Hakerský útok: prečo potrebujete pokročilú ochranu pred hrozbami

Nanešťastie žijeme v dobe, kedy sú útoky prostredníctvom vírusov a malvéru bežné. V prípade úspechu môžu takéto útoky spoločnosti spôsobiť niekoľko problémov – od straty dôvery zákazníkov až po finančné problémy vyplývajúce z podnik ohrozujúcich výpadkov a iné obtiaže. Všetci vieme, že zabezpečenie proti hrozbám je vysoko dôležité, no problémom je zistiť, na čo zamerať čas, úsilie a prostriedky organizácie.

Podľa správy mapujúcej hrozby spôsobované malvérom v roku 2016 dominujú útokom posledných rokov podvodný malvér nazývaný ransomware, vírusy a neoprávnené získavanie údajov, pričom primárnym cieľom útokov sa stáva e-mail. Najmä samostatná správa zameraná na ransomware ukázala, že hlavnými príčinami infekcií spôsobených ransomwarom je neoprávnené získavanie údajov prostredníctvom e-mailov (46 %) a nedostatočné školenie zamestnancov v oblasti zabezpečenia (36 %). Pre porovnanie – len 12 % infekcií bolo spôsobených škodlivými webovými stránkami alebo reklamami.

Ako možno okrem základov, akými sú šifrovanie údajov, častá zmena hesiel, aktualizácie systému a väčšie vzdelávanie zamestnancov, zabezpečiť doručenú poštu vašej spoločnosti pred hrozbami spôsobenými malvérom a vírusmi? Rozšírená ochrana pred hrozbami môže byť odpoveďou, ktorú hľadáte.

Táto služba je viac než len nástrojom na odstraňovanie vírusov. Využíva niekoľko stratégií vrátane automatizovaného monitorovania, behaviorálnej analýzy, izolovaného priestoru a ďalších možností umožňujúcich odhaliť rozšírené útoky malvérom a vírusmi a tých, ktorí sa pokúšajú získať prístup k citlivým informáciám prostredníctvom trvalého vzdialeného prístupu. Rozšírená ochrana pre hrozbami zvyčajne dokáže poskytnúť ochranu pred malvérom v cloudových, lokálnych a hybridných serverových prostrediach.

Rozšírená ochrana pre hrozbami dokáže vašej spoločnosti pomôcť zabezpečiť doručenú poštu nasledovnými spôsobmi:

  • Zabraňuje útokom pred ich výskytom. Žiadna organizácia nedokáže predpokladať všetky možné hrozby. Najmä preto, že sa stále vyvíjajú a nasadzujú nové. Názov rozšírená ochrana pre hrozbami vynikajúco popisuje túto službu, ktorá v reálnom čase poskytuje ochranu pred hrozbou útokov zero-day, o ktorých výskyte ani neviete. Zatiaľ čo väčšina antivírusových riešení používa na identifikovanie malvéru odtlačky, rozšírená ochrana pre hrozbami zabezpečuje e-mail používaním izolovaného priestoru, ktorý využije na klasifikovanie, či ide na základe správania o malvér.
  • Pomáha porozumieť typom útokov vyskytujúcim sa vo vašej organizácii. Používaním rozšírenej funkcie tvorby zostáv a možností sledovania URL adries poskytuje rozšírená ochrana pre hrozbami údaje potrebné na ochranu vášho e-mailového prostredia. Môžete tak získať poznatky o tom, ktorí zamestnanci sú cieľom útokov a s čím sa stretávate. Na základe toho môžete prispôsobiť školenie zamestnancov a lepšie zabezpečiť e-mailový systém spoločnosti. Informácie sú základom úspechu a rozšírená ochrana pre hrozbami vám poskytuje chýbajúci nástroj umožňujúci bojovať proti týmto útokom čo najefektívnejšie.
  • Chráni používateľov pred škodlivými hypertextovými prepojeniami v e-mailových správach. Bolo by ideálne, keby zamestnanci rozumeli tomu, že by nemali klikať na hypertextové prepojenia odoslané ľuďmi, ktorých nepoznajú, alebo správy označené červeným príznakom. Nie je však realistické myslieť si, že sa všetci dokážu vyhnúť neoprávnenému získavaniu údajov. Pri nasadení toho správneho riešenia na ochranu pred hrozbami sa škodlivé prepojenia automaticky prepíšu, aby boli bezpečné, alebo systém používateľom otvorí stránku s upozornením predtým, než im umožní prístup k prepojeniu.
  • Zaisťuje bezpečnosť príloh. Riešenia rozšírenej ochrany pre hrozbami vyhľadajú správy so známymi vírusovými alebo malvérovými podpismi a neumožnia ich doručenie. Ak podpis nie je známy, správa sa často odošle do špeciálneho prostredia a analýzou sa zisťuje jej škodlivosť. Doručenie je následne povolené len v prípade, že sa nezistí nič podozrivé.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tech

Terapia na diaľku ako možnosť pre pacientov v čase núdze

Prečítať si viac
Business Tech

Dokáže smartfón čítať nahlas moje texty? Áno – a je to úžasné!

Prečítať si viac
Business Tech

Udržujte svoju firmu v činnosti ako obvykle, napriek nemožnosti služobných ciest

Prečítať si viac
Business Tech

Cloudové úložisko pre malé firmy

Prečítať si viac

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.