Informačné Centrum
photo

Umožniť ľuďom a firmám po celom svete plne realizovať ich potenciál

Vízia spoločnosti Microsoft Slovakia

Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Spoločnosť Microsoft založili dňa 4. apríla 1975 William H. Gates III. a Paul G. Allen. Ústredné sídlo má v Redmonde v štáte Washington. Prevádzkuje pobočky vo viac než sto krajinách sveta a zamestnáva v nich viac ako 92 tisíc ľudí. Slovenská pobočka vznikla v roku 1995 a v súčasnosti ju riadi Markus Breyer.

Úspech spoločnosti v minulosti a aj dnes sa zakladá na dvoch kľúčových aspektoch: technologickej vízii a hodnotách, ktorými každý deň spoločnosť žije. Ide o dlhodobo presadzované firemné princípy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahoch k zákazníkom, partnerom a dodávateľom. Technologické riešenia založené na produktoch spoločnosti Microsoft sa k zákazníkom dostávajú prostredníctvom siete jej partnerov. Microsoft Slovakia podporuje svojich partnerov a zachováva všetky pravidlá etického obchodovania. Vytvára motivačné prostredie pre svojich zamestnancov a snaží sa poskytnúť im dostatok príležitostí pre ich osobný rast.

Poslaním spoločnosti Microsoft Slovakia je umožniť ľuďom a organizáciám v Slovenskej republike dosahovať úspech pomocou špičkového softvéru, ktorý s využitím znalostí slovenských odborníkov vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie pre uplatnenie vo všetkých odboroch a ľudských činnostiach. Spoločnosť Microsoft prináša na slovenský trh moderné technológie a jej snahou je sprístupňovať ich všetkým skupinám obyvateľstva prostredníctvom spolupráce s verejným sektorom, neziskovými organizáciami a dlhodobých programov na podporu školstva od základného stupňa cez stredné a vysoké až po celoživotné vzdelávanie. Aktívny prístup k pozitívnemu ovplyvňovaniu kvality života spoločnosti potvrdili aj získané 1. miesta v rebríčku TOP firemný filantrop, za roky 2009, 2010 a 2011, ktoré pravidelne zostavuje Fórum donorov v spolupráci s týždenníkom Trend.

Timeline

Dôležité odkazy

Prehľad akcií a podujatí

Riešenia pre našich zákazníkov

Kontakt na technickú podporu

Kariéra v Microsofte