Správa formulárov a pracovných postupov

Zjednodušenie procesov a zefektívnenie pracovných postupov

Microsoft 365 pomocou vstavaných aplikácií a nástrojov určených na zjednodušenie a spravovanie procesov uľahčuje zachytávanie, sledovanie a reagovanie podľa údajov a žiadostí.

Nájdite ten správny plán služby Microsoft 365 pre svoj malý alebo stredný podnik

Odpovedajte na šesť krátkych otázok a pomôžeme vám pomôcť nájsť ten najlepší balík na podporu produktivity pre váš podnik.

Produkty, ktoré sú súčasťou tohto riešenia

Jednoduché zhromažďovanie pripomienok a prehľadov zákazníkov alebo zamestnancov

Microsoft Forms umožňuje rýchlo zhromažďovať údaje pomocou jednoducho vytvorených prieskumov, ankiet a dotazníkov, ktoré je možné šíriť online a získať k nim prístup z ľubovoľného webového prehliadača. Sledujte odpovede v reálnom čase alebo exportujte výsledky do niekoľkých nástrojov spoločnosti Microsoft a tretích strán, ktoré slúžia na zdieľanie a spracovávanie výsledkov.

A Surface Pro on a desk with Microsoft Forms displayed on the screen
A desktop computer monitor displaying tasks in Microsoft Planner

Zjednodušenie prijímania a spravovania úloh vášho tímu

Pomocou Microsoft Plannera môžete vytvárať, priraďovať a sledovať úlohy a pracovné položky pri dokončovaní. Vizuálne rozloženie umožňuje jednoducho zistiť, kto pracuje na čom, a rýchlo pochopiť stav položiek, aby sa zaistilo, že všetci úlohám rozumejú.

Vytvorenie a udržiavanie konzistentných procesov

S viacerými etapami podnikových procesov v PowerApps môžete udržiavať používateľov v obraze a zabezpečovať konzistentnosť údajov bez ohľadu na to, kde sa zadávajú. Môžete napríklad vytvoriť toky, aby všetci spracovávali požiadavky rovnakým spôsobom alebo aby pred odoslaním položiek vyžadovali schválenie.

A laptop screen displaying a workflow process in PowerApps

Získajte to ešte dnes

Microsoft 365 poskytuje špičkové aplikácie na podporu produktivity s inteligentnými cloudovými službami, ktoré zmenia váš spôsob práce.

Chatujte s nami

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky. K dispozícii Po – Pi 9:00 do 17:00.