Spoločnosť Microsoft môže vašej organizácii pomôcť vyriešiť aktuálnu situáciu s licenciami vrátane nasmerovania na jednoduché riešenia, ak zistíte, že vaša organizácia nemá správne licencie alebo ste neúmyselne zakúpili falšovaný softvér.
Mať nainštalovaný pravý softvér je dôležité.

Osobné počítače s pravým softvérom sú rýchlejšie, lepšie zabezpečené a spoľahlivejšie než počítače s falšovaným softvérom.
Správne licencie vám pomáhajú šetriť peniaze.

Ak sú riešenia multilicencií spoločnosti Microsoft správne implementované, používanie softvéru vo viacerých počítačoch v podniku alebo organizácii môže byť jednoduchšie a cenovo výhodnejšie.
Pri ďalšom nákupe osobného počítača alebo servera do domácnosti alebo organizácie je najlepším a najúspornejším spôsobom získania pravého a správne licencovaného softvéru spoločnosti Microsoft nákup osobného počítača s vopred nainštalovaným systémom Windows a balíkom Office alebo servera s vopred nainštalovaným systémom Windows Server.
To, či je softvér spoločnosti Microsoft nainštalovaný vo vašom osobnom počítači správne licencovaný, je dôležité. Tu je niekoľko scenárov, ktoré vám pomôžu pochopiť najčastejšie chyby v súvislosti s licenciami:

Hromadné licencie systému Windows sú určené iba na inováciu a vyžadujú, aby bola v osobnom počítači nainštalovaná oprávňujúca plná verzia operačného systému. Spoločnosti často kupujú zmluvy o hromadných licenciách systému Windows a omylom ich aplikujú do počítačov, v ktorých nie je nainštalovaná plná verzia operačného systému. Hromadné licencie systému Windows poskytujú možnosť predĺženia životnosti v minulosti zakúpenej licencie plnej verzie systému Windows alebo inej oprávňujúcej licencie inovovaním na novšiu verziu systému Windows.

Ak máte podozrenie, že táto situácia sa týka aj vášho podniku alebo organizácie, spoločnosť Microsoft vám spolu so svojimi dôveryhodnými partnermi ponúka jednoduché a cenovo výhodné spôsoby, ako zabezpečiť správne licencie pre softvér nainštalovaný v osobných počítačoch.

Ďalšie informácie: ako fungujú multilicencie

Spoločnosti niekedy používajú multilicencie systému Windows na inštaláciu vydania Windows Professional do viacerých osobných počítačov, než je povolené. Multilicencie systému Windows napríklad vyžadujú, aby bol v každom osobnom počítači vopred nainštalovaný existujúci oprávňujúci operačný systém. Vo väčšine prípadov to znamená, že sa vyžaduje operačný systém na úrovni vydania Professional. Spoločnosť Microsoft vám spolu so svojimi dôveryhodnými partnermi ponúka jednoduché a cenovo výhodné spôsoby, ako zabezpečiť správne licencie pre softvér nainštalovaný v osobných počítačoch.


Spoločnosti aj jednotlivci niekedy zisťujú, že neúmyselne používajú falšovaný softvér. Stáva sa to najmä vtedy, ak kupujú osobné počítače bez systému Windows alebo iného operačného systému, ktorý vopred nainštaloval dôveryhodný výrobca počítačov alebo ktorý získali v maloobchodnom balení.

Spoločnosť Microsoft ponúka viacero jednoduchých a cenovo dostupných riešení licencovania, ktoré zabezpečia, že vy aj váš podnik alebo organizácia budete používať pravý softvér spoločnosti Microsoft. Začnite tým, že kontaktujete miestneho zástupcu spoločnosti Microsoft pre hromadné licencie alebo autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft a požiadate ho o informácie o možnostiach získania pravých riešení. Môžete si tiež prečítať ďalšie informácie o ponukách pravého systému Windows pre podniky.

Ak sa vo vašom osobnom počítači v domácnosti alebo malom podniku zobrazujú oznámenia o tom, že používaný softvér spoločnosti Microsoft pravdepodobne nie je pravý alebo nie je aktivovaný, postupujte podľa zobrazených pokynov alebo použite príslušné prepojenie, ktoré vám umožní odstrániť daný problém alebo zakúpiť pravý softvér.