Ako efektívne navrhnúť priestory so softvérom na tvorbu pôdorysov

Či už plánujete jednoizbovú garsónku, dom, priemyselný sklad, alebo kancelárske priestory, skvelé pôdorysy by mali zabezpečovať funkčnosť, plynulé prechody a vizuálnu atraktívnosť. Pôdorys je diagram v mierke, ktorý vizuálne zobrazuje jednu izbu alebo celú štruktúru priestorov a ponúka jasný pohľad na prepojenie izieb a priestorov na účely plánovania. Pôdorys vám tiež: 

 • ponúka vtáčí pohľad na to, ako ľudia priestormi prechádzajú,
 • umožňuje vopred určiť, či je konkrétny priestor vhodný na konkrétny účel,
 • umožňuje predvídať možné problémy a experimentovať s rôznymi návrhmi,
 • realizovať zmenu návrhu v raných fázach ešte pred tým, než sa začne podrobné plánovanie alebo výstavba.

Plánovanie pomocou softvéru  

Používanie softvéru na vytvorenie pôdorysu môže predstavovať rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými projektmi. No 40 % stavebných spoločností stále na tento účel používa papierové plány, v dôsledku čoho patrí stavebný priemysel medzi najmenej digitalizované odvetvia. No ak prestanete používať papier a začnete používať online možnosti, zistíte, že výmena informácií v reálnom čase je jednoduchšia, než si myslíte.  

Či už pracujete v oblasti výstavby, nehnuteľností, rekonštrukcií, plánovania podujatí, alebo vlastníte firmu a chcete rozvrhnúť priestory, softvér je rýchle a jednoduché riešenie na vypracovanie návrhu. Čo robí? V podstate je to online nástroj na vytváranie projektov, ktorý vám pomôže: 

1. Zjednodušenie so zabudovanými funkciami 

 • Nakreslite si digitálne pôdorysy jednotlivých izieb alebo celých podlaží budovy vrátane konštrukcie stien, jadra budovy a symbolov elektrického vedenia s presnými rozmermi v mierke. 
 • Vyberte si z predpripravených šablón.  
 • Vytvorte si jasnú vizuálnu predstavu toho, čo treba urobiť a ako to bude vyzerať po dokončení. 
 • Pozrite si projekt s rozsahom prác.
 • Vypracujte návrh a prispôsobte ho podľa potreby pred začatím prác. 
 • Obmedzte ťažkosti a zabezpečte úspešné dokončenie projektu. 
 • Získajte informácie o objeme a druhu materiálov, ktoré potrebujete.
 • Zvoľte si nábytok a pozrite sa, ako sa bude hodiť do priestoru. 
 • Podeľte sa so svojimi nápadmi zo všetkými zúčastnenými stranami, od dizajnérov cez zamestnancov až po klientov. 

Aké druhy pôdorysov môžete vytvárať? Takmer ľubovoľné. A toto je niekoľko z nich: 

 • 2D alebo 3D,  
 • jedna izba alebo celý dom, 
 • komerčné priestory/kancelárske budovy, 
 • rekonštrukcie alebo rozšírenia kuchyne alebo kúpeľne, 
 • rozloženie kancelárie (napr. rozmiestnenie objektov, umiestnenie stolov, zasadacie priestory), 
 • umiestnenie zásuviek, vypínačov a inštalácií pre elektrické a telekomunikačné siete, 
 • plán vzduchotechniky (napr. schéma vykurovania, ventilácie a klimatizácie), 
 • plány interiérového dizajnu (napr. nábytok, podlahy, pokrytie stien, osvetlenie). 

2. Využitie výhod úspešnosti 

Kľúčom k úspechu je schopnosť sústrediť sa na danú úlohu, a vytvoriť tak bez námahy lepší pôdorys: 

 • Lepšie priestory: zoberme si napríklad také kancelárske priestory. V nedávnom prieskume sa zistilo, že v najinovačnejších spoločnostiach je päťkrát pravdepodobnejšie, že budú mať dobre navrhnuté priestory, v ktorých sa uprednostňujú individuálne aj skupinové zóny.  
 • Šťastnejší zamestnanci: drvivá väčšina manažérov súhlasí s tým, že návrh je zásadný, pričom 85 % hovorí, že inteligentné stavebné riešenia môžu priamo viesť k spokojnosti zamestnancov a podobne ovplyvňujú aj produktivitu. V 69 % firiem v správe sa zvýšila spokojnosť a angažovanosť zamestnancov už len tým, že zrealizovali také stavebné funkcie, ako sú stoly na sedenie aj státie, priestory na wellness, rastliny a zeleň.  
 • Vyššia produktivita: správny návrh v priestoroch, ako sú závody, sklady a distribučné centrá, je ešte podstatnejší, pretože produktivita môže byť hop alebo trop. Spoločnosti nielenže chcú väčšie skladovacie priestory, ale podľa prieskumu tiež poznajú dôležitosť moderných a funkčných dizajnových funkcií. Práve preto prenájom priestorov postavených na mieru za dva roky prudko stúpol a tvorí takmer dve tretiny čistej plochy prenajatých priestorov. 
 • Dobré pôdorysy: rovnaká situácia je v navrhovaní domovov. Fyzické rozloženie alebo interiérový dizajn musí byť v plnej miere funkčný. Domov by mal byť miesto, ktoré pohodlne spája ľudí bez toho, aby sa obetovala krása. Preto vôbec neprekvapuje, že pôdorys patrí medzi hlavné priority kupujúcich uvažujúcich o kúpe domova. Pokiaľ ide o predaj domu, aj tu je pôdorys rozhodujúci. No napriek tomu 90 % domov v Severnej Amerike nemá k dispozícii pôdorysy, ktoré by si kupujúci mohli pozrieť. 

3. Ako zabrániť prepracúvaniu 

Bez ohľadu na to, čoho návrh pripravujete, majú všetky projekty jedno spoločné: vysoké náklady na prerobenie. Jedna štúdia zistila, že približne 30 % práce vykonanej stavebnými spoločnosťami zahŕňalo prepracovanie pôvodného plánu. Ďalší prieskum zistil, že až 70 % tohto prepracovania stavebných a inžinierskych produktov je výsledkom problémov s návrhom. Skutočnosť je taká, že stavebné firmy a iné druhy odvetví strácajú veľa peňazí a vyčleňujú príliš veľa zdrojov na dokončenie projektov, ktoré sa mali urobiť správne na prvýkrát.  

Ak sa rozhodnete pre softvér na vytváranie pôdorysov, môžete vytvárať jasné a jednoducho čitateľné pôdorysy, ktoré sa dajú zdieľať a jednoducho upravovať. Správny softvér by mal byť intuitívny a priamočiary a mal by vám umožňovať:  

 • využívať vynovené šablóny, ktoré obsahujú tisíce tvarov pre steny, dvere, elektrické zásuvky a podobne. Tieto tvary by mali byť v súlade s odvetvovými normami, ako sú BPMN 2.0, UML 2.5 a IEEE; 
 • zvoliť si vlastnú alebo preddefinovanú architektonickú, metrickú alebo inžiniersku mierku; 
 • jednoducho začať, rýchlejšie si prispôsobiť a dokončiť schémy a kresliť alebo pridávať komentáre pomocou pera, prsta alebo atramentu; 
 • rýchlo kresliť tvary ako steny, dvere, okná, vypínače na stenách, zásuvky a iné inštalácie na stránke kreslenia; 
 • pridávať zariadenie, vybavenie a príslušenstvo, 
 • vložiť kresbu CAD, ktorej veľkosť a mierku môžete meniť a podobne. 

4. Lepšia spolupráca 

Pravdepodobne najdôležitejšou funkciou softvéru na vytváranie pôdorysov je možnosť jednoduchého zdieľania, či už ide o cloudové riešenie, formou zabezpečeného webového prepojenia, prílohy, obrázku alebo súboru vo formáte PDF. Všetky komunikačné kanály tak zostávajú otvorené, čo je rozhodujúce, keď zvážite tieto skutočnosti: 

 • V nedávnej štúdii sa zistilo, že medzi hlavné príčiny zlyhania projektov patrí slabá komunikácia. V prieskume odborníkov zo stavebného odvetvia z roku 2018 sa navyše zistilo, že hlavným dôvodom zlej komunikácie je slabé reagovanie na otázky alebo požiadavky. To sa len v samotných USA previedlo do straty vo výške 31,3 miliardy USD v dôsledku slabých projektových údajov alebo zlej komunikácie.  
 • Pri výstavbe je dôležité, aby majitelia a dodávatelia pracovali s tou istou verziou reality. Používanie papierových plánov môže viesť k zbabraným papierovým záznamom a zmätku v spôsobe napredovania projektu, k požiadavkám na zmeny a problémom pri riadení sťažností. Používanie papiera navyše trvá dlhšie. 
 • Keď sa v rámci projektu dosiahne lepšia spolupráca, skráti sa premrhaný čas a obmedzí sa možnosť chýb. S online spoluprácou pritom prichádza aj lepšia tímová práca, produktivita, funkčnosť, prúdenie a vizuálna atraktívnosť, ktoré sú všetky rozhodujúce pre úspešnosť projektu.  

Ďalšie výhody 

Online softvér na vytváranie pôdorysov pomáha obmedzovať nejednoznačnosti a chyby, pretože umožňuje spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán, či už sú to zamestnanci, klienti, alebo obchodní partneri. Práve ten ďalší pár očí vám pomôže zaistiť, že spĺňate všetky požiadavky, vytvárate správny prechod z jednej miestnosti do druhej a dosahujete celkový dobrý dizajn. Na schémach môže súčasne pracovať aj viac členov tímu. Používanie jedného hlavného súboru vám umožní pracovať ako tím a jednoducho vytvárať, zdieľať a realizovať nápady. 

Spomedzi výhod používania dobrého online softvéru na vytváranie pôdorysov možno spomenúť tieto: 

 • jednoduchá spolupráca s inými pomocou spoločného autorstva, komentovania a pripomienkovania; 
 • možnosť spoločnej úpravy schém s tímom, aby sa zachovala jedna verzia pravdivého obrazu a minimalizovali sa rozpory medzi verziami; 
 • oznámenia o tom, kto pracuje na ktorej časti rozloženia a o vykonaných zmenách; 
 • možnosť výberu času a spôsobu začleňovania zmien do hlavného súboru;  
 • intuitívne možnosti, ako sú potiahnutie myšou, zarovnanie a umiestnenie, a automatické pripojenie v záujme efektívnejšieho vytvárania schém; 
 • možnosť dať svojim výkresom profesionálny a pútavý vzhľad vďaka predpripraveným témam a efektom; 
 • zefektívnenie tímovej práce na pokročilom návrhu pomocou rozšírenej integrácie s výkresmi programu AutoCAD; 
 • jednoduchá kontrola verzie a prístup ku schémam takmer odvšadiaľ v prehliadači alebo aplikácii; 
 • možnosť pohodlného zdieľania práce v podobe zabezpečeného webového prepojenia, prílohy, obrázka alebo súboru vo formáte PDF a odpovedania na komentáre online; 
 • ukladanie a zdieľanie výtvorov bezpečne prostredníctvom výberu softvéru s bezplatným cloudovým úložiskom, ktoré je vždy aktuálne a založené na webe; 
 • vždy aktuálna aplikácia pre počítače; 
 • vytváranie profesionálnych schém s obrovským výberom predpripravených šablón a tisícov tvarov;  
 • možnosť začať rýchlo, prispôsobiť si a dokončiť schémy rýchlejšie a kresliť alebo pridávať komentáre pomocou pera, prsta alebo atramentu; 
 • možnosť oživiť diagramy pomocou prekrývania údajov, ikon, farieb a grafiky, aby boli informácie zrozumiteľnejšie; 
 • integrácia schém s prepojenými údajmi do panela s cieľom získať viac firemných informácií; 
 • oznamovanie najaktuálnejšej verzie a prístup ku schémam takmer odvšadiaľ v prehliadači alebo aplikácii zariadenia. 

Či už softvér používate na posilnenie spolupráce v kancelárii, na lepší predaj domov, alebo zvýšenie produktivity, tieto funkcie zabezpečia, že všetci budete vnímať veci rovnako. Medzi výhody patrí obmedzenie chýb, nesprávnej komunikácie a drahého prepracovania, nehovoriac už o nadmernom počte e-mailov a telefonátov. Je to malá investícia, ktorá toho prinesie veľa. 

Popri odvetviach predaja nehnuteľností, výroby a výstavby softvér na vypracovanie pôdorysov zjednodušuje aj životy manažérov podujatí, plánovačov svadieb, dodávateľov vzduchotechniky, elektrikárov, interiérových dizajnérov a dokonca aj domácich kutilov. Pozrite si ďalšie informácie o vytváraní pôdorysov pomocousoftvéru a šablón v tejto podrobnej príručke.  

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Technické informácie pre podniky

Cloudové úložisko alebo servery v lokálnom prostredí: 9 vecí, ktoré treba mať na pamäti

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Vyťažte maximum z bezplatných videokonferencií

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Bezplatné zdieľanie obrazovky je ľahké, ale robíte ho správne?

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Terapia na diaľku ako možnosť pre pacientov v čase núdze

Prečítať si viac

Lokalita Obchodné poznatky a návrhy neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.