Podnikanie počas prepuknutia nákazy COVID-19

Prepuknutie nákazy COVID-19 nám narušilo život a podnikanie. Riešte nové výzvy pre svoj podnik pomocou informácií, prehľadov a prostriedkov, ktoré nájdete tu. Získajte informácie o osvedčených postupoch pri práci na diaľku, tipy pre videokonferencie, daňové zrážky pri práci z domu a ďalšie.

Person sits at desk in home office, participating in a Teams video meeting while looking at the Outlook inbox.