A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

Univerzita sv. Lukáša využíva cloud na podporu produktivity, ktorý je súčasťou služby Microsoft 365, na plánovanie zdravej budúcnosti

Sieť SLUHN poskytuje prostredníctvom služby Microsoft 365, ktorej súčasťou sú služby Office 365, Windows 10 a Enterprise Mobility + Security poskytujúce základ kvalitne zabezpečeného pracovného prostredia určeného na spoluprácu, lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Získať Microsoft 365

Najlepšie aplikácie na zvýšenie produktivity vo svojej triede, inteligentné cloudové služby