Prejsť na hlavný obsah
Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365
Microsoft Build creative asset.

Vytvorenie ďalšej generácie aplikácií na spoluprácu použiteľných pre hybridnú prácu

Svet okolo nás sa od čias poslednej konferencie Microsoft Build výrazne zmenil. Každý zákazník a partner sa teraz zameriava na novú realitu – potrebu hybridnej práce, ktorá umožňuje ľuďom pracovať z ľubovoľného miesta, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení.

V centre tejto transformácie stoja vývojári a aplikácie, ktoré ste v vytvorili v Microsoft Cloude, sú toho dôkazom. V súčasnosti zdieľame nové funkcie a nástroje pre službu Microsoft 365 a Microsoft Teams, ktoré vývojárom umožnia vytváranie riešení pre nový spôsob práce.

Nová trieda aplikácií navrhnutých na hybridnú prácu: aplikácie slúžiace na spoluprácu

Hybridná globálna práca vyžaduje štrukturálne zmeny spôsobu, akým sa aplikácie vytvárajú a ako sa s nimi pracuje. Potrebujeme novú triedu aplikácií, ktoré sú zamerané na spoluprácu, a nie individuálnu produktivitu. Aplikácie, ktoré umožňujú synchrónne a asynchrónne režimy spolupráce pomocou schôdzí v reálnom čase, ad hoc správ, spolupráce na dokumentoch a automatizácie podnikových procesov – to všetko v rámci jednej organizačnej vrstvy.

Služba Microsoft Teams bol vytvorená s cieľom spoluprácu podporovať. Každý deň používa službu Teams viac ako 145 miliónmi ľudí. Táto služba sa stala digitálnou platformou na prácu aj vzdelávanie. Týmto vznikla nová kreatívna aj ekonomická výzva pre vývojárov, ktorí majú vytvárať nové generácie aplikácií zameraných vo svojej podstate na spoluprácu. Túto novú triedu aplikácií nazývame aplikácie na spoluprácu.

S aplikáciami na spoluprácu môžu koncoví používatelia kedykoľvek jednoducho spolupracovať s ostatnými pri dokončovaní svojich projektov, z ľubovoľného miesta a bez nutnosti prepínať medzi viacerými aplikáciami a údajmi. Vďaka komponentom služby Fluid môžu koncoví používatelia vytvárať dynamické aplikácie určené na spoluprácu, ktoré možno upravovať v reálnom čase a zdieľať v službe Teams aj aplikáciách balíka Office.

Pre vývojárov pripravujeme platformu, v ktorej je vytváranie aplikácií na spoluprácu jednoduché: 

 • Použite svoje existujúce zručnosti: Jednoducho integrujte svoje existujúce riešenia aplikácií so službou Teams a používajte štandardné webové technológie, JavaScript a v službe Teams len niekoľko rozhraní API, ktoré sa rýchlo a jednoducho integrujú do správ, kanálov a schôdzí v službe Teams. Stovky nezávislých dodávateľov softvéru( ISV), ako napríklad Service Now, Workday, Adobe, SAP a mnohé iné, už dnes používajú našu platformu.
 • Zjednodušenie vývoja: Keď vytvárate aplikáciu pre službu Teams, bude fungovať na mnohých platformách – Windows, macOS, Web, iOS, Android aj Linux. Naším cieľom je pre vývojárov výrazne znížiť potrebu učenia aj množstvo práce potrebné na vytvorenie novej generácie aplikácií. Jediné zostavenie, mnohonásobné nasadenie.
 • Možnosti podpory pre vývojárov: Microsoft Cloud ponúka celý balík technológií na tvorbu aplikácií na spoluprácu. Pre vývojárov, ktorí tvoria novú aplikáciu, je možné na základe potrieb vybrať technológie v rámci platformy Power Platform, Azure, Graph a mnohých iných. 
Vizuál so zobrazením rámca aplikácií na spoluprácu

Ďalšie informácie o našej vízii týkajúcej sa aplikácií na spoluprácu vytváraných v cloude spoločnosti Microsoft nájdete v našej relácii venovanej technickým novinkám, ktorú vedie Jeff Teper, a v relácii Into Focus moderovanej Rajeshom Jha..

Vytváranie aplikácií určených na spoluprácu pomocou služby Microsoft Teams

Aby sme vám ešte viac pomohli pri tvorbe aplikácií na spoluprácu, ponúkame nové možnosti integrácie a vylepšené vývojárske nástroje pre vrstvu na úrovni organizácie, v službe Teams.

Vytváranie aplikácií pre schôdze prinášajúcich bohatšie skúsenosti

Poskytovanie skúseností v najvyššej kvalite pre všetkých účastníkov schôdzí, či už sa pripájajú na diaľku alebo sa ich zúčastňujú osobne, je veľmi dôležité. Pripravili sme nové funkcie, ktoré vám umožnia zabudovať do svojich aplikácií určených pre schôdze cez Teams ešte komplexnejšie funkcie schôdzí.

 • Integrácia okna so zdieľaným obsahom: Vďaka integrácii okna so zdieľaným obsahom, ktoré je k dispozícii vo verzii Preview, majú vývojári použitím jednoduchej konfigurácie v manifeste aplikácie prístup k hlavnému oknu schôdze cez Teams so zdieľaným obsahom. Poskytuje pre aplikácie schôdzí, ako je napríklad tabuľa, návrh, projektové panely a ďalšie, nové prostredie, ktoré umožňuje spoluprácu v reálnom čase medzi viacerými používateľmi. 
Vizuál so zobrazením príkladu funkcie zdieľaného obsahu v akcii.
 • Nové rozhrania API pre udalosť schôdze: Sú dostupné vo verzii Preview a umožňujú automatizáciu pracovných postupov súvisiacich so schôdzami prostredníctvom udalostí, napríklad udalostí začiatku alebo ukončenia schôdze. V tomto roku sa plánuje vydanie ďalších rozhraní API pre udalosti.
 • Rozšírenie režimu Spolu: Už počas tohto leta vám rozširujúca aplikácia režimu Spolu umožní vytvárať a zdieľať vlastné scény zo schôdzí prostredníctvom služby Teams. Na portáli pre vývojárov v službe Teams je i dispozícii jednoduchá aplikácia na navrhovanie, vďaka ktorej môžu vývojári vytvárať vlastné scény a zvýšiť tak príťažlivosť schôdzí a možnosti ich úprav na mieru. Náš tím vytvoril túto vlastnú scénu, ktorú si môžete dnes vyskúšať.
Vizuál so zobrazením vytvorenia vlastnej scénu režimu Spolu.

Rozhrania API pre médiá s obsahom závislým od zdroja: Už toto leto získate v reálnom čase prístup k zvukovým streamom a videostreamom a môžete vytvárať scenáre, napríklad prepis, preklad, zapisovanie poznámok, zhromažďovanie prehľadov a mnohé iné. Tieto rozhrania API budú mať sprístupnený obsah súvisiaci so zdrojom, vďaka čomu budú môcť správcovia IT zobraziť povolenia z Centra spravovania služby Teams a budú môcť overiť prístup podobných aplikácií k schôdzam, ku ktorým boli priradené.

Vizuál so zobrazením príkladu rozhrania API pre médiá použitého v aplikácii na prepisovanie hlasu.

Vďaka novopridanej interoperabilite služieb Azure Communication Services a Teams môžu používatelia služby Teams jednoducho interagovať so zákazníkmi, partnermi a inými kľúčovými osobami mimo organizácie. Keď vytvárate vlastné aplikácie pomocou služby Azure Communication Services, ako sú audioslužby, videoslužby a chat, využite vstavanú funkciu interoperability so službou Teams. Používateľom služby Teams to umožní pripojiť sa k schôdzam a komunikovať so zákazníkmi a partnermi pomocou vašej vlastnej aplikácie. A čo viac, vďaka službám Azure Communication Services na serverovom pripojení k službe Microsoft Teams môžu vývojári bezplatne používať protokol VoIP a chat pre používateľov služby Teams.1

Vizuál so zobrazením príkladu aplikácie používajúcej služby Azure Communication Services.

Začnite so službami Azure Communication Services s funkciou interoperability so službou Teams, ktorá je k dispozícii vo verzii Preview.

Povolenie možností spolupráce medzi platformami

Službu Teams sme vytvorili na umožnenie spolupráce – preto zdieľame nové funkcie a možnosti, ktoré používateľom umožnia spolupracovať v rámci služby Teams a na niektorých našich iných platformách.

Komponenty služby Fluid v aplikácii Microsoft Teams sú teraz k dispozícii v súkromnej ukážkovej verzii a v najbližších mesiacoch sa rozšíria na ďalších zákazníkov. Komponenty služby Fluid v chate cez Teams umožňujú koncovým používateľom odoslať správu s tabuľkou, položkami akcií alebo zoznamom, ktorý môže spoluvytvárať a upravovať každý účastník chatu a ktorý je možné zdieľať v aplikáciách balíka Office, ako napríklad Outlook. Rýchlo sa vo svojich tímoch zosúlaďte a efektívne vykonávajte pracovné úlohy použitím kopírovania a prilepovania v chatoch cez Teams. Vďaka komponentom služby Fluid môžu používatelia navrhovať, vytvárať a spoločne sa rozhodovať bez potreby častého spoločného stretávania. Tieto komponenty minimalizujú aj vytváranie dlhých vlákien v chate.

Vizuál so zobrazením príkladu komponentu služby Fluid použitého v chate a mobilných zariadeniach služby Teams.

Rozšírenia správ budú čoskoro podporované v Outlooku: dostupné bude zjednotené vývojárske prostredie pre rozšírenia správ, ktoré sa budú dať používať v službách Microsoft Teams aj Outlooku na webe. Keď používatelia vytvoria správu, budú si môcť vybrať z novej ponuky rozšírení správ založených na vyhľadávaní. Používateľ môže napríklad vytvoriť e-mail a potom vybrať rozšírenie správy, ktoré zobrazí úlohy z aplikácie Teams a odošle ich členom tímu.

Vizuál so zobrazením príkladu rozšírenia správ, ktoré sa používa v Outlooku na webe.

Okrem toho, že sa tým zjednoduší vytváranie aplikácií s malým množstvom kódu, botov a postupov v službe Teams a pre službu Teams, uľahčí sa aj distribúcia riešení s malým množstvom kódu koncovým používateľom. Čoskoro budete môcť zdieľať boty vytvorené použitím virtuálnych agentov v službe Microsoft Power so skupinami zabezpečenia rovnako ako v prípade aplikácií vytvorených pomocou Power Apps. Nedávno sme tiež zjednodušili prenos aplikácií, botov, postupov, tabuliek a súvisiacich zdrojov z jedného prostredia Microsoft Dataverse for Teams do druhého, čím sme zaistili, že tieto zdroje môžete využiť pri tvorbe nových scenárov. Naďalej vydávame ďalšie vzorové aplikácie pre Power Apps, aby sme vývojárom a zákazníkom pomohli začať pracovať so službou Power Apps.

Vizuál so zobrazením príkladu použitia služby Power App v službe Teams.

Súpravy nástrojov a zdroje pre vývojárov na vytváranie a spravovanie aplikácií Teams

Keďže vývojári vytvárajú ďalšiu generáciu aplikácií zameraných na spoluprácu, ktoré slúžia na podporu hybridnej práce, investujeme do nástrojov a zdrojov, ktoré vám pomôžu zvýšiť produktivitu.

Vďaka vylepšenej súprave nástrojov Microsoft Teams for Visual Studio a Visual Studio Code, ktorá je k dispozícii vo verzii Preview, uľahčujeme všetkým vývojárom vytváranie aplikácií Teams, ktoré spolupracujú s balíkmi od spoločnosti Microsoft v počítačoch aj mobilných zariadeniach. Bez ohľadu na to, či používate prostredia React, SharePoint Framework (SPFx) alebo .NET, je možné túto súpravu nástrojov použiť presne tam, kde sa daný vývojár nachádza, a systéme, ktorý pozná a používa. Medzi kľúčové aktualizácie patria: jednoriadkové overovanie, integrácia riešenia Azure Functions, integrácia SPFx, jednoriadkový klient Microsoft Graphu a zjednodušené hosťovanie v rozhraniach IDE a CLI.

Vizuál so zobrazením použitia súpravy nástrojov Teams pri vytváraní aplikácie.

Získajte ďalšie informácie o súprave nástrojov Teamsnainštalujte ju ešte dnes z platformy Visual Studio Marketplace.

Písanie kódu je prvým krokom, vývojári však potrebujú vaše aplikácie aj spravovať a konfigurovať, preto sa tešíme, že môžeme predstaviť portál pre vývojárov Developer Portal for Microsoft Teams. S portálom Developer Portal (predtým App Studio) získajú vývojári vyhradenú konzolu na správu aplikácií dostupnú cez web alebo v službe Teams, ktorú možno použiť na registráciu a konfiguráciu aplikácií v rámci jedného centrálneho umiestnenia. Nové funkcie zahŕňajú:

 • jednoduchú navigáciu pri prístupe prostredníctvom ľubovoľného webového prehliadača a zariadenia,
 • spravovanie konfigurácie prostredia bez potreby spravovať viacero manifestov v rôznych prostrediach,
 • spoluprácu s partnermi a pri aktualizácií aplikácií prostredníctvom poskytnutia prístupu na čítanie a zapisovanie,
 • možnosť pre nezávislých dodávateľov softvéru prepojiť softvér ako službu (SaaS), vďaka čomu je možné prostredníctvom aplikácií nakupovať priamo v službe Teams,
 • získanie užitočných prehľadov o používaní aplikácií (vo verzii Preview).
Vizuál so zobrazením domovskej stránky portálu pre vývojárov.

Začnite s portálom pre vývojárov Developer Portal.

Náš úspech je tesne prepojený s vaším úspechom. Ďakujeme našim partnerom, ktorí v službe Teams vytvorili inovatívne aplikácie. Zaviazali sme sa prispieť k úspechu našich partnerov tým, že používateľom pomôžeme, aby ich aplikácie jednoducho objavovali, nasadzovali aj prijali a používali. S potešením oznamujeme, že naši používatelia budú môcť čoskoro zakupovať predplatné partnerských aplikácií priamo z lokality Teams Store a Centra spravovania služby Teams (či už na faktúru alebo úhradou použitím kreditnej karty). Používatelia sa k aplikáciám dostanú ešte jednoduchšie a partneri získajú ďalšie možnosti monetizácie svojich riešení.

Vizuál so zobrazením nového spôsobu nákupu v obchode.

Poskytovanie prostredia na spravovanie údajov, prehľadov a zabezpečenia použitím služby Microsoft Graph

Zatiaľ čo Teams predstavuje pre aplikácie na spoluprácu vrstvu na úrovni organizácie, kľúčovým aspektom používateľského prostredia aplikácií je bohatá databáza údajov zo služby Microsoft Graph. Microsoft Graph spravuje údaje generované riadením množstva prepojení v rámci komunikačných kanálov, obsahu a medzi ľuďmi, pričom poskytuje ochranu osobných údajov, zabezpečenie aj možnosti vyhľadávania a to všetko s podporou rozšíreného strojového učenia.

Dnes sa budeme venovať niekoľkým zaujímavým novým funkciám v službe Microsoft Graph.

V predchádzajúcich mesiacoch tohto roka sme predstavili službu Microsoft Viva, ktorá pomáha organizáciám na celom svete optimalizovať prostredie pre pracovnú silu a zamestnancom zvyknúť si a vyniknúť v novom spôsobe práce. Viva bola vytvorená ako platforma a pripravili sme prvé z mnohých jej rozšírení – karty Viva Pripojenia, ktoré sú dostupné vo verzii Preview spolu s prostredím SharePoint Framework (SPFx) pre vývojárov vlastniacich predplatné na prednostný prístup. V tomto vydaní teraz môžete použiť buď vopred pripravené, alebo vlastné webové časti na vytváranie tabúľ komunity Viva, informačných kanálov a zdrojov cielených na zamestnancov, ktoré sú optimalizované pre ľubovoľnú platformu alebo zariadenie.

Vizuál so zobrazením použitia kariet Viva Pripojenia.

Zaregistrujte sa a získajte rýchly prístup k ďalšiemu vydaniu služby SPFx, ktorá slúži na vytváranie natívneho mobilného prostredia pre Viva Pripojenia.

Overovanie a zabezpečenie sú vždy najdôležitejšie, lebo rozhodujú o prístupe k údajom vašej organizácie. Toto je dôvod, prečo mnohí vývojári využívajú Microsoft Graph. Táto platforma obsahuje zabudované možnosti zabezpečenia a overovania na podnikovej úrovni Azure Active Directory (Azure AD). Nové funkcie, ktoré dnes s vami zdieľame:

 • Nepretržité vyhodnocovanie prístupu: Služba Azure AD je k dispozícii vo verzii Preview a umožňuje nepretržité monitorovanie zdrojov s cieľom odhaľovania bezpečnostných hrozieb a rušenia prístupových tokenov podľa kritických udalostí alebo na základe vyhodnotenia politiky. Token s krátkou životnosťou už je nedostatočný. 
 • Nové rozhranie API s metódami overovania slúži na spravovanie prístupu k údajom a zdrojom v aplikácii pomocou primárneho dvojstupňového alebo podrobného overovania a vyvoláva samoobslužný proces resetovania hesla (SSPR).
 • Všeobecná dostupnosť rozhraní API externých identít, vďaka ktorým môžu vaše aplikácie používať zabezpečené interakcie medzi používateľmi typu business-to-consumer (B2C) pomocou preddefinovaných konfigurovateľných politík, zatiaľ čo používatelia môžu používať svoje každodenné kontá na registráciu použitím vášho riešenia.

Jednou z najbežnejších požiadaviek zákazníkov a partnerov je možnosť prenosu vlastných údajov do služby Microsoft Graph, aby bolo možné ich zobraziť v rámci všetkých súčastí služby Microsoft 365. Preto sme vytvorili konektory pre službu Microsoft Graph, ktoré umožňujú vývojárom nasadzovať, indexovať a zobrazovať metaúdaje s cieľom obohatiť už existujúce množiny údajov v službe Microsoft 365, pričom sa odomkne prístup do základných prostredí, napríklad aplikácie Microsoft Search a eDiscovery. S radosťou oznamujeme vydanie niekoľkých nových aktualizácií, ktoré budú čoskoro k dispozícii pre konektory služby Microsoft Graph:

 • Podpora pre obohatenie profilov osôb zo zdrojov iných ako AAD, ktoré správcom umožnia primapovať vlastnosti z konektorov Microsoft Graph ku kartám služby Microsoft 365 ľudí vo vašej organizácii.
 • Nové konektory Jira a Confluence od spoločnosti Microsoft, ktoré budú k dispozícii neskôr v tomto roku.
 • Rozšírenie výsledkov hľadania na mobilných a desktopových klientov služby Microsoft Teams a riešenie Windows Search Box.
 • Podpora eDiscovery pre vývojárov konektorov v službe Graph vo verzii Preview bude k dispozícii v lete 2021.

Oznamujeme tiež, že Microsoft Graph Data Connect je k dispozícii vo verzii Preview v službe Azure. Microsoft Graph Data Connect predstavuje výkonný zabezpečený konektor, ktorý bol navrhnutý na kopírovanie vybratých množín údajov popisujúcich produktivitu zo služby Microsoft 365 do nájomníka Azuru. Je to ideálny nástroj pre vývojárov a dátových odborníkov, ktorí potrebujú vytvárať analytické prehľady pre organizácie alebo trénujú modely umelej inteligencie a strojového učenia. Hoci je väčšina produktov služby Microsoft 365 ponúkaná na báze predplatného na používateľa/na mesiac, ponúkame prepojenie údajov pre službu Microsoft Graph ako službu účtovanú podľa objemu údajov, aby vývojári platili len za tie údaje, ktoré použili v rámci vašich riešení.

Ďalšie informácie o technológiách Microsoft Graph Data Connect nájdete v našej technickej dokumentácii.

Snažíme sa, aby vývojári vytvárali prostredia zacielené na používateľa, ktoré budú dostupné v rámci našej celej platformy Microsoft 365, uvedomujeme si však, že písanie samostatných kódov, ktoré by fungovali v rámci rôznych produktov, nie je optimálne. Preto nás potešilo, že máme šancu oznámiť dostupnosť modelu Universal Actions for Adaptive Cards. Teraz môžete pomocou platformy Azure Bot Framework vytvoriť a implementovať jedinú adaptívnu kartu, ktorá sa bezproblémovo synchronizuje prostredníctvom služby Teams a mobilných a počítačových klientov Outlooku.

Ďalšie informácie nájdete v blogu Microsoft Graph.

Vytvárajte moderné aplikácie pre Windows, ktoré fungujú bez problémov v akomkoľvek koncovom bode

Vďaka prechodu na prácu na diaľku a hybridnú prácu sa počítače stali nepostrádateľnými. Vďaka viac ako 1,3 miliardám zariadení, ktoré používajú Windows 10, sú moderné aplikácie vytvorené vo Windowse nevyhnutné na to, aby si používatelia udržali produktivitu. Windows je nevyhnutný na udržiavanie komunikácie a zachovanie produktivity pracovníkov a práve teraz získali vývojári príležitosť posunúť hranice a hľadať inovatívne spôsoby, ako pomáhať ľuďom.

Ak ste vývojárom Windowsu, potom už poznáte dôležitosť súpravy nástrojov Project Reunion. Project Reunion poskytuje prístup k moderným technológiám a novým funkciám vo Windowse, zároveň sprístupňuje najlepšie desktopové funkcie (Win32). Používateľské rozhranie WinUI 3 poskytuje konzistentné a moderné možnosti interakcií a zabezpečuje fantastický výkon systému aj životnosť pre vaše aplikácie. Preto nás teší, že vám môžeme predstaviť súpravu nástrojov Project Reunion 0.8 vo verzii Preview, s ktorou môžete bezproblémovo vytvárať a modernizovať svoje aplikácie Windowsu určené pre klienta aj cloud. Môžete vytvárať prostredie optimalizované pre hardvér zariadenia s bezproblémovým vyhľadávaním a spravovaním aplikácií a s budúcimi možnosťami opráv pre Arm64. Medzi kľúčové aktualizácie patria:

 • Podpora pre Windows 10 verzie 1809 poskytuje množstvo možností pre ekosystém Windowsu a zároveň aj dlhodobú údržbu.
 • Podpora pre .NET 5 pomáha vývojárom priamo v prostredí, v ktorom pracujú, vrátane WPF a WinForms.
 • WinUI 3 a WebView 2 podporujú vývoj moderného kompatibilného používateľského rozhrania použitím tých istých technológií, ktoré stáli pri tvorbe Windowsu.

Získajte ďalšie informácie a použitím platformy Project Reunion 0.8 vo verzii Preview môžete začať s modernizáciou svojich aplikácií pre Windows.

Vieme, že mnohí vývojári používajú nástroje a prostredia príkazového riadka, napríklad Command Prompt, PowerShell a Windows Subsystem for Linux (WSL). Windows Terminál ponúka vývojárom dokonalé a moderné prostredie príkazového riadka priamo vo Windowse. Od tohto roku je možné ho nastaviť ako predvolený terminálový emulátor pre všetky aplikácie príkazového riadka, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom Windows Terminálu. Vydali sme tiež novú funkciu s názvom Quake mode, ktorá umožňuje otvoriť nové okno terminálu použitím jednoduchej klávesovej skratky z ľubovoľného miesta vo Windowse.

Začíname používať nové funkcie vo Windows Termináli.

Podporu pre aplikácie grafického používateľského rozhrania môžete získať aj v podsystéme Windowsu pre Linux (WSL), aby ste mali všetky nástroje a pracovné postupy na dosah ruky. Windows vám umožní pracovať tak, ako potrebujete, vďaka bezproblémovej integrácii s ľubovoľným pracovným postupom s aplikáciami grafického používateľského rozhrania, Linuxom a zrýchleným tréningom strojového učenia v grafickom procesore.

Získajte ďalšie informácie o našich aktualizáciách WSL.

Čoraz viac organizácií začína používať na zjednodušenie podnikových procesov, od jednoduchých opakujúcich sa úloh až po zložité pracovné postupy, automatizáciu robotických procesov. V prvom mesiaci po konferencii Ignite, na ktorej sme oznámili, že bude aplikácia Power Automate Desktop k dispozícii bez dodatočných poplatkov pre používateľov Windowsu 10, sme zaznamenali šesťnásobný medzimesačný nárast stiahnutí tejto aplikácie. Toto je ukončením nevyužitej príležitosti ponúk bezkódovej automatizácie robotických procesov s cieľom pomôcť zákazníkom zautomatizovať opakujúce sa úlohy a pracovné postupy. Dnes sa ešte viac snažíme uprednostniť procesy, ktoré sú pre automatizáciu najvhodnejšie. Aplikácia Process advisor je teraz všeobecne dostupná. Umožňuje dolovať údaje z procesov a poskytovať prehľady o tom, akým spôsobom ľudia pracujú. Tipovanie už nie je súčasťou automatizácie. Teraz môžete mapovať úlohy pracovných postupov, odhaľovať kritické miesta v organizácii a identifikovať, ktoré časovo náročné úlohy sú najvhodnejšie na automatizáciu – to všetko v rámci služby Microsoft Power Automate.

Získajte ďalšie informácie o Power Automate Desktop a aplikácii Process advisor.

Učte sa. Prepájajte sa. Kódujte.

Veríme, že tento týždeň sa na konferencii Microsoft Build budete cítiť skvele. Pripravili sme pre vás fantastickú sériu relácií, ktorá pokrýva celú platformu služby Microsoft 365.

Prajeme šťastné kódovanie!

Ďalšie zdroje informácií

Prečítajte si tieto ďalšie zdroje informácií o vývoji služby Microsoft 365.


1Používanie protokolu VoIP chatu pre koncové body služby Microsoft Teams sú súčasťou licencií na službu Microsoft 365.

You may also like these articles

Image for: Windows contextual imagery of Gen Z female inside on Subway on PC

Platforma Microsoft Viva je teraz všeobecne dostupná a pomôže vám transformovať vaše prostredie hybridnej práce

Platforma Microsoft Viva je teraz všeobecne dostupná a pomôže vám transformovať vaše prostredie hybridnej práce

Image for: Contextual photography of adult female using Surface Pro 8 docked with Surface Headphones.

Microsoft Office – transformácia pre hybridný svet

Microsoft Office – transformácia pre hybridný svet

Image for: Coworkers with masks setting up a Microsoft Teams meeting in a conference room with their HP Elite Folio Notebooks.

Čo je nové v službe Microsoft 365 – Ako ľudí podporujeme v novom svete hybridnej práce

Čo je nové v službe Microsoft 365 – Ako ľudí podporujeme v novom svete hybridnej práce