Lilly envisions a workplace where internal and external collaboration help enable innovation and accelerate time-to-market for new medicines

VEĽKOSŤ:

Corporate

(10,000+ employees)

ODVETVIE:

Pharmaceuticals

POLOHA:

North America/United States

PRODUKTY A SLUŽBY:

PRODUKTY A SLUŽBY:

Zdieľať príbeh

Office 365

Ste pripravení dosiahnuť svoje ciele?

Získajte známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac vždy a všade.