8 spôsobov úspešného vedenia mobilnej pracovnej sily

Mnohých z nás nárast počtu vzdialených pracovníkov neprekvapuje. Už mnoho rokov pracovníci opúšťajú svoje miesta v kanceláriách a vymieňajú ich za priestory, ktoré sú vzdialenejšie a umožňujú pohodlnejšie a často aj produktívnejšie pracovné prostredie. A je to trend, ktorý stále narastá. Podľa spoločnosti International Data Corporation (IDC), počet mobilných pracovníkov v USA narastie z 96,2 milióna v roku 2015 na 105,4 milióna mobilných pracovníkov v roku 2020. Na konci obdobia prognózy, spoločnosť IDC predpokladá, že mobilní pracovníci budú tvoriť skoro tri tretiny (72,3 percenta) celkovej pracovnej sily USA.

Napriek tomu, že počet mobilných pracovníkov už nejaký čas rastie, manažéri tomuto trendu ešte úplne neporozumeli. V súčasnosti sa snažia nájsť spôsoby, ako viesť tímy, ktoré nielen, že nie sú v rovnakej miestnosti, ale dokonca môžu byť rozmiestnené v rôznych mestách, štátoch alebo kontinentoch. Keďže však veľký počet organizácií už niekoľko rokov používa model vzdialených pracovníkov a technológia sa za ten čas výrazne zlepšila, vedenie vzdialených tímov je jednoznačne jednoduchšie ako v minulosti. Nájsť si vlastnú cestu k úspešnému vedeniu bude vo veľkej miere závisieť od vášho vlastného štýlu, podnikovej kultúry a členov tímu. Ak však neviete, kde začať, alebo by ste sa chceli naučiť niekoľko nových spôsobov a spoznať novú technológiu, ktorými by ste mohli rozšíriť svoje možnosti, vyskúšajte nasledovné časom overené tipy:

  1. Spravujte výsledky, nie štýl – vzdialení pracovníci často pracujú vlastným štýlom. Niektorí pracujú dve hodiny, potom odvezú deti do školy, niečo si vybavia, potom pracujú štyri hodiny, oddýchnu si a odpracujú zvyšné dve hodiny (alebo viac), zatiaľ čo iní pracujú počas štandardných úradných hodín. Preto namiesto spravovania spôsobu, ktorým si daný zamestnanec plní pracovné povinnosti sa zamerajte na kvalitu odvedenej práce, či stíha plniť termíny a či robí dobré rozhodnutia atď.
  2. Podporujte tímovú prácu – práca z veľkej diaľky bez svojich spolupracovníkov môže vyvolávať pocit osamelosti. Preto podporujte prácu na projektoch, ktorá umožňuje členom tímu spolupracovať. Takto sa zamestnanci budú cítiť viac prepojení navzájom a vaše oddelenie len získa zo zdieľania nápadov a lepšej komunikácie medzi členmi tímu.
  3. Komunikujte – nie je možné jednoducho prísť za niekým k jeho stolu alebo si zájsť do kuchynky po šálku kávy. Preto musia manažéri prevziať iniciatívu a vytvárať vzťahy s členmi svojho tímu. Hovory každý týždeň alebo dva týždne dokážu často pomôcť pri riešení nových projektov, problémov s výkonnosťou atď. V iných situáciách zas okamžitá správa alebo e-mail môžu byť najlepším spôsobom ako udržiavať vzťahy (môže ísť o komunikáciu týkajúcu sa práce alebo aj nie). Nech už je váš prístup akýkoľvek, komunikujte zreteľne, ale zároveň dovoľte svojej osobnosti vyniknúť. Koniec koncov, pri vytváraní a správe tímu je dôležité, aby všetci vedeli s kým spolupracujú.

Rozbehnite svoju firmu s intenzívnym kurzom používania produktu Microsoft 365

Microsoft 365 umožní vášmu tímu, aby bol každý deň produktívny, prakticky odkiaľkoľvek.

Ďalšie informácie

  1. Hosťujte webové schôdze (s videom)
    – ak majú všetci zapnutú kameru a vy zdieľate program, prezentáciu atď., váš tím vidí nielen ostatných členov (a môže si priradiť tváre k menám), ale vidí aj pracovnú plochu prezentujúceho a môže lepšie porozumieť informáciám, o ktorých je reč.
  2. Dajte im tú správnu technológiu – súčasťou práce dobrého manažéra je zabezpečiť tímu všetko potrebné, aby mohol svoju prácu vykonávať efektívne. Ak zamestnanci pracujú z domu, znamená to podporovať ich tou správnou technológiou. Pri hľadaní možností sa zamerajte na softvér, ktorý zabezpečí a zjednoduší zdieľanie súborov, funguje na rôznych zariadeniach vrátane prenosných počítačov, počítačov, tabletov a mobilných telefónov, a poskytuje zamestnancom možnosť pracovať na rovnakom dokumente naraz. Takto zabezpečíte, že všetci budú mať prístup k rovnakým nástrojom, vďaka čomu znížite problémy s kompatibilitou a posilníte snahy o spoluprácu.
  3. Dajte im cieľ – vzdialení pracovníci sa môžu cítiť odtrhnutí od cieľov ich organizácie a nemusia dobre rozumieť ako ich práca prispieva k napĺňaniu týchto cieľov. Ak vzdialeným pracovníkom ozrejmíte víziu a ciele spoločnosti a ako ich práca prispieva k úspechu celej organizácie, budú sa cítiť menej odtrhnutí od zvyšku spoločnosti. To zas môže povzbudiť vzdialené tímy, aby pracovali na spoločnom cieli a boli produktívnymi členmi organizácie.
  4. Buďte inkluzívni a nebojte sa pochváliť – pri školeniach, pochvalách za dobre odvedenú prácu a oslavách sú vzdialení pracovníci často prehliadaní, alebo sa na nich rovno zabudne. To nie je dobré pre ich lojálnosť a budovanie vzťahov. Pri spravovaní tímu so vzdialenými pracovníkmi im skúste zabezpečiť rovnaké príležitosti na školenia ako ostatným a v prípade dobre odvedenej práce im poďakujte rovnako, ako by ste ďakovali lokálnym zamestnancom. V prípade osláv a tímových akcií, ktorých sa vzdialení pracovníci nemôžu zúčastniť, zvážte zaslanie malého darčeka alebo im počas týždňa venujte niekoľko hodín voľna naviac. Aj takéto malé gesto môže výrazne pomôcť pri tom, aby sa cítili ocenení.
  5. Podporujte vyvážený pracovný a súkromný život – vzdialeným pracovníkom sa ľahko môže stať, že sa zabudnú pri práci na projekte a nebudú chcieť v ten deň skončiť skôr, ako niečo nedokončia. Taktiež je pre nich ľahšie nechať sa vyrušiť povinnosťami v domácnosti, manželkami či manželmi, deťmi, domácimi miláčikmi atď. Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi oboma časťami života. Pri prijímaní nových vzdialených pracovníkov s nimi hovorte o nutnosti vytvorenia harmonogramu, ktorý budú schopní dodržiavať, ako aj vyčlenenia času venovaného iba práci. Po dokončení práce budú potom môcť bez výčitiek zavrieť prenosné počítače a prestať myslieť na prácu. Pomôže im to mentálne sa uvoľniť a plne si vychutnať odpočinok, ako aj oddýchnutí začať pracovať v nasledujúci deň.

Samozrejme aj tu platí, ako pri väčšine vecí v živote, že je potrebné ísť príkladom. Zaujmite proaktívny a jasný prístup k práci, buďte svojim tímom k dispozícií a komunikujte s nimi zrozumiteľne, často a rôznymi spôsobmi, aby všetci vedeli, že sa na vás môžu nielen spoľahnúť, ale vám môžu aj dôverovať. Uvidia z prvej ruky, že chcete, aby tím fungoval, a budú vás nasledovať. Tým vám pomôžu vytvoriť prostredie podpory umožňujúce mobilnú produktivitu a príkladné pracovné výsledky.

<!–

7 ways to work smart in the cloud, get the free eBook. 3 critical considerations when building a remote work force, download the free eBook.

–>

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Riadenie podniku

Bezproblémové riadenie vzdialených tímov pomocou nástrojov na spoluprácu

Prečítať si viac

Lokalita Obchodné poznatky a návrhy neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.