Informačné Centrum
photo

Počúvame vás

Jedným z kľúčových faktorov úspechu spoločnosti Microsoft je zabezpečiť a udržať vysokú úroveň spokojnosti našich zákazníkov a partnerov. Plne si uvedomujeme, že Vaša spokojnosť a náš úspech idú spolu ruka v ruke. Držíme sa preto zásady načúvať Vašej spätnej väzbe a potom aktívne reagovať na tieto podnety, aby sme kontinuálne zaisťovali Vašu spokojnosť.

Zodpovednosť voči zákazníkom a partnerom

Pre spoločnosť Microsoft je spokojnosť zákazníkov a partnerov kľúčovým strategickým cieľom. Úsilie, ktoré venujeme k dosiahnutiu Vašej spokojnosti je samozrejmé pre všetkých našich zamestnancov a je zodpovedne koordinované aktivitami oddelenia CPE (Customer & Partner Experience).

V našej spoločnosti máme zavedený starostlivý systém monitorovania spätnej väzby a sledovanie kvality. Zberu, vyhodnocovaniu a reagovaniu na spätnú väzbu venujeme veľkú pozornosť. Študujeme vaše preferencie, očakávania a nároky a neustále hľadáme spôsoby, ako vylepšiť naše riešenia a služby. Vaša spätná väzba našich zákazníkov a partnerov nám pomáha ovplyvniť ďalšie zlepšenie našich produktov a obchodných procesov.

Získavanie spätnej väzby

Najvýznamnejším nástrojom získavania spätnej väzby sú pravidelné prieskumy spokojnosti, ktoré pre nás celosvetovo zabezpečuje špecializovaný dodávateľ. Z týchto prieskumov spokojnosti získavame hodnotné informácie o tom, ako vnímate naše produkty a služby. Snažíme sa porozumieť, čo potrebujete k práci, aby vám naše riešenia a služby umožnili realizovať váš plný potenciál. Váš poskytnutý názor tak v konečnom dôsledku pomáha ovplyvňovať naše strategické priority.

Dôležité odkazy

Prehľad akcií a podujatí

Riešenia pre našich zákazníkov

Kontakt na technickú podporu

Kariéra v Microsofte