Ochrana a riadenie informácií

Chráňte a riaďte údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú

Identifikujte riziká pomocou vyhľadávania údajov a pochopenia ich používania. Chráňte svoje údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pomocou konfigurácie ochrany a označení uchovávania.

Poznajte svoje údaje

Pochopte prostredie svojich údajov a identifikujte dôležité informácie v hybridnom prostredí.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Ochrana údajov

Chráňte svoje citlivé údaje počas ich životného cyklu použitím označení citlivosti, ktoré sú prepojené s akciami zabezpečenia, ako napríklad šifrovanie, obmedzenia prístupu, vizuálne značenie a ďalšie.

Riadenie údajov

Spravujte životný cyklus obsahu pomocou funkcií služby Microsoft 365 na import, ukladanie a klasifikáciu kritických podnikových údajov. Ponechajte si všetko, čo potrebujete, a odstráňte to, čo nepotrebujete.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center

Vyskúšať riešenia na dodržiavanie súladu

Zaregistrujte si skúšobnú verziu služby Microsoft 365 E5 Compliance ešte dnes.


Zdroje informácií

Integrované a inteligentné spravovanie údajov pomocou služby Microsoft 365

Upozornenie pre zákazníkov služby Azure Information Protection týkajúce sa dnešného prechodu na Microsoft Information Protection

Informácie o umiestnení vašich citlivých údajov a ich inteligentnej ochrane pomocou služby Microsoft 365


Ďalšie informácie o ochrane informácií

Lokalita Microsoft Security

Získať Microsoft 365

Špičkové aplikácie na zvýšenie produktivity a inteligentné cloudové služby.

Chatujte s nami

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky. K dispozícii Po – Pi 9:00 do 17:00.