Odosielanie veľkých súborov prostredníctvom cloudového úložiska

Prekazila vám niekedy zámery e-mailová správa s podobným znením: „Súbor, ktorý chcete odoslať, presahuje limit veľkosti e-mailu.“? Našťastie existujú aj ďalšie možnosti na odosielanie veľkých súborov.  

Pozrime sa na iné spôsoby odosielania veľkých súborov, aby ste sa mohli rozhodnúť, ktorý z nich je najlepší.  

Prečo nie je možné odosielať veľké súbory e-mailom ako prílohy 

Ak sa vám odoslaný e-mail vráti alebo je zablokovaný z dôvodu veľkej prílohy, môže to byť frustrujúce. Prečo sa to stáva?  

Väčšina poskytovateľov internetových služieb obmedzuje veľkosť súborov, ktoré môžete nahrať alebo odoslať prostredníctvom e-mailu. Tieto obmedzenia bránia tomu, aby veľké množstvá údajov spomaľovali ich služby. Obmedzenia veľkosti sa u jednotlivých poskytovateľoch líšia.  

Niekedy je možné zakúpiť si možnosť prenosu väčších súborov. Niektorí poskytovatelia firemných e-mailov napríklad umožňujú odosielať súbory s veľkosťou až do 150 MB, čo ďaleko presahuje zvyčajný limit. Ak chcete odosielať veľké súbory, nie je nutné inovovať svoje e-mailové konto. Existujú aj iné spôsoby odosielania veľkých príloh, ktoré nevyžadujú zmenu úrovne služby.   

Najlepšie spôsoby odosielania veľkých súborov 

Ak je súbor príliš veľký na odoslanie e-mailom, môžete ho odoslať tromi ďalšími spôsobmi. 

Cloudové úložisko 

Cloudové úložisko sa často považuje iba za nástroj na ukladanie a ochranu súborov. Je však vhodné aj na odosielanie alebo zdieľanie veľkých dokumentov a médií. Po nahratí do cloudového úložiska môžete súbor zdieľať pomocou obyčajného prepojenia bez ohľadu na veľkosť.  

Ak pracujete s dokumentom alebo tabuľkovým hárkom, pravdepodobne je v hornom rohu zobrazené tlačidlo zdieľania. Po kliknutí na toto tlačidlo sa vygeneruje prepojenie, ktoré môžete odoslať prostredníctvom e-mailu, chatu alebo textovej správy. 

Ak si prezeráte cloudové súbory v priečinku, kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor zobrazíte možnosť zdieľania. Môžete dokonca zdieľať celý priečinok. 

Softvér na chat a schôdze  

Platformy na komunikáciu a spoluprácu kombinujú na pracovisku chat, videoschôdze a ukladanie súborov. Tieto systémy sú často integrované s cloudovým úložiskom a umožňujú jednoduché odosielanie súborov cez chat. 

Lokality na prenos súborov 

Lokality na prenos súborov umožňujú nahrať veľký súbor a odoslať prepojenie niekomu, kto si potom môže súbor stiahnuť. Niektoré lokality ponúkajú túto službu bezplatne, iné vyžadujú predplatné. 

Skôr, než využijete služby týchto lokalít, skontrolujte protokoly zabezpečenia, ktoré používajú. Tieto lokality pravdepodobne nepoužívajú výkonné protokoly zabezpečenia ani ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu je najvhodnejšie používať na zdieľanie súborov poskytovateľa cloudového úložiska.  

Výhody odosielania veľkých súborov prostredníctvom cloudového úložiska 

Odosielanie veľkých súborov prostredníctvom cloudového úložiska je najbezpečnejší a najefektívnejší spôsob.  

Cloudové úložisko ponúka oveľa viac výhod ako iné spôsoby vrátane týchto: 

Jednoduché používanie

Veľké súbory môžete odosielať prostredníctvom e-mailovej pozvánky alebo priameho prepojenia. Príjemcovia jednoducho kliknú na prepojenie a získajú prístup k súboru. Na použitie prepojenia nie je potrebné mať konto u poskytovateľa cloudového úložiska.  

Zabezpečenie

Služby cloudového úložiska sú vysoko zabezpečené. Patria sem funkcie ako šifrovanie súborov, monitorovanie podozrivého prihlasovania, detekcia ransomwaru, kontrola vírusov, dvojfaktorové overenie a prepojenia na zdieľanie chránené heslom. Ak sú vaše súbory citlivé, cloudové úložisko ponúka najlepšie zabezpečenie. Ak chcete zabezpečiť prístup k zdieľaným súborom iba pre zamýšľaných adresátov, môžete im odoslať prepojenia chránené heslom a s obmedzenou platnosťou. 

Povolenia

Keď odosielate súbory prostredníctvom cloudového úložiska, môžete nastaviť prístupové povolenia a obmedziť, kto môže súbory zobrazovať, komentovať, upravovať alebo opätovne zdieľať. Prístup môžete napríklad umožniť iba jednej osobe, skupine, všetkým zamestnancom spoločnosti alebo každému.   

Obnovenie

Môžete sa chrániť aj pred ľudskými chybami. Ak príjemca súbor odstráni, môžete ho obnoviť z Koša. Ak príjemca súbor omylom zmení, môžete obnoviť predošlý koncept pomocou vstavanej histórie verzií. 

Zálohovanie

Všetky súbory uložené v cloudovom úložisku sú zálohované. Ak sa váš počítač stratí, zlyhá alebo niekto ho odcudzí, údaje máte k dispozícii aj naďalej.  

Spolupráca

Zdieľanie veľkých súborov má svoje dôvody. Vo väčšine prípadov na súbore chcete s niekým spolupracovať. Spolupráca je najväčšou výhodou cloudového úložiska. Veľké súbory môžete zdieľať so spolupracovníkmi. Tí môžu následne navrhovať alebo vykonávať úpravy v reálnom čase. Môžete dokonca sledovať zmeny a zistiť, ktoré položky ostatní používatelia pridali alebo odstránili. 

Menej ukladacieho priestoru

Používanie cloudového úložiska zaberá menej lokálneho ukladacieho priestoru vo vašom zariadení, ako aj menej prideleného e-mailového ukladacieho priestoru. 

Náklady

Väčšina služieb cloudového úložiska ponúka bezplatný a platený plán. Ak používate plán predplatného, prečo platiť viac za inováciu e-mailovej služby alebo za službu z lokality na prenos súborov?   

Odosielanie veľkých súborov prostredníctvom e-mailu môže byť frustrujúce. Našťastie je možné na odosielanie veľkých súborov použiť cloudové úložisko, ktoré je rýchle, zabezpečené a s dostatkom funkcií. 

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Technické informácie pre podniky

Cloudové úložisko alebo servery v lokálnom prostredí: 9 vecí, ktoré treba mať na pamäti

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Vyťažte maximum z bezplatných videokonferencií

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Bezplatné zdieľanie obrazovky je ľahké, ale robíte ho správne?

Prečítať si viac
Technické informácie pre podniky

Terapia na diaľku ako možnosť pre pacientov v čase núdze

Prečítať si viac

Lokalita Obchodné poznatky a návrhy neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.