Výkonné nástroje na podporu vášho podniku

Služby Office 365 a Aplikácie Microsoft 365 umožňujú vytvárať, zdieľať a spolupracovať odkiaľkoľvek a na akomkoľvek zariadení s cloudovým balíkom aplikácií a služieb na zvýšenie produktivity.

Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie

Vydanie aplikácií balíka Office pre veľké organizácie a navyše cloudový ukladací priestor a možnosti zdieľania. Podnikový e-mail nie je súčasťou1.

Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie 12,80 €
mesačne za používateľa
(ročné predplatné – automatické obnovenia)
Cena nezahŕňa DPH.

Office 365 E1

Podnikové služby, ako napríklad e-mail, ukladanie a zdieľanie súborov, Office na webe, schôdze a okamžitá výmena správ a ďalšie. Aplikácie Office nie sú súčasťou1.

Office 365 E1 6,70 €
mesačne za používateľa
(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Office 365 E3

Všetky funkcie zahrnuté v službe Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie a Office 365 E1 a navyše funkcie na zabezpečenie a dodržiavanie súladu1.

Office 365 E3 19,70 €
mesačne za používateľa
(ročné predplatné – obnovuje sa automaticky)
Cena nezahŕňa DPH.

Office 365 E5

Všetky funkcie služieb Office 365 E3 a navyše pokročilé možnosti zabezpečenia, analýzy a hlasových volaní1.

Office 365 E5 34,40 €
mesačne za používateľa
(ročné predplatné – automatické obnovenia)
Cena nezahŕňa DPH.
Compare Microsoft Office Product features
Feature name Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie Office 365 E1 Office 365 E3 Office 365 E5

Aplikácie balíka Office

Využívajte svoje najlepšie nápady, pracujte a nestraťte kontakt, keď ste na cestách.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (len pre PC)

je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

je súčasťou

Možnosť inštalácie klientskych aplikácií Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (len pre PC), Access (len pre PC)) až do 5 PC alebo Macov, 5 tabletov a 5 mobilných zariadení na osobu.2

MicrosoftOffice

Je súčasťou

nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Viacjazyčné používateľské rozhranie pre aplikácie Office

je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Office pre mobilné telefóny – práva na vytváranie/úpravu na komerčné používanie aplikácií Office pre mobilné telefóny3

je súčasťou

Prečítajte si podmienky4

je súčasťou

je súčasťou

Office na webe – práva na vytváranie a úpravu pre online verzie základných aplikácií Office

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

E-mail a kalendár

Pripojte sa a buďte v obraze vďaka podnikovým e-mailom, kalendáru a kontaktom na jednom mieste.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftDelve
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

je súčasťou

Outlook

MicrosoftOutlook

je súčasťou

Prečítajte si podmienky5

je súčasťou

je súčasťou

Exchange Online

MicrosoftExchange

Nie je súčasťou

Plán 1 (50 GB)

Plán 2 (100 GB)

Plán 2 (100 GB)

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Office Delve

MicrosoftDelve

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Schôdze a hlasové služby

Poskytujte lepšie možnosti schôdzí vďaka sofistikovanej funkcii hovorov a centrálnemu centru pre schôdze, chaty, obsah a hovory.

MicrosoftTeams
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Whiteboard

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Skupiny v Office 365

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Kaizala Pro

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Telefónny systém, audiokonferencie11

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Sociálne siete a intranet

Pripojte sa a zapájajte sa v rámci celej organizácie pomocou inteligentného mobilného intranetu a podnikovej sociálnej siete.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Pripojenia

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

SharePoint Online

MicrosoftSharePoint

Nie je súčasťou

Plán 1

Plán 2

Plán 2

Yammer

MicrosoftYammer

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Viva Pripojenia

MicrosoftViva Pripojenia

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Súbory a obsah

Pristupujte k súborom z ľubovoľného zariadenia a kedykoľvek. Zapájajte sa pomocou inteligentného videa a vytvárajte vizuálne pútavý obsah v priebehu niekoľkých minút.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft OneDrive na prácu

MicrosoftOneDrive

1 TB

1 TB

1 – 5+ TB6

1 – 5+ TB6

Microsoft Stream

MicrosoftStream

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Sway7

MicrosoftSway

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Spravovanie pracovných úloh

Efektívne spravujte prácu určenú pre jednotlivcov, tímy či organizácie. Vytvárajte a automatizujte svoje podnikové procesy.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Čiastočne je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Power Apps pre Microsoft 3658

MicrosoftPower Apps

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Power Automate pre Microsoft 3658

MicrosoftPower Automate

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Dataverse for Teams

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Power Virtual Agents pre Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Microsoft Forms9

MicrosoftForms

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Shifts

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Rozšírená analýza

Pracujte inteligentnejšie s prehľadmi osobnej produktivity a produktivity organizácie. Prijímajte rýchle a informované rozhodnutia vďaka pokročilým analytickým funkciám.

 • MicrosoftViva Prehľady
 • MicrosoftPower BI Pro

Nie je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

Viva Prehľady

MicrosoftViva Prehľady

Nie je súčasťou

included

Osobné prehľady

included

Osobné prehľady

included

Osobné prehľady

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Správa zariadení a aplikácií

Pomáhajte používateľom byť produktívnymi, kdekoľvek sa nachádzajú, a zároveň zachovajte zabezpečenie podnikových informácií. Flexibilné spravovanie a výkonné riešenia zabezpečenia vám umožňujú poskytovať chránené mobilné prostredie v ľubovoľnom zariadení.

je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Graph API

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Podpora skupinovej politiky, telemetria pre Office, nastavenia roamingu

je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Aktivácia zdieľaných počítačov

Nie je súčasťou

Správa identít a prístupu

Zabezpečte pripojenie medzi ľuďmi, zariadeniami, aplikáciami a údajmi. Zvýšte svoje zabezpečenie a produktivitu jediným komplexným riešením identity, ktoré vám poskytne flexibilitu a kontrolu.

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Lokálna synchronizácia služby Active Directory pre jediné prihlásenie (SSO)

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Ochrana pred bezpečnostnými hrozbami

Zistite a preskúmajte pokročilé hrozby, zneužité identity a škodlivé činnosti vo vašich lokálnych aj cloudových prostrediach. Chráňte svoju organizáciu s adaptívnymi vstavanými analytickými nástrojmi.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Microsoft Defender pre Office 365

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Ochrana informácií

Chráňte svoje citlivé údaje všade, dokonca aj v pohybe a pri zdieľaní. Získajte prehľad a kontrolu nad používaním ktoréhokoľvek súboru s komplexným a integrovaným riešením ochrany informácií.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

Ochrana informácií – šifrovanie správ, správa prístupových práv a ochrana pred únikom údajov pre e-maily a súbory.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Office 365 Cloud App Security

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Pokročilé dodržiavanie súladu

Vyhodnocujte riziká vyplývajúce z dodržiavania súladu pomocou zjednodušených nástrojov na hodnotenie. Inteligentne reagujte na požiadavky a chráňte údaje v rámci zariadení, aplikácií a cloudových služieb.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

je súčasťou

Potreby dodržiavania súladu s predpismi a archivácie v prípade e-mailov – archivácia, eDiscovery, blokovanie vymazania poštovej schránky na právne účely

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

je súčasťou

Office 365 Advanced Compliance10

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

je súčasťou

Posuňte svoje podnikanie ďalej so službou Microsoft 365 pre veľké organizácie

Služba Microsoft 365 integruje špičkové aplikácie na zvýšenie produktivity pomocou inteligentnej správy mobility a platformy zabezpečenia, čím zvyšuje efektivitu a zároveň chráni majetok spoločnosti.

Porovnanie služieb Office 365 a služby Microsoft 365

Zistite, ktoré riešenie bude spĺňať potreby vašej organizácie.

Technická dokumentácia a zdroje

Vyhľadajte informácie o plánovaní, nasadení a ďalších aspektoch služieb Office 365.


1. Plány Enterprise obsahujú nepretržitú telefonickú technickú podporu od spoločnosti Microsoft pre všetky problémy a majú neobmedzenú kapacitu licencií.
2. Zahŕňa Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher a Access.
3. Základné súčasti balíka Office pre mobilné zariadenia: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote.
4. Obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1 palca.
5. Plán E1 zahŕňa len Office na webe a mobilné aplikácie. Mobilné aplikácie balíka Office sú obmedzené na zariadenia s integrovanou obrazovkou s uhlopriečkou maximálne 10,1 palca.
6. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočných 5 TB úložiska vo OneDrive na používateľa. Zákazníci, ktorí chcú získať dodatočný ukladací priestor vo OneDrive, môžu oň podľa potreby požiadať oddelenie podpory spoločnosti Microsoft. V predplatných, ktoré sú určené pre menej než päť používateľov, získate 1 TB úložiska vo OneDrive na používateľa.
7. Sway nie je v súčasnosti k dispozícii pre zákazníkov služby Government Community Cloud (GCC) a zákazníkov v určitých geografických oblastiach. Niektoré staršie plány služieb Office 365, ktoré už nie sú na trhu od augusta 2015, tiež nemusia mať prístup k Swayu.
8. Obmedzené na 2000 krokov.
9. Nezahŕňa funkcie služby Forms Pro.
10. Zahŕňa Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Advanced Data Governance, šifrovanie služieb zákazníckym kľúčom, Office 365 Priviledged Access Management, DLP pre chaty a konverzácie cez kanály v Teams, informačné bariéry, Pokročilé šifrovanie správ, preskúmanie údajov a kontrolné politiky.
11. Dostupnosť audiokonferencií a volacích plánov sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete v zozname podporovaných krajín a oblastí.