Nový pohľad na produktivitu so službami Microsoft 365 a Microsoft Teams


Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.
 • Len webové a mobilné verzie aplikácií Microsoft 365
 • Chaty, hovory a schôdze až pre 300 účastníkov
 • 1 TB cloudového úložiska na používateľa
 • Špičkový firemný e-mail
 • Štandardné zabezpečenie
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Webové a mobilné aplikácie a služby:3,4

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie verzie Business Basic a navyše:

 • Počítačové verzie aplikácií Microsoft 365 s prémiovými funkciami
 • Jednoduché hosťovanie webinárov
 • Nástroje na registráciu účastníkov a tvorbu zostáv
 • Spravovanie plánovaných činností so zákazníkmi

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium 18,60 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie verzie Business Standard a navyše:

 • Rozšírené zabezpečenie
 • Ovládanie prístupu a údajov
 • Ochrana pred kybernetickými hrozbami

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftIntune
 • MicrosoftAzure Information Protection
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 8,80 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.
 • Počítačové verzie aplikácií Microsoft 365 s prémiovými funkciami
 • 1 TB cloudového úložiska na používateľa
 • Štandardné zabezpečenie
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Business Standard je k dispozícii s dvoma možnosťami registrácie. Registrácia konta domény je najvhodnejšia pre podniky, ktoré majú doménu (napr. @mybakery.com) a potrebujú, aby spoločnosť Microsoft fungovala ako spracovateľ údajov. Zjednodušená registrácia umožňuje podnikom zaregistrovať sa bez domény a je najvhodnejšia pre podniky, ktorým vyhovuje, že spoločnosť Microsoft vystupuje ako prevádzkovateľ ich údajov.

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium 18,60 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 8,80 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie Microsoft 365 Business Basic Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov

Tímová práca a komunikácia

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included
Included
Not included

Organizujte online schôdze a videohovory až pre 300 ľudí cez Microsoft Teams5

Included
Included
Not included
Not included

Chatujte so svojím tímom z počítača alebo na cestách cez Microsoft Teams

Included
Included
Not included
Not included

Spojte všetky tímové chaty, schôdze, súbory a aplikácie pod jednu strechu, aby ste sa mohli jednoducho pripojiť a spolupracovať z jedného miesta v službe Microsoft Teams

Included
Included
Not included
Not included

Vytvorte tímové lokality na zdieľanie informácií, obsahu a súborov v rámci intranetu prostredníctvom SharePointu

Included
Included
Not included
Not included

Pripájajte sa k schôdzam aj na cestách pomocou telefónneho čísla použitím funkcie Audiokonferencie8

K dispozícii ako doplnok

K dispozícii ako doplnok

K dispozícii ako doplnok

Not included

Hosťujte webináre, ktoré zahŕňajú registračné stránky účastníkov, potvrdenia e-mailov a vytváranie zostáv

Nie je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Nie je súčasťou

Webové a mobilné verzie aplikácií Microsoft 365

Included
Included
Included
Included

Webové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu

Included

Navyše webová verzia Outlooku

Included

Navyše webová verzia Outlooku

Included

Navyše webová verzia Outlooku

Included

Vždy aktuálne verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu až v 5 mobilných zariadeniach a 5 tabletoch so systémom iOS alebo Android6

Included

Navyše Outlook

Included

Navyše Outlook

Included

Navyše Outlook

Included

Spolutvorba v reálnom čase, takže na tom istom dokumente môže pracovať viacero používateľov naraz

Included
Included
Included
Included

E-mail a kalendáre

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included
Not included

Hosťovanie e-mailov s 50 GB poštovou schránkou

Included
Included
Included
Not included

Používajte vlastný názov domény (napríklad vasemeno@vasaspolocnost.com)

Included
Included
Included
Not included

Podnikový e-mail v mobilných zariadeniach, tabletoch, počítačoch a na webe s Exchangeom

Included
Included
Included
Not included

Spravujte kalendár, zdieľajte časy, keď ste k dispozícii na schôdze, plánujte schôdze a dostávajte pripomenutia

Included
Included
Included
Not included

Jednoducho plánujte schôdze a odpovedajte na pozvánky pomocou zdieľaných kalendárov

Included
Included
Included
Not included

Nastavujte nové používateľské e-maily, obnovujte odstránené kontá, vytvárajte vlastné skripty a mnoho ďalšieho, nech ste kdekoľvek

Included
Included
Included
Not included

Povoľte obrovský cloudový archív a politiky na dlhodobé uchovávanie údajov pomocou služby Exchange Online – archív

Not Included
Not Included
Included
Not Included

Ukladanie a zdieľanie súborov

Included
Included
Included
Included

Ukladajte a zdieľajte súbory v 1 TB cloudovom úložisku vo OneDrive na používateľa

Included
Included
Included
Included

Pracujte na súbore a uložte ho priamo do OneDrivu alebo SharePointu, zmeny sa aktualizujú vo všetkých synchronizovaných zariadeniach

Included
Included
Included
Included

Iba OneDrive

Zdieľajte súbory s externými kontaktmi pomocou poskytnutia prístupu alebo hosťovského prepojenia

Included
Included
Included
Included

Bezpečne zdieľajte dokumenty a odosielajte e-maily iba používateľom, ktorí majú príslušné povolenia na prístup k daným informáciám

Included
Included
Included
Included

Prístup k súborom a ich synchronizácia v PC alebo Macu a mobilných zariadeniach

Included
Included
Included
Included

Zabezpečenie a dodržiavanie súladu

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Chráňte svoj e-mail pred nevyžiadanou poštou, malvérom a inými známymi hrozbami pomocou služby Exchange Online Protection

Included
Included
Included
Not included

Spĺňa najdôležitejšie medzinárodné, miestne a priemyselné normy a podmienky vďaka viac ako 1 000 kontrolným mechanizmom zabezpečenia a ochrany osobných údajov

Included
Included
Included
Included

Skupiny zabezpečenia a vlastné povolenia vám umožnia mať pod kontrolou používateľov, ktorí majú prístup k vašim obchodným informáciám, aj čas ich prístupu.

Included
Included
Included
Included

Vytvorte politiky hesiel, ktoré od používateľov vyžadujú, aby si vždy po zadanom počte dní vytvorili nové heslo.

Included
Included
Included
Included

Defender for Business

K dispozícii ako doplnok

K dispozícii ako doplnok

Included
Not Included

Spoločnosť Microsoft vystupuje ako sprostredkovateľ údajov

je súčasťou

V časti Registrácia konta domény

je súčasťou

V časti Registrácia konta domény

Spoločnosť Microsoft vystupuje ako prevádzkovateľ údajov

nie je súčasťou

V časti Zjednodušená registrácia

nie je súčasťou

V časti Zjednodušená registrácia

Podpora a nasadenie

Included
Included
Included
Included

Nepretržitá telefonická a online podpora

Included
Included
Included
Included

Pracujte nerušene so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti prevádzky s finančným krytím


Included
Included
Included
Included

Maximálny počet používateľov

300

300

300

300

Licencia na komerčné používanie

Included
Included
Included
Included

Nástroje na rozvoj a spravovanie podniku

Included
Included
Included
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Získavajte pripomienky od zákazníkov a zamestnancov pomocou služby Microsoft Forms

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Vytvárajte, upravujte, zdieľajte a spoluvytvárajte profesionálne diagramy a vývojové diagramy pomocou Microsoft Visia pre web

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plánujte rozvrhy a denné úlohy so službou Microsoft Teams

Included
Included
Included
Not included

Sledujte informácie a pracovné úlohy, ktoré sú pre váš tím najdôležitejšie, s aplikáciou Microsoft Lists

Included
Included
Included
Not included

Jednoduchšie plánovanie a spravovanie stretnutí so zákazníkmi pomocou služby Microsoft Bookings

Included
Included
Included
Not included

Počítačové verzie aplikácií Microsoft 365 pre PC a Mac

Not included
Included
Included
Included

Úplné nainštalované a vždy aktuálne verzie aplikácií Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote pre Windows alebo Mac (navyše Access a Publisher len pre PC)

Not included
Included
Included
Included

Každý používateľ si môže nainštalovať aplikácie Microsoft 365 až do piatich PC alebo Macov6

Not included
Included
Included
Included

Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Not included
Not included
Included
Not included

Získajte zabezpečenie koncových bodov na podnikovej úrovni vo všetkých svojich zariadeniach na ochranu pred ransomwarom a inými kybernetickými hrozbami

Not included
Not included
Included
Not included

Chráňte sa pred sofistikovanými hrozbami skrývajúcimi sa v e-mailových prílohách či prepojeniach a získajte špičkovú ochranu pred útokmi neoprávneného získavania údajov so systémom Defender pre Office 365

Not included
Not included
Included
Not included

Obmedzte kopírovanie alebo ukladanie podnikových informácií do neoprávnených aplikácií a umiestnení pomocou ochrany aplikácií pre mobilné aplikácie Microsoft 365

Not included
Not included
Included
Not included

Kontrolujte prístup k podnikovým informáciám obmedzeniami ako Nekopírovať či Nepreposielať pomocou Správy prístupových práv k informáciám

Not included
Not included
Included
Not included

Použite politiky, ktoré poskytujú ochranu pred narušením bezpečnosti vo Windowse 11 a Windowse 10 s možnosťami redukcie možných miest útokov a ochrany pred zneužitím

Not included
Not included
Included
Not included

Pomôžte zamestnancom bezpečne získavať prístup k podnikovým aplikáciám bez ohľadu na to, kde pracujú, pomocou podmieneného prístupu a zároveň pomáhajte predchádzať neoprávnenému prístupu

Not included
Not included
Included
Not included

Správa PC a mobilných zariadení

Not included
Not included
Included
Not included

Konfigurujte funkcie zabezpečenia a nastavenia v PC s Windowsom 11 a Windowsom 10 či v mobilných zariadeniach so systémom iOS alebo Android® pomocou jednoduchého sprievodcu nastavením7

Not included
Not included
Included
Not included

Využite zjednodušené kontrolné mechanizmy na spravovanie politík použitých v PC s Windowsom 11 a Windowsom 10

Not included
Not included
Included
Not included

Automaticky nasaďte aplikácie Microsoft 365 do PC s Windowsom 11 a Windowsom 10

Not included
Not included
Included
Not included

Nakonfigurujte počítače tak, aby automaticky inštalovali aktualizácie služby Microsoft 365, Windowsu 11 a Windowsu 10

Not included
Not included
Included
Not included

Použite politiky zabezpečenia Správy mobilných zariadení služby Intune a chráňte svoje podnikové údaje vo všetkých zariadeniach vrátane tých so systémom iOS, Android® a PC s Windowsom7

Not included
Not included
Included
Not included

Vymažte na diaľku údaje spoločnosti zo strateného alebo odcudzeného zariadenia pomocou funkcie selektívneho vymazania v rámci služby Intune

Not included
Not included
Included
Not included

Preskúmať službu Microsoft 365

Pomôžte mi pri výbere správneho plánu služby Microsoft 365

Ďalšie informácie o službe Microsoft 365 pre podnikateľov

Ďalšie informácie o službe Microsoft 365 pre veľké podniky

Potrebujete len aplikácie Microsoft 365?

Ďalšie navrhované produkty

Visio: softvér na tvorbu vývojových diagramov. K dispozícii sú rôzne plány

Project: softvér na riadenie projektov. K dispozícii sú rôzne plány

|

Microsoft 365 je cloud na podporu produktivity, ktorý je navrhnutý tak, aby pomocou špičkových aplikácií Microsoft 365, inteligentných cloudových služieb a rozšíreného zabezpečenia pomohol každému z nás dosiahnuť všetko, na čom záleží, či už v práci, alebo každodennom živote.

Ceny plánov pre malé a stredné podniky a ani funkcie, ktoré ponúkajú, sa nezmenili. K dispozícii sú tie isté plány a aktualizovali sa iba ich názvy.

Aplikácie Microsoft 365 si môžete nainštalovať až do piatich PC alebo Macov, piatich tabletov a piatich mobilných zariadení. Hybridné zariadenia s Windowsom, ako je napríklad Microsoft Surface Pro, sa počítajú buď ako PC, alebo tablet.

Plaťte všetkými bežnými kreditnými kartami. Suma vášho predplatného bude uvedená na výpise z kreditnej karty. Pri plánoch služieb Microsoft 365 pre podniky môžete dostávať faktúru a v závislosti od vami vybratých služieb vám budú poplatky účtované mesačne alebo ročne. Keď bude faktúra pripravená na prezeranie, dostanete e-mail. Ak pri kúpe predplatného zadáte číslo objednávky, bude uvedené na faktúre.

K dispozícii sú rôzne možnosti platenia, aby sme vám poskytli čo najväčšiu flexibilitu.

 

Plány Microsoft 365 Business Basic, Aplikácie pre podnikateľov, Business Standard a Business Premium sú k dispozícii za úhradu s mesačnou alebo ročnou viazanosťou.

 

 • Platba s mesačnou viazanosťou: Platíte každý mesiac a predplatné môžete kedykoľvek zrušiť.
 • Platba s ročnou viazanosťou: S ročným predplatným získate zľavu za použitie tejto platobnej možnosti. Predvolene bude váš fakturačný plán nastavený na mesačný. Po nákupe môžete na portáli pre správcov zmeniť svoj fakturačný plán na ročný.

 

Na platbu s ročnou viazanosťou sú k dispozícii plány Microsoft 365 Enterprise a Office 365 Enterprise (vrátane samostatných plánov ako Exchange Online) a Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie.

 

 • Platba s ročnou viazanosťou: Zakúpte si ročné predplatné a vyberte si, či budete platiť každý mesiac, alebo zaplatíte za celý rok naraz pri zaregistrovaní.

Áno. Ak si zakúpite licencie na Microsoft 365 pre kontá vytvorené počas používania bezplatnej skúšobnej verzie, informácie a konfigurácia týchto používateľských kont zostanú nezmenené. Po uplynutí platnosti bezplatnej skúšobnej verzie budete mať ďalších 30 dní na zakúpenie služby Microsoft 365. Potom sa informácie o vašom konte vymažú. Po vymazaní už nebude možné vymazané informácie o vašom konte obnoviť.

Aplikácie Microsoft 365, ktoré si nainštalujete do PC alebo Macu, napríklad Word, Excel, PowerPoint a Outlook, budete mať k dispozícii offline. 

 

S OneDrivom v službe Microsoft 365 získate ukladací priestor súborov, ktorý môžete využívať, aj keď ste offline. Ak vykonáte zmeny v režime offline, s OneDrivom a ostatnými zariadeniami sa synchronizujú, keď sa znova pripojíte.

 

S Outlookom môžete čítať e-maily, ktoré už boli doručené do priečinka Doručená pošta, alebo písať nové e-maily a vytvárať žiadosti o schôdze. Schránka doručenej pošty a pošty na odoslanie sa zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami, keď sa znova pripojíte.

Vaše údaje patria vám. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné služby Microsoft 365, môžete si svoje údaje stiahnuť – napríklad svoje e-maily a dokumenty na tímových lokalitách – a uložiť ich do iného umiestnenia. Údaje by ste mali uložiť pred zrušením. Po zrušení predplatného budú mať vaši správcovia k dispozícii údaje priradené k vášmu kontu Microsoft 365 počas 90 dní v konte s obmedzenými funkciami.

Viac odpovedí na najčastejšie otázky nájdete na našej stránke s najčastejšími otázkami o službe Microsoft 365 pre podniky.

Microsoft Defender for Business je riešenie zabezpečenia koncových bodov navrhnuté tak, aby pomáhalo podnikom s maximálne 300 zamestnancami. Pomáha chrániť pred kybernetickými hrozbami vrátane malvéru a ransomwaru v jednoducho použiteľnom a cenovo výhodnom balíku. Microsoft Defender for Business je súčasťou služby Microsoft 365 Business Premium a je k dispozícii ako samostatný produkt. Získajte ďalšie informácie.

S plánmi Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium a Microsoft Apps for Business môžete pomocou služby Microsoft Teams hosťovať online schôdze a videohovory až pre 300 osôb.

 

Pri plánoch Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5 a Microsoft 365 Government G3/G5 sa tento limit zvyšuje až na 1 000 osôb. Prečítajte si ďalšie informácie.

Poskytovatelia IT služieb môžu používať službu Microsoft 365 Lighthouse na zabezpečenie svojich zákazníkov služby Business Premium vo veľkom. Získajte ďalšie informácie.

 1. Po spustení plateného predplatného sa budú politiky zrušenia líšiť v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, od produktu a výberov domény od Microsoftu. Získajte ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a deštrukcii údajov v službe Microsoft 365.
 2. Po skončení mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie sa vaše predplatné automaticky zmení na 12-mesačné platené predplatné a zaúčtuje sa vám príslušný poplatok za predplatné. Bezplatnú skúšobnú verziu môžete kedykoľvek zrušiť a zabrániť tak budúcim poplatkom. Na registráciu sa vyžaduje kreditná karta. Získajte ďalšie informácie.
 3. Tento plán funguje s balíkmi Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013 a Office for Mac 2011. Predchádzajúce verzie balíka Office, napríklad Office 2010 a Office 2007, môžu so službou Microsoft 365 fungovať, no nemusia byť dostupné všetky funkcie. Táto kompatibilita s balíkom Office sa nevzťahuje na plány Office 365 F3.
 4. Exchange a SharePoint sú len verzie domén.
 5. Na HD volania sa vyžaduje kompatibilný HD hardvér a širokopásmové pripojenie s rýchlosťou minimálne 4 Mb/s.
 6. Kompatibilné s Windowsom 10 alebo novšou verziou. Úplné požiadavky pre PC a Mac nájdete v systémových požiadavkách.
 7. iOS a Android vyžadujú stiahnutie samostatnej aplikácie. Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny alebo oblasti.
 8. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete v zozname podporovaných krajín a oblastí.