Malé a stredné podniky ťahúňmi inovácií? Blížime sa tam. Pomaličky

21.09.2017

Ondřej Novodvorský

Malé a stredné podniky sú pre európske hospodárstvo životne dôležité a predstavujú 99 % všetkých európskych podnikov. V každej ekonomike hrajú významnú úlohu, sú jej hnacím motorom. Na Slovensku zabezpečujú viac ako 70 % pracovných miest a vytvárajú 60 % z HDP. Zároveň sú veľmi dôležité pre stabilitu ekonomického prostredia a pre rozvoj inovácií. Menšie podniky donedávna nemali toľko možností technologického rozvoja oproti veľkým firmám, čo sa ale zmenilo s príchodom cloudu a iných inteligentných riešení. Digitálna transformácia ako taká je jedinečná príležitosť na inováciu obchodných modelov či nájdenie nových možností a príležitostí. Na čo by sa mali dnes zamerať malé a stredné podniky (SMB) a ako im v tom môže pomôcť štát?

Dobrá správa je, že podľa prieskumu „Slovenské podniky: Moderné, či zaostalé“, ktorý nedávno uskutočnil Microsoft, vidia slovenské SMB svoju budúcnosť pomerne optimisticky. Na otázku, či cítia istotu ohľadom svojho podnikania, odpovedalo 66 % áno, čo je nad európskym priemerom –a je to oveľa viac ako napríklad v Česku (41 % áno). Vďaka príležitostiam, ktoré sa otvárajú aj pre SMB, firmy menia celú svoju firemnú kultúru, aby včas dokázali zachytiť budúce trendy a mohli pracovať na inováciách. Práve zmena firemnej kultúry a štýlu práce je dnes hlavným zdrojom inovácií. Obrovskou výhodou dnešných SMB je dostupnosť a komplexnosť moderných nástrojov, ako je novopredstavený Microsoft 365 Business, ktorý je na mieru ušitý pre SMB a spája v sebe všetko, čo menšia firma potrebuje na efektívne fungovanie a spoluprácu. Pri jeho tvorbe sme vychádzali práve z potrieb SMB, ktoré často narážajú na problém, že nemajú vlastného IT špecialistu, a preto sme sa zamerali na to, aby sme firmy odbremenili, zjednodušili ich správu IT a poskytli im najlepšiu možnú ochranu dát. Majú tak možnosť venovať viac času a energie tomu, čo je pre ne dôležité na dosiahnutie úspechu. Keď sme sa totiž slovenských SMB spýtali, v čom vidia úspech, väčšina sa zhodla (43 %), že je to nájdenie nových zákazníkov, ďalej vyššie tržby (38 %), rast a rozvoj zamestnancov (30 %) a vytvorenie nových produktov a služieb (29 %). Ak podniky využijú moderné technológie na automatizáciu rutinných činností, uvoľnia kapacitu zamestnancov na to, aby sa venovali činnostiam s vyššou pridanou hodnotou, prospešným zmenám a inováciám a podporili tak rast a úspech podniku.

Na podporu inovácií je dôležité investovať najmä do rozvoja ľudských zdrojov, a to z dvoch dôvodov. S rastom ekonomiky opäť začíname pociťovať nedostatok kvalitných pracovníkov, a s nástupom nových technológií sa tiež zásadne menia potrebné zručnosti. V čoraz viac profesiách zamestnanci potrebujú tzv. digitálne zručnosti, prinajmenšom znalosť moderných nástrojov na spoluprácu a komunikáciu, schopnosť pracovať s dátami apod. Práve v tejto oblasti môže slovenským firmám pomôcť štát. Nemusí tieto školenia a programy nevyhnutne zabezpečovať sám, ale rôznymi formami môže podporiť ich zavedenie priamo v podnikoch a najmä by sa mal zamerať na to, aby boli budúci absolventi škôl na potreby trhu v tomto ohľade dostatočne pripravení.

Ďalší zaujímavý pohľad z hľadiska toho, na čo by sa mohol štát zamerať pri podpore podnikania, ponúka Celosvetový index konkurencieschopnosti podľa Svetového ekonomického fóra. Slovensko je v súčasnosti až v siedmej desiatke tohto rebríčka a nachádza sa vo fáze prechodu z ekonomiky závislej na zdrojoch do ekonomiky poháňanej inováciami. To je veľká príležitosť. Medzi kľúčové výzvy podľa WEF patrí kvalita inštitúcií, kde sa Slovensko nachádza až na 102. mieste, a efektivita pracovného trhu (93. miesto). Pozornosť si vyžaduje aj kvalita infraštruktúry a vyššie vzdelávanie (vrátane prípravy na zamestnanie). Naopak, pomerne dobre si vedie Slovensko z makroekonomického hľadiska, čo sa týka kvality základného školstva a zdravotnej starostlivosti a tiež aj v pripravenosti prijímať nové technológie. Dobrým signálom v tomto ohľade je napríklad aj to, že v novom zákone na podporu malých a stredných podnikateľov sa po prvý raz objavuje slovo „start-up“ a že medzi novozavádzané formy podpory podnikania patrí aj coaching a mentoring. Pozitívne je aj to, že vláda chce pravidelne overovať dopad jednotlivých opatrení na malé a stredné podniky a že chce každoročne vypracovať správu o stave tohto podnikania na Slovensku, lebo dobrá znalosť situácie je základným predpokladom pre to, aby sme sa mohli zlepšovať.

Stiahnite si správu o štúdii „Slovenské podniky: Moderné, či zaostalé“.