Vtedy a teraz: Ako cloudový ukladací priestor zmenil spôsob práce

Vtedy: písacie stroje, kopírovacie papiere a kartotéky. Teraz? Nepreberné množstvo zariadení a cloudové úložisko.

Nástup osobných počítačov vytvoril priepasť medzi starým a novým a internet ju naďalej rozširuje. Nezmenila sa však iba technológia, ale aj spôsob, akým pracujeme. Zamyslite sa nad tým: koľko vašich každodenných zvykov a rozhodnutí ovplyvňuje prístup do cloudového úložiska? Záleží na obmedzeniach vašej organizácie a na vašej úlohe v nej, no zrejme ich nebude málo. Poďme sa pozrieť na niektoré väčšie zmeny v pracovnej kultúre, ktoré sa udiali za posledné roky vďaka novým spôsobom ukladania údajov a prístupu k aplikáciám.

Rozbehnite svoju firmu s intenzívnym kurzom používania produktu Microsoft 365

Microsoft 365 umožní vášmu tímu, aby bol každý deň produktívny, prakticky odkiaľkoľvek.

Ďalšie informácie

Mobilná pracovná sila

Nie je to tak dlho, čo bol priemerný kancelársky pracovník pripútaný k jedinému stolu a počítaču. Softvér a súbory boli uložené lokálne, takže vytvorenie prostredia s rovnakými nastaveniami v inom počítači mohlo predstavovať (potenciálne veľmi drahý) problém. Ak ste chceli pracovať inde ako v kancelárii, museli ste prinajmenšom plánovať vopred. V posledných rokoch sa to však začalo meniť. Bežné nástroje pre podniky, vrátane textových procesorov, tabuľkových hárkov a programov na prácu s prezentáciami, sa premiestnili do cloudu. Tento trend umožnil v kombinácii s rastúcim počtom prenosných počítačov, tabletov a smartfónov prístup k dokumentom takmer odkiaľkoľvek.

Vďaka tomu sa od základu zmenil pracovný deň. Podľa najnovších údajov zhruba 20 – 25 % amerických zamestnancov aspoň občas pracuje z domu. Medzi zamestnancami, ktorí nie sú SZČO, stúpol od roku 2005 počet ľudí pravidelne pracujúcich z domu o 103%. Spoločnosti na to museli zareagovať úpravou svojich priestorov. Obrovské záľahy pracovných kójí ustupujú viacúčelovým priestorom vhodným pre tímy rôznej veľkosti pracujúcim na rôznych zariadeniach. Zamestnanci prichádzajú a odchádzajú a svoj čas rozdeľujú medzi prácu, domov, kaviarne a parky.

Skutočná spolupráca v reálnom čase

Dnešná technológia umožňuje takmer neobmedzené spôsoby spolupráce, no nebolo to vždy tak. Lokálne uloženie súborov prirodzene podporovalo prácu v štýle montážnej linky, keď jedna osoba urobila, čo bolo potrebné a po dokončení svojej časti posunula úlohu ďalšiemu človeku. Spolupráca v reálnom čase znamenala, že všetci členovia tímu museli byť v rovnakom čase na rovnakom mieste a jeden človek musel, ľudovo povedané, dirigovať. Tieto obmedzenia nemuseli byť, samozrejme, nevyhnutne zlé, no mnohí by súhlasili, že mali ďaleko od dokonalosti.

Cloud zmenil spôsob našej spolupráce. V súčasnosti môžu viacerí používatelia pracovať v rovnakom čase na rovnakom projekte, dokonca vtedy môžu byť na opačných koncoch štátu. Môžu komentovať, klásť otázky, navrhovať nové veci či meniť dokumenty. Vďaka tomu už nemusíte kontrolovať, či pracujete na najnovšej verzii dokumentu, pretože najnovšia verzia je jediná verzia.

Zabezpečené úložisko, jednoduchá organizácia

„Nezabudnite si zálohovať súbory.“ To sme kedysi počúvali často. Nezálohovať súbory znamenalo, že stačilo, aby sa pokazil počítač a všetky naše dôležité informácie boli stratené. Desivá predstava. Cloudové úložisko však prinieslo pokoj v duši miliónom ľudí pracujúcim v kanceláriách. Vytváranie dokumentov v internetových aplikáciách znamená, že vaša práca sa neustále ukladá. Okrem toho je možné pripojenie odkiaľkoľvek a kohokoľvek, ak to umožňujú nastavenia povolení. To všetko prispieva k vytváraniu pracovného prostredia, kde strávite menej času starosťami a organizáciou a viac času tvorením.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Technické informácie pre podniky

Ste pripravení na hosťovanie veľkých virtuálnych prezentácií?

Prečítať si viac

Lokalita Obchodné poznatky a návrhy neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.