Spravovanie zabezpečenia

Uprednostnenie zabezpečenia bez straty produktivity

Získajte komplexný obraz o stave zabezpečenia vo svojej organizácii a jednoducho spravujte politiky pomocou vstavanej inteligencie a odporúčaní.

Nástroje na spravovanie zabezpečenia


Spravovanie zabezpečenia z jedného miesta

Monitorujte a spravujte zabezpečenie identít, údajov, zariadení, aplikácií a infraštruktúry v Centre zabezpečenia pre Microsoft 365. Na jednej tabuli si môžete jednoducho zobrazovať stav zabezpečenia, nastavovať konfigurácie a prijímať upozornenia na podozrivú aktivitu.

A tablet screen displaying Microsoft 365 security center
Two people at a desk looking over a computer screen in an office setting

Automatická analýza stavu zabezpečenia

Služba Microsoft Secure Score ponúka informácie o vašom zabezpečení a tiež odporúča ovládacie prvky, ktoré vám pomôžu chrániť organizáciu pred hrozbami. Navyše umožňuje porovnať vaše výsledné skóre s ostatnými organizáciami.

Ochrana a riadenie cloudového prostredia

Získajte vďaka službe Microsoft Cloud App Security široké možnosti viditeľnosti, kontrolu nad prenosom údajov a sofistikované analytické nástroje na identifikáciu kybernetických hrozieb a boj proti nim v rámci všetkých vašich cloudových služieb.

A woman sitting behind two desktop screens in an office setting

Získajte to ešte dnes

Microsoft 365 poskytuje špičkové aplikácie na podporu produktivity s inteligentnými cloudovými službami, ktoré zmenia váš spôsob práce.

Chatujte s nami

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky. K dispozícii Po – Pi 9:00 do 17:00.