Ochrana a riadenie informácií

Chráňte a riaďte údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú

Identifikujte riziká pomocou vyhľadávania údajov a pochopenia ich používania. Chráňte svoje údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, pomocou konfigurácie ochrany a označení uchovávania.

Poznajte svoje údaje

Pochopte prostredie svojich údajov a identifikujte dôležité informácie v hybridnom prostredí.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Ochrana údajov

Chráňte svoje citlivé údaje počas ich životného cyklu použitím označení citlivosti, ktoré sú prepojené s akciami zabezpečenia, ako napríklad šifrovanie, obmedzenia prístupu, vizuálne značenie a ďalšie.

Riadenie údajov

Spravujte životný cyklus obsahu pomocou funkcií služby Microsoft 365 na import, ukladanie a klasifikáciu kritických podnikových údajov. Ponechajte si všetko, čo potrebujete, a odstráňte to, čo nepotrebujete.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Zdroje informácií

Zabezpečenie údajov a znižovanie rizika v súčasnom prostredí práce na diaľku

Integrované a inteligentné spravovanie údajov pomocou služby Microsoft 365

Upozornenie pre zákazníkov služby Azure Information Protection týkajúce sa dnešného prechodu na Microsoft Information Protection

Informácie o umiestnení vašich citlivých údajov a ich inteligentnej ochrane pomocou služby Microsoft 365


Ďalšie informácie o ochrane informácií

Lokalita Microsoft Security

Získať Microsoft 365

Špičkové aplikácie na zvýšenie produktivity a inteligentné cloudové služby.

Chatujte s nami

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky. K dispozícii Po – Pi 9:00 do 17:00.