Zmodernizujte svoje podnikanie a manažujte svoje náklady 

Microsoft 365 vám umožní ušetriť náklady na prácu na diaľku aj na pracovisku, eliminovať extra náklady a automatizovať opakované úlohy.

Two people in a relaxed shared space. One person is using a laptop and the other is using a tablet device and a mobile phone.

Preskúmajte šesť kategórií úspory nákladov

Konsolidácia licencií dodávateľov

Znížte náklady a spolupracujte iba s jedným dodávateľom, ktorý dokáže poskytnúť viacero služieb. Konsolidáciou znížite počet manažovaných dodávateľov, náklady na integráciu, riziko nepredvídaných problémov a vyhnete sa nespokojnosti koncových zákazníkov.

 

Preskúmajte možnosti pre veľké organizácie obsiahnuté v službe Microsoft 365 E5 >

 

Máte menej ako 300 používateľov? Pozrite si službu Microsoft 365 Business Premium >

Telit logo

 

„Výber bol pomerne jednoduchý. Licencia E5 nám umožnila spĺňať všetky naše kľúčové požiadavky na zabezpečenie s nižšími náklady a lepším včlenením do našej existujúcej štruktúry.“

 

Itzik Menashe, viceprezident pre IT a informačnú bezpečnosť

Telit

Ušetrenie na spravovaní IT a nasadzovaní

Znížte náklady na spravovanie prechodom hardvérovej a softvérovej údržby na spoločnosť Microsoft, aby váš IT tím mohol pracovať na činnostiach s vyššou hodnotou.

Invest in Canada/Investir au Canada logo

 

„Sme veľmi malá organizácia v porovnaní so zvyškom našej štátnej správy a máme veľa práce. Nemáme však kapacitu na vytvorenie veľkého IT tímu alebo hosťovanie lokálnej infraštruktúry. Vďaka službe Microsoft 365 môžeme pracovať rýchlo a efektívne, čo je v našej oblasti veľmi dôležité.“

 

Gary Devis, riaditeľ oddelenia Business Solutions

Invest in Canada/Investir au Canada

Zníženie celkových nákladov na riziko

Riešenia zabezpečenia v službe Microsoft 365 vám umožnia podstatne znížiť závažnosť a počet úspešných bezpečnostných útokov na koncových používateľov. Úspešné útoky sa rýchlejšie identifikujú a jednoduchšie vyriešia, keď je ich vplyv menej závažný.

 

Informácie o ochrane pred bezpečnostnými hrozbami >

BP logo

 

„Kombinácia služieb Cloud App Security a Azure AD nám pomáha identifikovať nezvyčajné vzory správania, zvýšiť pošty kontrol založených na rizikách, vyžadovať používateľský prístup, ktorý sa udeľuje iba zariadeniam a lokalitám, o ktorých vieme, že sú v poriadku.“

 

Chris Eaton, riaditeľ pre bezpečnostnú stratégiu a architektúru

BP

Šetrenie fyzických a cestovných nákladov

Znížte náklady spojené s prácou na pracovisku, cestovné náklady a náklady na zábavu pomocou práce na diaľku, virtuálnych podujatí a online schôdzí.

 

Až 50 percent organizácií v prieskume uviedlo, že 81 percent zamestnancov v súčasnosti pracuje na diaľku. Je pravdepodobné, že po pandémii bude 41 percent zamestnancov aspoň občas pracovať na diaľku.

IKEA logo

 

„Vďaka službe Microsoft Teams sme si osvojili nové spôsoby práce, ktoré umožnili znížiť cestovanie a pomohli ľuďom dosiahnuť lepšie vyváženie využívania pracovného a mimopracovného času.“

 

Jesper Brodin, generálny riaditeľ
Ingka Group

Ušetrenie nákladov na automatizáciu a zlepšenia procesov

Pracovné postupy, tabule, funkcie strojového učenia a ďalšie funkcie v službe Microsoft 365 vám umožnia transformovať a zefektívniť podnikové procesy s cieľom zlepšiť celkové výsledky.

 

Informácie o automatizácii podnikových procesov >

 

Informácie o analytických nástrojoch >

HAVI logo

 

„Pridanie nových zamestnancov do nášho systému zvyčajne trvalo 4 – 5 hodín. Ak sa vyskytla chyba, mohlo sa to natiahnuť na jeden až dva týždne. Teraz to trvá menej ako 40 minút.“ 

 

Thomas Pagnoux, vedúci služieb koncovým používateľom
HAVI

Preskúmajte možnosti úspor nákladov a výhod pre veľké organizácie

  • Zníženie nákladov prechodom na balík Microsoft 365 E3

    Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) obmedzením volaní na oddelenie technickej podpory, poskytovaním úspor a znížením licenčných nákladov a nákladov na infraštruktúru a správu: 13,1 miliónov.1

  • Ušetrenie nákladov a maximalizácia hodnoty pomocou balíka Microsoft 365 E5

    Celkový čas ušetrený v treťom roku vďaka vylepšenej spolupráci, vylepšeným podnikovým procesom, zníženým prestojom a prístupu k informáciám v rámci celkového počtu 5 000 používateľov: 335 000.2

1. Zdroj: Štúdia The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E3
2. Štúdia The Total Economic Impact™ Of The Microsoft 365 E5 Solutions