Podpora zapojenia zamestnancov vďaka aplikácii Microsoft Teams urýchľuje činnosť podniku Toyota Motor North America

Spoločnosť Toyota Motor North America (TMNA) umožňuje vďaka aplikácii Microsoft Teams a možnostiam volania zlepšiť 40 000 zamestnancom úroveň spolupráce. V súčasnosti už spoločnosť TMNA dokáže zmeniť spôsob, akým zamestnanci pracujú, a zamestnanci používajú Teams ako platformu na prijímanie informovaných rozhodnutí, rýchle riešenie problémov a zdieľanie podnikových riešení, ktoré zvyšujú produktivitu.

Získať Microsoft 365

Najlepšie aplikácie na podporu produktivity vo svojej triede, inteligentné cloudové služby