Spravovanie rizík zvnútra

Identifikujte kritické riziká zvnútra a vykonajte príslušné kroky. Pomocou vstavaných kontrolných mechanizmov na ochranu osobných údajov môžete použiť natívne signály a signály tretích strán na identifikáciu, skúmanie a nápravu škodlivých a neúmyselných aktivít vo svojej organizácii.

A laptop screen showing the Microsoft 365 Compliance Insider Risk Management program.

Čo je spravovanie rizík zvnútra?

Natívne signály

Získajte prehľad o aktivitách používateľov, akciách a komunikácie pomocou natívnych signálov a obohacujúcich možností vyplývajúcich z vášho digitálneho majetku.

Šírka komunikácie

Získajte podporu pre natívne uvažovanie o správach v službe Microsoft Teams a na obľúbených platformách tretích strán, ako sú napríklad Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack a Zoom.

Prehľady s akciami

Rýchlo identifikujte riziká so vstavanými šablónami strojového učenia, ktoré sú vylepšené tak, aby poskytovali bohaté prehľady.

Integrované pracovné postupy

Spolupracujte v rámci tímov, aby ste mohli napraviť riziká a zabezpečiť, aby sa skúmanie vykonávalo podľa príslušných zákonov v oblasti pracovného práva.

Magický kvadrant spoločnosti Gartner pre archiváciu podnikových informácií

Vďaka integrovaným riešeniam na dodržiavanie súladu a výkonným funkciám AI sa spoločnosť Microsoft umiestnila v roku 2020 v magickom kvadrante Archivácia podnikových informácií na pozícii lídra.1

Gartner Logo
A screenshot from the video.

Vypočujte si príspevok od lídrov spoločnosti Microsoft o rizikách zvnútra

Ďalšie informácie o spravovaní rizík zvnútra

Podcast Rozpoznanie skrytých rizík

Vypočujte si podcast Rozpoznanie skrytých rizík. Séria podcastov o rozpoznávaní rizík zvnútra, ktorým čelia organizácie na celom svete.

Najvhodnejšie postupy spravovania rizík zvnútra

Zabezpečte svoju organizáciu pomocou ľudí, procesov a technológií na minimalizovanie rizík zvnútra.

Efektívna správa širokej škály komunikačných rizík

Širšia podpora pre komunikačné kanály tretích strán a nové funkcie automatizácie v oblasti dodržiavania súladu pri komunikácii.

Riešenie služby Microsoft 365 na zastavenie únikov údajov a útokov zvnútra

Prečítajte si, ako spoločnosť Microsoft používa strojové učenie na zastavenie únikov údajov a útokov zvnútra.

Vytváranie efektívneho programu na spravovanie rizík zvnútra

Prezrite si kľúčové súčasti vytvárania programu na spravovanie rizík zvnútra.

Správa rizík zvnútra prostredníctvom integrovaných pracovných postupov

Identifikujte riziká zvnútra prostredníctvom integrovaných prevádzkových procesov, ktoré umožňujú kľúčovým účastníkom v rámci organizácie spolupracovať.

Začnite využívať spravovanie rizík zvnútra a urobte ešte viac

Spustiť skúšobnú verziu

Zaregistrujte si skúšobnú verziu plánu Microsoft 365 E5 Compliance ešte dnes.

Začíname so službou Microsoft 365

Začnite so spravovaním rizík zvnútra, ktoré je súčasťou pri kúpe plánu služby Microsoft 365 E5 Compliance.

Máte ho už?

Získajte informácie o tom, ako začať používať spravovanie rizík zvnútra.

Ďalšie informácie o dodržiavaní súladu od spoločnosti Microsoft

1. GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používa s povolením. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, či už výslovné, alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.