Informačné Centrum

Nikita Slovák, režisér

„Moja práca je našťastie mimoriadne flexibilná, mam chvíle keď mam chuť ujsť od všetkého a aj to urobím. A keď ma tlačia termíny, píšem, konzultujem, volám, skajpujem. Môžem si vlastne kdekoľvek urobiť malú konferenciu a hneď ako skončím, byť sám, alebo sa venovať blízkym. Oblečený v domácom oblečení a pritom in, na dovolenke a pritom byť dosiahnuteľný, keď potrebujem. Znie to ako sen, ale ja ho žijem, vďaka technológiám.“

Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis

"V Nadácii Pontis umožňujeme všetkým kolegom dosť veľkú pracovnú flexibilitu. Ak chcú, môžu až dva dni v týždni pracovať z domu. Nevyužívajú to vždy všetci, nakoľko sa v práci cítia dobre :). Ale je to veľký benefit napríklad pre dochádzajúcich z väčšej diaľky či rodičov menších detí. V prípade zdravotných či iných osobných problémov je u nás možné si dohodnúť home office i na dlhšie. Na diaľku fungujeme bez väčších problémov, až na sporadické prípady, kedy neposlúcha internet. Porady občas robíme cez Skype, pracovné úlohy si zdieľame cez Asanu, celé CRM robíme cez Microsoft Dynamics a grantovú činnosť realizujeme online cez náš vlastný systém Darca.sk. Vyhovuje nám mix online i offline spolupráce. Doma sa dá lepšie sústrediť na koncepčnú tvorbu. V práci zasa dobíjame baterky cez spoločné zdieľanie tvárou v tvár.“

Mária Soboličová, manažérka pre fundraising spoločnosti Úsmev ako dar

„Moja práca je aj mojim koníčkom, napĺňa ma, preto ma nesmierne teší, že môžem pracovať odkiaľkoľvek. V spoločnosti Úsmev ako dar mám na starosti fundraising. Je pre mňa nevyhnutné stretávať sa s ľuďmi, preto sa veľmi teším, že moderná doba priniesla so sebou aj moderné technológie, ktoré mi umožňujú mať tento úžasný benefit práce odkiaľkoľvek. Je naozaj výnimočné, keď nemusíte deliť súkromie a prácu. Ja si užívam každý nový deň a oslavujem ho prácou odkiaľkoľvek.“

Dana Kleinert, dizajnérka

„Pri mojej práci som vždy cítila, že náš dizajn je veľmi slobodný a kozmopolitný, má svojich priaznivcov po celom svete, a tak sa snažíme naše modely ponúkať klientom aj mimo Slovenska. A práve preto je pre mňa dôležité mať v práci slobodu, ktorú našťastie mám vďaka mobilite a flexibilite. Pre mňa neprichádza do úvahy, že by som sedela v kancelárii, preto veľmi oceňujem, že moderné technológie prinášajú možnosť pracovať naozaj odkiaľkoľvek.“