Person sitting in an open workspace looking at their laptop screen across from a group of people gathered together looking at a desktop screen

Microsoft 365 E5 Compliance

Inteligentné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie rizík služby Microsoft 365 pomáhajú vašej organizácii hodnotiť riziká vyplývajúce z dodržiavania súladu, riadiť a chrániť citlivé údaje a reagovať na regulačné požiadavky. 

• Chráňte a riaďte údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. 
• Identifikujte kritické riziká zvnútra a prijímajte opatrenia.
• Rýchlo skúmajte a reagujte pomocou relevantných údajov.
• Zjednodušte dodržiavanie súladu a minimalizujte riziko.

*Balík Microsoft 365 E5 Compliance je k dispozícii len pre zákazníkov, ktorí aktuálne disponujú licenciou na Microsoft 365 E3 alebo na Office 365 E3 a Enterprise Mobility + Security E3 zároveň.

Obráťte sa na odborníka

Ak chcete hovoriť s odborníkom na predaj, zavolajte na číslo 0800 120261.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

10,10 € mesačne za používateľa
ročná viazanosť
Cena nezahŕňa DPH.
Alebo
Prehľad Najčastejšie otázky

Inteligentné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie rizík

Riešenia na dodržiavanie súladu služby Microsoft 365 pomáhajú vašej organizácii chrániť údaje, dodržiavať nariadenia a štandardy a zmierňovať riziká zvnútra. 
 • [Noalt]

  Ochrana pred únikom údajov

  Identifikácia, monitorovanie a automatická ochrana citlivých informácií na lokalitách služieb Office 365. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Typy citlivých informácií

  Identifikácia a ochrana citlivých údajov vrátanie čísla kreditnej karty, bankového účtu a pasu. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Uchovávanie údajov riadené udalosťami

  Používanie označení na uchovanie obsahu, keď sa uskutoční konkrétny typ udalosti. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Rozšírené šifrovanie správ

  Odosielanie a prijímanie šifrovaných e-mailových správ od ľudí v rámci organizácie aj mimo nej. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Dodržiavanie súladu pri komunikácii

  Minimalizácia rizík pri komunikácii pomocou zisťovania a zachytávania nevhodných správ a vykonávanie akcií nápravy vo vašej organizácii. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Customer Lockbox

  Získanie kontroly nad obsahom pomocou schvaľovania explicitného prístupu na vykonávanie operácií v službách. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Advanced Audit

  Získanie prehľadu o nových možnostiach auditovania, ktoré pomáhajú pri forenznom skúmaní a kontrole dodržiavania súladu. Ďalšie informácie

 •   

    

 • [noalt]

  Správa záznamov

  Správa regulačných, právnych a kriticky dôležitých podnikových záznamov v celej organizácii. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Microsoft skóre dodržiavania súladu

  Správa dodržiavania súladu a minimalizovanie rizík z toho vyplývajúcich prostredníctvom jednoduchého prostredia, ktoré vypočítava skóre založené na rizikách. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Zákaznícky kľúč

  Plnenie požiadaviek na dodržiavanie súladu kontrolovaním šifrovacích kľúčov vašej organizácie. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Spravovanie rizík zvnútra

  Zisťovanie, vyšetrovanie a reagovanie na riskantné aktivity vo vašej organizácii. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Informačné bariéry

  Obmedzenie komunikácie medzi konkrétnymi skupinami používateľov vo vašej organizácii na zabezpečenie ochrany interných informácií. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Privileged Access Management

  Ochrana organizácie pred narušením pomocou podrobného riadenia prístupu k privilegovaným úlohám spravovania. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Advanced eDiscovery

  Správa komplexných pracovných postupov v rámci interného a externého vyšetrovania. Ďalšie informácie

 • [noalt]

  Centrum dodržiavania súladu pre Microsoft 365

  Monitorovanie celkového stavu dodržiavania súladu, kontrola odporúčaných akcií a konfigurácia nastavení s cieľom splnenia komplexných požiadaviek týkajúcich sa dodržiavania súladu. Ďalšie informácie

Transformujte svoj podnik

Microsoft 365

Zvýšte úroveň svojho veľkého podniku pomocou služby Microsoft 365, jednotky v oblasti cloudovej produktivity.

Microsoft 365 E3

Získajte tie najlepšie aplikácie na zvýšenie produktivity v kombinácii s rozšírenými funkciami zabezpečenia a dodržiavania súladu.

Pomoc pri nasadzovaní bez dodatočných poplatkov

Urýchlite nasadenie, prijatie a migráciu údajov pomocou služby FastTrack pre Microsoft 365.