Nový pohľad na produktivitu so službami Microsoft 365 a Microsoft Teams


Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.
 • Len webové a mobilné verzie aplikácií balíka Office
 • Chaty, hovory a schôdze až pre 300 účastníkov
 • 1 TB cloudového úložiska na používateľa
 • Špičkový firemný e-mail
 • Štandardné zabezpečenie
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Webové a mobilné aplikácie a služby:3,4

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 8,80 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office s prémiovými funkciami
 • 1 TB cloudového úložiska na používateľa
 • Štandardné zabezpečenie
 • Nepretržitá telefonická a webová podpora

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie verzie Business Basic a navyše:

 • Počítačové verzie aplikácií Office s prémiovými funkciami
 • Jednoduché hosťovanie webinárov
 • Nástroje na registráciu účastníkov a tvorbu zostáv
 • Spravovanie plánovaných činností so zákazníkmi

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium 18,60 €

mesačne za používateľa

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Cena nezahŕňa DPH.

Všetky funkcie verzie Business Standard a navyše:

 • Rozšírené zabezpečenie
 • Ovládanie prístupu a údajov
 • Ochrana pred kybernetickými hrozbami

Počítačové, webové a mobilné aplikácie a služby:

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftIntune
 • MicrosoftAzure Information Protection
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Business Standard je k dispozícii s dvoma možnosťami registrácie. Registrácia konta domény je najvhodnejšia pre podniky, ktoré majú doménu (napr. @mybakery.com) a potrebujú, aby spoločnosť Microsoft fungovala ako spracovateľ údajov. Zjednodušená registrácia umožňuje podnikom zaregistrovať sa bez domény a je najvhodnejšia pre podniky, ktorým vyhovuje, že spoločnosť Microsoft vystupuje ako prevádzkovateľ ich údajov.

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic 5,10 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov

Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov 8,80 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard 10,50 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Microsoft 365 Business Premium

Microsoft 365 Business Premium 18,60 €
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.

(Ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)1

Porovnať funkcie produktov Microsoft Office
Názov funkcie Microsoft 365 Business Basic Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov Microsoft 365 Business Standard Microsoft 365 Business Premium

Tímová práca a komunikácia

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Not included
Included
Included

Organizujte online schôdze a videohovory až pre 300 ľudí cez Microsoft Teams5

Included
Not included
Included
Included

Chatujte so svojím tímom z počítača alebo na cestách cez Microsoft Teams

Included
Not included
Included
Included

Spojte všetky tímové chaty, schôdze, súbory a aplikácie pod jednu strechu, aby ste sa mohli jednoducho pripojiť a spolupracovať z jedného miesta v službe Microsoft Teams

Included
Not included
Included
Included

Vytvorte tímové lokality na zdieľanie informácií, obsahu a súborov v rámci intranetu prostredníctvom SharePointu

Included
Not included
Included
Included

Pripájajte sa k schôdzam aj na cestách pomocou telefónneho čísla použitím funkcie Audiokonferencie8

K dispozícii ako doplnok

Not included

K dispozícii ako doplnok

K dispozícii ako doplnok

Hosťujte webináre, ktoré zahŕňajú registračné stránky účastníkov, potvrdenia e-mailov a vytváranie zostáv

Nie je súčasťou
Nie je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Webové a mobilné verzie aplikácií balíka Office

Included
Included
Included
Included

Webové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu

Included

Navyše webová verzia Outlooku

Included
Included

Navyše webová verzia Outlooku

Included

Navyše webová verzia Outlooku

Vždy aktuálne verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu až v 5 mobilných zariadeniach a 5 tabletoch so systémom iOS alebo Android6

Included

Navyše Outlook

Included
Included

Navyše Outlook

Included

Navyše Outlook

Spolutvorba v reálnom čase, takže na tom istom dokumente môže pracovať viacero používateľov naraz

Included
Included
Included
Included

E-mail a kalendáre

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Not included
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included

Hosťovanie e-mailov s 50 GB poštovou schránkou

Included
Not included
Included
Included

Používajte vlastný názov domény (napríklad vasemeno@vasaspolocnost.com)

Included
Not included
Included
Included

Podnikový e-mail v mobilných zariadeniach, tabletoch, počítačoch a na webe s Exchangeom

Included
Not included
Included
Included

Spravujte kalendár, zdieľajte časy, keď ste k dispozícii na schôdze, plánujte schôdze a dostávajte pripomenutia

Included
Not included
Included
Included

Jednoducho plánujte schôdze a odpovedajte na pozvánky pomocou zdieľaných kalendárov

Included
Not included
Included
Included

Nastavujte nové používateľské e-maily, obnovujte odstránené kontá, vytvárajte vlastné skripty a mnoho ďalšieho, nech ste kdekoľvek

Included
Not included
Included
Included

Povoľte obrovský cloudový archív a politiky na dlhodobé uchovávanie údajov pomocou služby Exchange Online – archív

Not Included
Not Included
Not Included
Included

Ukladanie a zdieľanie súborov

Included
Included
Included
Included

Ukladajte a zdieľajte súbory v 1 TB cloudovom úložisku vo OneDrive na používateľa

Included
Included
Included
Included

Pracujte na súbore a uložte ho priamo do OneDrivu alebo SharePointu, zmeny sa aktualizujú vo všetkých synchronizovaných zariadeniach

Included
Included

Iba OneDrive

Included
Included

Zdieľajte súbory s externými kontaktmi pomocou poskytnutia prístupu alebo hosťovského prepojenia

Included
Included
Included
Included

Bezpečne zdieľajte dokumenty a odosielajte e-maily iba používateľom, ktorí majú príslušné povolenia na prístup k daným informáciám

Included
Included
Included
Included

Prístup k súborom a ich synchronizácia v PC alebo Macu a mobilných zariadeniach

Included
Included
Included
Included

Zabezpečenie a dodržiavanie súladu

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Chráňte svoj e-mail pred nevyžiadanou poštou, malvérom a inými známymi hrozbami pomocou služby Exchange Online Protection

Included
Not included
Included
Included

Spĺňa najdôležitejšie medzinárodné, miestne a priemyselné normy a podmienky vďaka viac ako 1 000 kontrolným mechanizmom zabezpečenia a ochrany osobných údajov

Included
Included
Included
Included

Skupiny zabezpečenia a vlastné povolenia vám umožnia mať pod kontrolou používateľov, ktorí majú prístup k vašim obchodným informáciám, aj čas ich prístupu.

Included
Included
Included
Included

Vytvorte politiky hesiel, ktoré od používateľov vyžadujú, aby si vždy po zadanom počte dní vytvorili nové heslo.

Included
Included
Included
Included

Defender for Business

K dispozícii ako doplnok

Not Included

K dispozícii ako doplnok

Included

Spoločnosť Microsoft vystupuje ako sprostredkovateľ údajov

je súčasťou

V časti Registrácia konta domény

V časti Registrácia konta domény

je súčasťou

Spoločnosť Microsoft vystupuje ako prevádzkovateľ údajov

nie je súčasťou

V časti Zjednodušená registrácia

V časti Zjednodušená registrácia

nie je súčasťou

Podpora a nasadenie

Included
Included
Included
Included

Nepretržitá telefonická a online podpora

Included
Included
Included
Included

Pracujte nerušene so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti prevádzky s finančným krytím


Included
Included
Included
Included

Maximálny počet používateľov

300

300

300

300

Licencia na komerčné používanie

Included
Included
Included
Included

Nástroje na rozvoj a spravovanie podniku

Included
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Included
Included

Získavajte pripomienky od zákazníkov a zamestnancov pomocou služby Microsoft Forms

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Vytvárajte, upravujte, zdieľajte a spoluvytvárajte profesionálne diagramy a vývojové diagramy pomocou Microsoft Visia pre web

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plánujte rozvrhy a denné úlohy so službou Microsoft Teams

Included
Not included
Included
Included

Sledujte informácie a pracovné úlohy, ktoré sú pre váš tím najdôležitejšie, s aplikáciou Microsoft Lists

Included
Not included
Included
Included

Jednoduchšie plánovanie a spravovanie stretnutí so zákazníkmi pomocou služby Microsoft Bookings

Included
Not included
Included
Included

Počítačové verzie aplikácií balíka Office pre PC a Mac

Not included
Included
Included
Included

Úplne nainštalované a vždy aktuálne verzie Outlooku, Wordu, Excelu, PowerPointu, OneNotu pre Windows alebo Mac (navyše Access a Publisher len pre PC)

Not included
Included
Included
Included

Každý používateľ si môže nainštalovať aplikácie balíka Office až do 5 PC alebo Macov6

Not included
Included
Included
Included

Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Not included
Not included
Not included
Included

Získajte zabezpečenie koncových bodov podnikovej úrovne vo všetkých svojich zariadeniach na ochranu pred ransomwarom a inými kybernetickými hrozbami

Not included
Not included
Not included
Included

Chráňte sa pred sofistikovanými hrozbami skrývajúcimi sa v e-mailových prílohách či prepojeniach a získajte špičkovú ochranu proti útokom neoprávneného získavania údajov so systémom Defender pre Office 365

Not included
Not included
Not included
Included

Obmedzte kopírovanie alebo ukladanie podnikových informácií do neoprávnených aplikácií a umiestnení pomocou ochrany aplikácií pre mobilné aplikácie balíka Office

Not included
Not included
Not included
Included

Kontrolujte prístup k podnikovým informáciám obmedzeniami ako Nekopírovať či Nepreposielať pomocou Správy prístupových práv k informáciám

Not included
Not included
Not included
Included

Použite politiky, ktoré poskytujú ochranu pred narušením bezpečnosti vo Windowse 11 a Windowse 10 s možnosťami redukcie možných miest útokov a ochrany pred zneužitím

Not included
Not included
Not included
Included

Pomôžte zamestnancom bezpečne získavať prístup k podnikovým aplikáciám bez ohľadu na to, kde pracujú, pomocou podmieneného prístupu a zároveň pomáhajte predchádzať neoprávnenému prístupu

Not included
Not included
Not included
Included

Správa PC a mobilných zariadení

Not included
Not included
Not included
Included

Konfigurujte funkcie zabezpečenia a nastavenia v PC s Windowsom 11 a Windowsom 10 či v mobilných zariadeniach so systémom iOS alebo Android® pomocou jednoduchého sprievodcu nastavením7

Not included
Not included
Not included
Included

Využite jednoduché kontrolné mechanizmy na spravovanie politík použitých v PC s Windowsom 11 a Windowsom 10

Not included
Not included
Not included
Included

Automaticky nasaďte aplikácie balíka Office do PC s Windowsom 11 a Windowsom 10

Not included
Not included
Not included
Included

Nakonfigurujte počítače tak, aby automaticky inštalovali aktualizácie balíka Office, Windowsu 11 a Windowsu 10

Not included
Not included
Not included
Included

Použite politiky zabezpečenia Správy mobilných zariadení služby Intune a chráňte svoje podnikové údaje vo všetkých zariadeniach vrátane tých so systémom iOS, Android® a PC s Windowsom7

Not included
Not included
Not included
Included

Vymažte na diaľku podnikové údaje zo strateného alebo odcudzeného zariadenia pomocou funkcie selektívneho vymazania od služby Intune

Not included
Not included
Not included
Included

Preskúmať službu Microsoft 365

Pomôžte mi pri výbere správneho plánu služby Microsoft 365

Ďalšie informácie o službe Microsoft 365 pre podnikateľov

Ďalšie informácie o službe Microsoft 365 pre veľké podniky

Hľadáte Office na jednorazové zakúpenie?

Ďalšie navrhované produkty

Visio: softvér na tvorbu vývojových diagramov. K dispozícii sú rôzne plány

Project: softvér na riadenie projektov. K dispozícii sú rôzne plány

|

Microsoft 365 je cloud na podporu produktivity, ktorý je navrhnutý tak, aby pomocou špičkových aplikácií Office, inteligentných cloudových služieb a rozšíreného zabezpečenia pomohol každému z nás dosiahnuť všetko, na čom záleží, či už v práci alebo každodennom živote.

Ceny plánov pre malé a stredné podniky a ani funkcie, ktoré ponúkajú, sa nezmenili. K dispozícii sú tie isté plány a aktualizovali sa iba ich názvy.

Nainštalujte aplikácie balíka Office až do piatich počítačov, Macov, tabletov a mobilných zariadení. Hybridné zariadenia s Windowsom, ako je napríklad Microsoft Surface Pro, sa počítajú buď ako PC, alebo tablet.

Plaťte všetkými bežnými kreditnými kartami. Suma vášho predplatného bude uvedená na výpise z kreditnej karty. Pri plánoch služieb Microsoft 365 pre podniky môžete dostávať faktúru a v závislosti od vami vybratých služieb vám budú poplatky účtované mesačne alebo ročne. Keď bude faktúra pripravená na prezeranie, dostanete e-mail. Ak pri kúpe predplatného zadáte číslo objednávky, bude uvedené na faktúre.

K dispozícii sú rôzne možnosti platenia, aby sme vám poskytli čo najväčšiu flexibilitu.

 

Plány Microsoft 365 Business Basic, Aplikácie pre podnikateľov, Business Standard a Business Premium sú k dispozícii za úhradu s mesačnou alebo ročnou viazanosťou.

 

 • Platba s mesačnou viazanosťou: Platíte každý mesiac a predplatné môžete kedykoľvek zrušiť.
 • Platba s ročnou viazanosťou: S ročným predplatným získate zľavu za použitie tejto platobnej možnosti. Predvolene bude váš fakturačný plán nastavený na mesačný. Po nákupe môžete na portáli pre správcov zmeniť svoj fakturačný plán na ročný.

 

Na platbu s ročnou viazanosťou sú k dispozícii plány Microsoft 365 Enterprise a Office 365 Enterprise (vrátane samostatných plánov ako Exchange Online) a Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie.

 

 • Platba s ročnou viazanosťou: Zakúpte si ročné predplatné a vyberte si, či budete platiť každý mesiac, alebo zaplatíte za celý rok naraz pri zaregistrovaní.

Áno. Ak si zakúpite licencie na Microsoft 365 pre kontá vytvorené počas používania bezplatnej skúšobnej verzie, informácie a konfigurácia týchto používateľských kont zostanú nezmenené. Po uplynutí platnosti bezplatnej skúšobnej verzie budete mať ďalších 30 dní na zakúpenie služby Microsoft 365. Potom sa informácie o vašom konte vymažú. Po vymazaní už nebude možné vymazané informácie o vašom konte obnoviť.

Aplikácie balíka Office, ktoré si nainštalujete do PC alebo Macu, napríklad Word, Excel, PowerPoint a Outlook, budete mať k dispozícii offline.

 

S OneDrivom v službe Microsoft 365 získate ukladací priestor súborov, ktorý môžete využívať, aj keď ste offline. Ak vykonáte zmeny v režime offline, s OneDrivom a ostatnými zariadeniami sa synchronizujú, keď sa znova pripojíte.

 

S Outlookom môžete čítať e-maily, ktoré už boli doručené do priečinka Doručená pošta, alebo písať nové e-maily a vytvárať žiadosti o schôdze. Schránka doručenej pošty a pošty na odoslanie sa zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami, keď sa znova pripojíte.

Vaše údaje patria vám. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné služby Microsoft 365, môžete si svoje údaje stiahnuť – napríklad svoje e-maily a dokumenty na tímových lokalitách – a uložiť ich do iného umiestnenia. Údaje by ste mali uložiť pred zrušením. Po zrušení predplatného budú mať vaši správcovia k dispozícii údaje priradené k vášmu kontu Microsoft 365 počas 90 dní v konte s obmedzenými funkciami.

Viac odpovedí na najčastejšie otázky nájdete na našej stránke s najčastejšími otázkami o službe Microsoft 365 pre podniky.

Microsoft Defender for Business je riešenie zabezpečenia koncových bodov navrhnuté tak, aby pomáhalo podnikom s maximálne 300 zamestnancami. Pomáha chrániť pred kybernetickými hrozbami vrátane malvéru a ransomwaru v jednoducho použiteľnom a cenovo výhodnom balíku. Microsoft Defender for Business je súčasťou služby Microsoft 365 Business Premium a je k dispozícii ako samostatný produkt. Získajte ďalšie informácie.

S plánmi Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium a Microsoft Apps for Business môžete pomocou služby Microsoft Teams hosťovať online schôdze a videohovory až pre 300 osôb.

 

Pri plánoch Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5 a Microsoft 365 Government G3/G5 sa tento limit zvyšuje až na 1 000 osôb. Prečítajte si ďalšie informácie.

Poskytovatelia IT služieb môžu používať službu Microsoft 365 Lighthouse na zabezpečenie svojich zákazníkov služby Business Premium vo veľkom. Získajte ďalšie informácie.

1. Po spustení plateného predplatného sa politiky zrušenia líšia v závislosti od vášho stavu ako nového zákazníka, produktu a výberov domény v spoločnosti Microsoft. Získajte ďalšie informácie. Predplatné služby Microsoft 365 môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do Centra spravovania služby Microsoft 365. Po zrušení predplatného sa odstránia všetky súvisiace údaje. Získajte ďalšie informácie o uchovávaní, odstraňovaní a likvidácii údajov v službe Microsoft 365.
2. Bezplatnú skúšobnú verziu môžete kedykoľvek zrušiť, aby ste zabránili budúcim poplatkom. Po uplynutí 1-mesačnej bezplatnej skúšobnej verzie vám zaúčtujeme príslušný poplatok za predplatné. Vyžaduje sa kreditná karta.
3. Tento plán funguje s balíkom Office 2021, Office 2019, Office 2016, Office 2013 a Office for Mac 2011. Predchádzajúce verzie balíka Office, napríklad Office 2010 a Office 2007, môžu so službou Microsoft 365 fungovať, no nemusia byť dostupné všetky funkcie. Táto kompatibilita s balíkom Office sa nevzťahuje na plány Office 365 F3.
4. Exchange a SharePoint sú len verzie domén.
5. Na HD volania sa vyžaduje kompatibilný HD hardvér a širokopásmové pripojenie s rýchlosťou minimálne 4 Mbit/s.
6. Kompatibilné s Windowsom 10 alebo novšou verziou. Úplné požiadavky pre PC a Mac nájdete v v systémových požiadavkách.
7. iOS a Android vyžadujú stiahnutie samostatnej aplikácie. Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny/oblasti.
8. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny/oblasti. Pozrite si zoznam podporovaných krajín a oblastí, kde nájdete ďalšie informácie.