Výhody podnikovej analýzy

Premena údajov na peniaze už nie je len vecou veľkých korporácií. Vďaka relatívne nenákladnému softvéru a jednoducho použiteľným a ovládaným nástrojom natiahnutie údajov a ich analýza – v záujme rozvoja firmy – ešte nikdy neboli také nenáročné.  

Inak povedané, ak sa vám z čísel točí hlava, aj tak porozumiete údajom a podniková analýza vám dobre poslúži.  

Aké sú výhody podnikovej analýzy? 

Podniková analýza je proces, pri ktorom sa skúma a hodnotí mnoho údajov, ktorými spoločnosť disponuje, za základe čoho sa potom prijímajú rozhodnutia. Nejde len o preskúmanie čísel a zistenie toho, čo sa stalo. Zámerom podnikovej analýzy je tiež poskytnúť informácie o tom, prečo sa to stalo, a navrhnúť ďalšie kroky. 

Aké sú výhody používania podnikovej analýzy?  

Za posledných niekoľko rokov sa používanie podnikovej analýzy prudko rozšírilo. Používanie veľkých dát sa zvýšilo zo 17 % v roku 2015 na 59 % v roku 2018, čo je výrazný nárast o 42 %. Nedávny výskum však zároveň odhalil, že mnohé podniky neťažia z údajov, ktoré už majú k dispozícii. Na analýzu sa nepoužije 60 % až 73 % všetkých údajov v podniku. Keď si pomyslíte na potenciálne výhody pre malé podniky, toto číslo je prekvapivé.  

Toto sú niektoré z prínosov:  

 • Dodržiavanie rozpočtu: ak ste ako väčšina malých spoločností, vás rozpočet na marketing je obmedzený. Pomocou podnikovej analýzy môžete maximalizovať každé euro, pretože vám umožní lepšie spoznať zákazníkov, očakávať ich vždy sa meniace potreby, dosiahnuť lepšiu pozíciu než konkurencia a prinášať na trh inovačné nápady a produkty.  
 • Lepšie rozhodovanie: nie ste si istí, ako použiť rozpočet na marketing? Alebo ktoré kľúčové slová sú najefektívnejšie? A čo prognózy najlepšie predávaných produktov počas sviatkov? Podniková analýza používa údaje s cieľom dať vám podklady pre rozhodnutia a zlepšiť presnosť, efektívnosť a čas reakcie. 
 • Možnosť merať plnenie celkových cieľov: podniková analýza vám poskytne jasnejšiu predstavu o cieľoch a zámeroch. Pomocou vizualizácie údajov môžu podniky sledovať svoju aktuálnu a uplynulú výkonnosť a porovnať ju s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (key performance indicator – KPI), cieľmi a zámermi. 
 • Neustála informovanosť: majitelia firiem a marketingoví špecialisti môžu používať analýzu na sledovanie trendov, správania zákazníkov a zmien na trhu. Vďaka týmto informáciám si udržíte prehľad o situácii a budete môcť dynamicky robiť zmeny vtedy, keď vám údaje ukážu, že je na to správny čas. 
 • Zabezpečenie efektívnosti: rýchlosť, akou dnes firmy môžu získavať údaje, je blesková. Vďaka podnikovej analýze dokážete identifikovať akýkoľvek problém v procese alebo výkonnosti v takmer reálnom čase, čo vám šetrí čas, peniaze a zdroje.  

Aké sú rôzne druhy podnikovej analýzy? 

Predstavte si podnikovú analýzu ako proces s tromi rôznymi fázami: 

 • Deskriptívna analýza: preskúmavajú sa pri nej údaje a používajú KPI na vyjadrenie aktuálnej situácie firmy. Ide napríklad o informácie o demografickom rozdelení zákazníkov, ich záujmoch alebo správaní pri nákupe v reálnom čase. Môžu to byť aj údaje o predaji alebo finančnej situácii. A tiež to môžu byť sociálne metriky, napríklad koľkým používateľom sa páčili vaše príspevky na Facebooku, koľko máte tweetov a koľko máte sledujúcich. Pri deskriptívnej analýze nie je zámerom stanoviť dôvod a príčinnú súvislosť. Ide v podstate o neosobné a stručné čísla.  
 • Prediktívna analýza: tento druh analýzy ide o krok ďalej. Pokúša sa predpovedať budúce konanie na základe vypracovania trendov z historických údajov. Tu je niekoľko príkladov: 
  • Použijete informácie z minulosti na zistenie toho, o aké druhy produktov by mohli mať zákazníci záujem na základe najnovších čísel, a či je pravdepodobné, že nakúpia znova. 
  • Ak máte obmedzený rozpočet na marketingovú kampaň a nemôžete si dovoliť ponúkať zľavy každému, na základe deskriptívnej analýzy vám môže prediktívna analýza povedať, ktorí zákazníci si váš produkt s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia. 
 • Preskriptívna analýza: tento druh podnikovej analýzy vám môže ukázať najvhodnejšie konanie v danej situácii. Deskriptívna analýza ukazuje, čo sa už stalo, prediktívna analýza sa pokúša predpovedať, čo sa môže stať, a pri preskriptívnej analýze sa používajú tieto informácie na poskytnutie možných riešení na základe podobných situácií (medziročné údaje, údaje o sezónnosti, údaje z uvedenia produktu na trh). Napríklad predaj vstupeniek na sviatočné vystúpenie je pozadu za minuloročným predajom. V reakcii na to vás preskriptívna analýza môže upozorniť na potrebu znížiť ceny alebo pridať odpoludňajšie vystúpenie. 

Jednoducho používateľné prostriedky na podnikovú analýzu pre malú firmu 

 • Google Analytics: pokiaľ ide o analýzu online sveta, Google je kráľ, či už je to vaša webová lokalita, alebo prítomnosť v sociálnych sieťach. No napriek tomu nedávna štúdia odhalila, že menej ako 30 % malých podnikov používa webovú analýzu, sledovanie hovorov alebo kódy kupónov. Približne 18 % malých podnikov priznáva, že nesleduje vôbec nič. A práve tu vstupuje do hry Google Analytics. Môžete synchronizovať svoje účty Google (vrátane AdSense) a získať informácie o návratnosti investícií (ROI) do marketingu, reklamných kampaní a podobne. Čo je najlepšie, základnú verziu, ktorá môže byť pre malú firmu postačujúca, si môžete vyskúšať zadarmo. Ak by ste neskôr potrebovali podrobnejšiu analýzu, môžete si verziu inovovať. 
 • Softvér s jednoduchým ovládaním: vďaka dnešným intuitívnym nástrojom už podniková analýza nemôže byť prirodzenejšia. V súčasnosti existuje množstvo aplikácií s rozumnou cenou, napríklad Power BI, ktorý vám umožní jednoducho transformovať údaje do vizuálnej podoby a potom ich analyzovať a zdieľať s kolegami v ľubovoľnom zariadení. Získate tak neoceniteľný prehľad. Okrem toho vám softvér ako Visio umožňuje prenášať nápady do života pomocou jednoducho čitateľných grafov, ktoré sú vytvorené z rôznych zdrojov vrátane vašich existujúcich údajov z Excelu. 
 • Zabudované nástroje v e-mailoch alebo tabuľkových procesoroch: je možné, že základné možnosti zhromažďovania údajov máte priamo na dosah. Mnohé tabuľkové procesory ponúkajú jednoducho zrozumiteľné grafy a diagramy, ktoré vám pomôžu lepšie chápať (a prezentovať) údaje pomocou formátovania, kriviek a tabuliek, ako aj možnosti vytvárania predpovedí len niekoľkými kliknutiami. To isté platí pre e-mail. Nájdite si e-mailovú službu so zabudovaným nenáročným nástrojom na riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Manager – CRM). S takýmto nástrojom dokážete jednoducho spravovať údaje o zákazníkoch vrátane e-mailov, stretnutí, telefonátov, poznámok, úloh, špeciálnych ponúk a termínov na jednom mieste. Údaje z CRM sa môžu ukázať ako neoceniteľná pomôcka pri riadení vzťahov so zákazníkmi, predaja a marketingu spoločnosti. 

Podniková analýza môže byť prínosom pre každý druh firmy. A nech si už napokon zvolíte akýkoľvek nástroj, vďaka lepšiemu prehľadu a informáciám sa vám podarí dodržať rozpočet, plniť úlohy a mať stále aktuálne poznatky.  

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Riadenie podniku

Kľúčové indikátory výkonu (KPI): čo sú a ako sa používajú

Prečítať si viac
Riadenie podniku

Ako nástroje Business Intelligence pomáhajú sociálne zodpovednej zmrzlinárni naberať kopčeky úspechu

Prečítať si viac
Riadenie podniku

Otázky a odpovede: Ako si spoločnosť Molly Moon pomáha analýzou údajov

Prečítať si viac

Lokalita Obchodné poznatky a návrhy neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.