ERP a CRM fungujúce rovnako ako známe produkty spoločnosti Microsoft, ktoré už používate. Vďaka tomu sa skracuje čas potrebný na osvojenie systému, čo následne zvyšuje produktivitu zamestnancov. Systém Microsoft Dynamics CRM funguje v rámci programu Microsoft Outlook, takže úlohy týkajúce sa predaja, marketingu a služieb pre zákazníkov je možné plniť rovnako jednoducho ako spracovanie e-mailu alebo pridanie plánovanej činnosti do kalendára.

Špecializácia pomocou softvéru prispôsobenej úlohy

Systém Microsoft Dynamics je navrhnutý so zameraním na pridelené úlohy zamestnancov v spoločnosti. Systém Microsoft Dynamics poskytuje individuálnu používateľskú skúsenosť na základe rolí, ktorú si zamestnanci môžu jednoducho prispôsobiť podľa vlastných preferencií a štýlov práce. To znamená menej školení, menej času potrebného na vývoj a rýchlejšiu návratnosť investície. Tento prístup sa nazýva prístupom k softvéru na základe prispôsobenej úlohy a je navrhnutý na základe konkrétnych pracovných úloh vykonávaných zamestnancami. Vďaka tomu poskytuje jedinečné informácie, ktoré každý zamestnanec potrebuje na zvýšenie výkonu pri vykonávaní svojej roly.

Jednoduchosť v IT

Pri rozhodovaní o forme implementácie podnikových aplikácií si IT musí stále častejšie vyberať medzi dvoma alternatívami: implementácia priamo v priestoroch spoločnosti alebo prostredníctvom technológie cloud. Má byť podniková aplikácia implementovať priamo v priestoroch spoločnosti, na platforme spoločnosti Microsoft, ktorú vaši pracovníci IT poznajú? Druhou možnosťou je použiť technológiu cloud, vďaka ktorej pracovníci IT nebudú musieť vykonávať nasadenie, údržbu ani inováciu softvéru. Systémom Microsoft Dynamics ponúka obe možnosti. Pri implementácii v priestoroch spoločnosti môžu pracovníci IT použiť odborné znalosti z oblasti sieťovej infraštruktúry, databáz a nástrojov na správu systémov na implementáciu, monitorovanie, distribúciu a údržbu všetkých systémov obchodných technológií. Pri riešení využívajúcom technológiu cloud, ktoré je spustené na systéme hosťovanom spoločnosťou Microsoft alebo partnerským podnikom, sa zníži stopa IT. To má za následok zníženie spotreby zdrojov na údržbu infraštruktúry a získanie času, ktorý môže byť strávený prácou na projektoch podporujúcich budúci rast.

Viac hodnoty pre vaše podnikanie

Systém Microsoft Dynamics zvyšuje hodnotu investícií do technológií, pretože spolupracuje s už zavedenými systémami, čím znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO), a zároveň sa dokáže prispôsobiť rýchlosti rastu a rozvoja spoločnosti v budúcnosti. V prípade podnikov bez infraštruktúry IT je možné pristupovať k systému Microsoft Dynamics cez technológiu cloud, čím sa minimalizuje potreba interných zdrojov IT a skráti čas na získanie hodnoty. Systém Microsoft Dynamics pridáva hodnotu vášmu podnikaniu aj prostredníctvom špecifických funkcií pre vaše odvetvie, ktoré sa dodávajú so systémom a prostredníctvom certifikovaných partnerov.

Prehľad v podnikaní so známymi nástrojmi

So systémom Microsoft Dynamics môžete monitorovať meniace sa obchodné podmienky prostredníctvom prístupu k rozhodujúcim obchodným údajom od ich prvého zaznamenania až po moment konečného vytvárania zostáv pomocou nástrojov na centralizované vytváranie zostáv a analýzu. Vďaka tomu získate potrebnú istotu na prijímanie správnych obchodných rozhodnutí.

Vďaka spolupráci systému Microsoft Dynamics s programom Excel je možné jednoducho vkladať údaje na rýchlu analýzu a následne ich exportovať späť do systému Microsoft Dynamics, aby sa prejavili zmeny. S bezplatným doplnkom PowerPivot pre Excel 2010 získavajú obchodní používatelia ešte väčší potenciál na analyzovanie údajov nachádzajúcich sa v systéme Microsoft Dynamics. Doplnok PowerPivot dokáže takmer okamžite spracovať milióny záznamov a zhrnúť tieto informácie do kontingenčných tabuliek, z ktorých je možné získať ďalšie prehľady prostredníctvom rýchlych filtrov a ďalších nových funkcií programu Excel 2010.

Nižšia stopa IT prostredníctvom technológie cloud

Viaceré spoločnosti sa rozhodli presunúť svoje informačné technológie do priestoru technológie cloud, čím sa minimalizuje potreba interných zdrojov IT a skracuje čas na získanie hodnoty. Systém Microsoft Dynamics CRM Online pracuje výlučne s technológiou cloud. Spolupracuje však aj s ďalšími ponukami spoločnosti Microsoft založenými na technológii cloud, napríklad Microsoft SharePoint Online, Windows Azure a Microsoft Office 365. Prostredníctvom technológie cloud je možné pristupovať aj k riešeniam platformy Microsoft Dynamics ERP, keďže ich hostiteľmi sú viacerí partneri systému Microsoft Dynamics, ktorí tak znižujú zaťaženie vašich informačných technológií. Funkcie riešení platformy Microsoft Dynamics ERP sa okrem toho rozširuje na technológiu cloud prostredníctvom skupiny služieb online vrátane platobných a obchodných služieb.

Pružnosť v prostredí rýchlych zmien

Spoločnosti požadujú od podnikového softvéru výnimočnú pružnosť na poskytovanie podpory pri vstupe na nové trhy, pridávaní nových možností alebo zaistení súladu s novými predpismi, a to často v priebehu pár dní alebo týždňov. Softvér Microsoft Dynamics podporuje pružnosť podporou rýchlej prispôsobiteľnosti obchodných procesov, ako aj jednoduchého rozšírenia o nové funkcie. Zameraním na technológiu cloud sa poskytuje schopnosť zväčšiť alebo zmenšiť kapacitu podľa požiadaviek obchodných podmienok.

Rýchle prispôsobenie obchodných procesov

Vďaka jednoduchej konfigurácii obchodných procesov nie je napríklad potrebné na pridávanie nových krokov do pracovného postupu angažovať vývojárov. Obchodní používatelia môžu pomocou funkcie presunutia myšou, dostupnej v systéme Microsoft Dynamics CRM 2011, vytvárať aj nové obrazovky.

Rýchla konfigurácia procesov
Kliknutím zväčšíte obrázok

Rýchla konfigurácia procesov

Rozšírenie funkcií pomocou presunutia myšou.
Kliknutím zväčšíte obrázok

Rozšírenie funkcií pomocou presunutia myšou.

Pridávanie nových obchodných možností

So službami online pre systém Microsoft Dynamics môžu nové funkcie založené na technológii cloud rozšíriť tradičné spôsoby obchodovania. Kombináciou služieb na lokalite a obchodných služieb so systémom Microsoft Dynamics AX môže výrobná spoločnosť rozšíriť svoju obchodnú činnosť o možnosť maloobchodu online, vďaka ktorej bude môcť predávať nadbytočné zásoby cez internet.

Vďaka pružnosti softvéru je systém Microsoft Dynamics možné rýchlo rozšíriť podľa nových obchodných požiadaviek. Systém Microsoft Dynamics CRM je napríklad možné rozšíriť tak, aby okrem vzťahov so zákazníkmi umožňoval spravovať aj vzťahy s partnermi, predajcami alebo pacientmi. Výrobná spoločnosť môže v systéme Microsoft Dynamics AX zapnúť funkciu distribúcie alebo maloobchodného predaja bez toho, aby bolo potrebné podstúpiť samostatný proces implementácie alebo kúpiť nejaké doplnkové moduly.

Priebežná podpora od spoločnosti Microsoft

Systém Microsoft Dynamics ponúka širokú škálu možností podpory a služieb, ktoré sa všeobecne považujú za najlepšie v tejto oblasti a získali v priebehu rokov množstvo špeciálnych ocenení. Okrem toho systém Microsoft Dynamics poskytuje 10-ročný záväzok na stratégiu pre váš produkt.

Informácie o možnostiach služieb a technickej podpory od spoločnosti Microsoft.

Umožňuje intenzívnu spoluprácu s partnermi

Implementovanie riešenia systému Microsoft Dynamics môže uskutočniť skúsený partner spoločnosti Microsoft, ktorý pozná dané odvetvie, a poskytne potrebnú podporu na maximálne využitie riešenia. Partneri môžu riešenie vyladiť podľa vašich špecifických obchodných potrieb a pomôcť pri navrhovaní technologickej stratégie, ktorá je prispôsobená rastu vášho podniku, ako aj pri riešení dôležitých požiadaviek prostredníctvom vlastných riešení.

Nájsť partnera Microsoft Dynamics.