Ochrana a riadenie informácií

Identifikujte riziká pomocou vyhľadávania údajov a pochopenia ich používania. Chráňte svoje údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pomocou konfigurácie ochrany a označení uchovávania.

A PowerPoint presentation slide with an image of a city.

Prečo ochrana a riadenie informácií

Vstavaná ochrana

Využívajte výhody vyplývajúce z možností ochrany a riadenia informácií, ktoré sú súčasťou aplikácií a služieb Microsoft 365, služby Power BI, prehliadača Edge, zariadení s Windowsom 10 a ďalších.

Zjednotené spravovanie

Konfigurujte a spravujte politiky a prezerajte si analýzy vo svojom lokálnom prostredí, aplikáciách a službách spoločnosti Microsoft 365, cloudových službách tretích strán a v zariadeniach – to všetko z jednej konzoly.

Inteligentné údaje

Presne identifikujte citlivé informácie vo svojom podniku s komplexnými možnosťami klasifikácie vrátane strojového učenia.

Rozsiahle možnosti

Neustále rozširujte ochranu a riadenie na obľúbené aplikácie a služby tretích strán pomocou súpravy SDK a konektorov.

Možnosti

Uznanie v rôznych odvetviach

Skúsenosti našich zákazníkov

A screenshot of the video about Fortuna Dusseldorf.

Fortuna Düsseldorf 1895

Ďalšie informácie o ochrane a riadení informácií

Plán riadenia údajov vo veku transformácie podnikania

Elektronická kniha Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v službách Microsoft 365

Dosahovanie zabezpečenia údajov a súladu

Technická komunita spoločnosti Microsoft pre zabezpečenie a dodržiavanie súladu

Začnite a urobte viac s ochranou a riadením informácií

Spustenie skúšobnej verzie

Zaregistrujte si skúšobnú verziu plánu Microsoft 365 E5 Compliance ešte dnes.

Začíname so službou Microsoft 365

Začnite s ochranou a riadením informácií, ktoré je súčasťou kúpy plánu služby Microsoft 365 E5 Compliance.

Pozrite si technické školiace videá

Zistite, ako začať s ochranou a riadením informácií

Ďalšie informácie o dodržiavaní súladu od spoločnosti Microsoft

1 GARTNER je registrovaná ochranná známka a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločnosti v USA a ostatných krajinách a v tomto článku sa používa s povolením. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner neuprednostňuje žiadneho dodávateľa, produkt ani žiadnu službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali iba tých dodávateľov, ktorí majú najvyššie hodnotenie či sú inak označení. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory výskumnej organizácie spoločnosti Gartner a nemali by sa interpretovať ako vyhlásenie o skutočnosti. Spoločnosť Gartner odmieta v súvislosti s týmto výskumom všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.