Získajte viac za menej

Znižujte svoje náklady a súčasne zvyšujte produktivitu, úroveň zamestnaneckej skúsenosti a zabezpečenia tak, že konsolidujete svoje riešenia IT so službou Microsoft 365.

Two people in a relaxed shared space. One person is using a laptop and the other is using a tablet device and a mobile phone.

Výhody služby Microsoft 365 na úsporu nákladov

Eliminácia redundancie

Znížte náklady na licencie o viac ako 60 percent na používateľa v porovnaní so spleťou bodových riešení prostredníctvom konsolidácie do služby Microsoft 365.1

Eliminate redundancy
  • Konsolidujte komplexnú licenčnú štruktúru.
  • Eliminujte nadbytočné funkcie.
  • Využívajte výhody bezproblémového natívneho nasadenia.
  • Znížte náklady na poradenstvo, nasadenie a integráciu pomocou jediného zjednoteného riešenia.

Zjednodušené spravovanie

Automatizujte aktualizácie systému a pomôžte znížiť náklady na správu IT až o 40 percent2 a skrátiť čas strávený správou zariadení až o 25 percent.1

Simplify management
  • Znížte náklady na správu zariadení a optimalizujte správu IT.
  • Zvýšte efektivitu IT v prípade nových zariadení, aplikácií a infraštruktúry.
  • Zjednodušte zaraďovanie pomocou automatizovaného poskytovania prostriedkov.

Ochrana pracovníkov

Povoľte model zabezpečenia s nulovou dôverou (Zero Trust), ktorý pomôže znížiť riziko úniku údajov až o 50 percent3 a skrátiť celkový čas potrebný na správu zabezpečenia IAM až o 50 percent.4

Protect workers
  • Poskytnite digitálnym pracovníkom flexibilitu, aby mohli bezpečne pracovať odkiaľkoľvek.
  • Znížte počet prípadov úniku údajov a chráňte identity, zariadenia, aplikácie a údaje.
  • Znížte náklady na zabezpečenie pomocou vopred konsolidovaných riešení identity, správy koncových bodov a zabezpečenia, ktoré podporujú architektúru založenú na modeli nulovej dôvery (Zero Trust).

Pozrite sa, ako používatelia služby Microsoft 365 využívajú svoje investície do IT na maximum

Eliminujte nadbytočné riešenia

Znížte náklady konsolidáciou na jedného dodávateľa, ktorý vám dokáže poskytnúť špičkové možnosti pre všetky vaše potreby v oblasti hybridnej práce. Znížte počet spravovaných dodávateľov, náklady na integráciu, riziko nepredvídaných problémov a vyhnite sa nespokojnosti koncových zákazníkov.

 

Preskúmajte možnosti pre veľké organizácie obsiahnuté v službe Microsoft 365 E3 >

 

Máte menej ako 300 používateľov? Preskúmajte službu Microsoft 365 Business Premium >

 

Coca-Cola logo

 

„Vďaka týmto synergiám sa naše náklady na IT znížili z 2,85 percenta čistých výnosov z predaja na menej ako 1,4 percenta.“

 

Joshua Motsuenyane, riaditeľ pre IT, Coca-Cola Beverages Africa

Zjednodušte správu IT

Postupne znižujte náklady v celej organizácii vďaka jednému integrovanému riešeniu IT. Využívajte automatizované poskytovanie, zjednodušenú integráciu systému a automatizované aktualizácie systému, čím umožníte svojim správcom IT sústrediť sa na dôležitejšie činnosti.

Smith+Nephew logo

 

„Automatizácia a vzájomné fungovanie, obe obsiahnuté v službe Microsoft 365 E5, spolu s bezpečnosťou nástrojov boli pre nás skutočným prielomom.“

 

Lawrence Zorio, viceprezident pre IT, zabezpečenie informácií, Smith+Nephew

 

Ochráňte svojich digitálnych pracovníkov

Vďaka vylepšenej identite, zabezpečeniu zariadení, aplikácií a údajov môžete výrazne znížiť riziko úniku údajov. Využívajte integrovanú identitu, správu koncových bodov a technológie zabezpečenia na pokročilú modernizáciu Nulovej dôvery (Zero Trust), zníženie nákladov a zmiernenie rizika kybernetického útoku.

 

Ďalšie informácie o riešeniach zabezpečenia služby Microsoft 365 >

 

Gogo business aviation logo

 

„Kúpili sme si balík nástrojov od spoločnosti Microsoft na najvyššej úrovni. Pretože sú to nástroje určené veľkým organizáciám. Pomohli nám s produktivitou aj so zabezpečením.“

 

Chris Szorc, riaditeľ pre IT, Gogo Business Aviation

 

Preskúmajte možnosti úspor nákladov a výhod pre veľké organizácie

 • Ušetrite konsolidáciou do služby Microsoft 365 E3

  Zistite, ako organizácia znížila výdavky na licencie na používateľa o 60 percent odstránením nadbytočných riešení a konsolidáciou do jednej integrovanej cloudovej platformy v rámci služby Microsoft 365 E3.1

 • Znížte náklady na podporu a zlepšite spoluprácu so službou Microsoft 365 E5

  Preskúmajte, ako vylepšené funkcie na komunikáciu a spoluprácu v službe Teams a znížená potreba podpory, ktorú používatelia zaznamenali po prechode na službu Microsoft 365 E5, dopomohli k zvýšeniu ich produktivity. 4