Porovnanie balíkov dostupných prostredníctvom multilicencií

Inovujte na najnovší Office a zvýšte produktivitu

Ak potrebujete kúpiť päť alebo viac licencií, Microsoft ponúka Aplikácie Microsoft 365 pre podnikateľov a Aplikácie Microsoft 365 pre veľké organizácie. Vždy budete mať k dispozícii aktuálne verzie programov balíka Office a cloudové služby, ako napríklad zdieľanie súborov a ukladací priestor. Microsoft 365 je predplatená služba, ktorá vám umožňuje pracovať takmer odkiaľkoľvek a obsahuje služby na podporu produktivity, ktoré môžete nasadiť a spravovať tak, ako vám to vyhovuje.

Pre zákazníkov, ktorí ešte nie sú pripravení na cloud, ponúka Office tri balíky, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom multilicencií: Office 2019 Professional Plus, Office 2019 Standard a Office 2019 Standard pre Mac. Ak potrebujete menej ako päť licencií, na stránke s porovnaním nájdete ďalšie balíky Office.

Pozrite si rôzne aplikácie troch balíkov Office, ktoré sú k dispozícii vo forme jednorazového nákupu prostredníctvom multilicencií. Balíky sa líšia aj úrovňou integrácie so súvisiacimi servermi podnikovej produktivity.

Porovnávací graf
  <div class='ow-cell-specs'><p>Office 2019 Standard</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office 2019 Professional Plus</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office 2019 Standard pre Mac</p></div>

Základná možnosť pre podniky, ktoré vyžadujú počítačové aplikácie balíka Office pre PC.

Základná možnosť pre podniky, ktoré vyžadujú počítačové aplikácie balíka Office pre PC a navyše odosielanie okamžitých správ a videokonferencie v HD rozlíšení.
Základná možnosť pre podniky, ktoré vyžadujú počítačové aplikácie balíka Office pre Mac.
Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
 • MicrosoftSkype For Business

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • Klasické verzie aplikácií balíka Office nainštalované v jednom PC alebo Macu: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a Publisher
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, OneNotu, Excelu a PowerPointu
 • Správcovia môžu centrálne ovládať počítače a používateľské kontá prostredníctvom skupinovej politiky
 • Správcovia môžu nasadiť softvér viacerým používateľom naraz pomocou hromadnej aktivácie
 • Prevezmite kontrolu nad vzdialeným alebo virtuálnym počítačom cez sieťové pripojenie prostredníctvom terminálových služieb
 • Prijímajte rozhodnutia na základe telemetrie aplikácií, automatizovaného vzdialeného merania a zhromažďovania údajov, ktoré možno spracovať na užitočné analýzy
 • [Iba zobrazenie] Zabezpečte digitálne informácie pred neoprávneným použitím vďaka integrácii so správou prístupových práv v systéme Windows (Rights Management Services, RMS) pre Windows Server1
 • Klasické verzie aplikácií balíka Office nainštalované v jednom PC alebo Macu: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher a Access
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, OneNotu, Excelu a PowerPointu
 • Jednoducho komunikujte a spolupracujte s ostatnými na rôznych miestach a zvýšte svoju produktivitu vďaka Skypu for Business2
 • Správcovia môžu centrálne ovládať počítače a používateľské kontá prostredníctvom skupinovej politiky
 • Správcovia môžu nasadiť softvér viacerým používateľom naraz pomocou hromadnej aktivácie
 • Prevezmite kontrolu nad vzdialeným alebo virtuálnym počítačom cez sieťové pripojenie prostredníctvom terminálových služieb
 • Prijímajte rozhodnutia na základe telemetrie aplikácií, automatizovaného vzdialeného merania a zhromažďovania údajov, ktoré možno spracovať na užitočné analýzy
 • Archivujte e-maily priamo z Outlooku (bez potreby.pst súborov) a nastavte politiky uchovávania údajov, ktoré automaticky archivujú alebo odstraňujú e-maily. Správcovia IT môžu centrálne spravovať archívnu poštovú schránku a vyhľadávanie eDiscovery. Ochrana pred únikom citlivých údajov v e-mailoch prostredníctvom upozornení na možné porušenie politiky pre Outlook a ochrany pred únikom údajov pre Exchange. Kontrola chýb a nekonzistencií v tabuľkových hárkoch pomocou funkcie Diagnostika v Exceli a zobrazenie auditovacích záznamov vo funkcii Porovnanie tabuliek.3
 • Zjednodušte integráciu veľkých objemov údajov z rôznych zdrojov, manipuláciu s nimi a vykonávajte rýchlu analýzu pomocou natívneho doplnku Power Pivot v Exceli. Jedným kliknutím preskúmajte rôzne výbery a zobrazenia údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe. Kompilujte údaje, diagramy a grafy do jediného interaktívneho hárka Power View.
 • Uskutočňujte hlasové hovory prostredníctvom klienta Lync alebo Skype for Business, začnite hovor zo zoznamu kontaktov zadaním mena alebo čísla, prípadne použite klávesnicu na vytáčanie a začnite hovor cez verejnú telekomunikačnú sieť. Jednoducho prepínajte hovory medzi zariadeniami, prepájajte hovory na záznamové zariadenie, získajte prístup k hlasovej schránke z klienta Lync alebo Skype for Business a používajte funkcie Enterprise Voice v doplnku VDI.3
 • Zabezpečte digitálne informácie pred neoprávneným použitím vďaka integrácii so správou prístupových práv v systéme Windows (Rights Management Services, RMS) pre Windows Server1
 • Jednoducho komunikujte s ostatnými používateľmi na iných miestach alebo v iných časových pásmach pomocou známych nástrojov balíka Office a Skypu for Business3
 • Zlepšite spoluprácu a zvýšte produktivitu tímu pomocou poštových schránok lokalít. Získajte prístup k e-mailom súvisiacim s projektom v Exchangei a dokumentom v SharePointe, všetko z Outlooku. Prístup je obmedzený len pre členov tímu, ktorí majú správne povolenia.3
 • Klasické verzie aplikácií balíka Office nainštalované v jednom PC alebo Macu: Outlook, Word, Excel, PowerPoint a Publisher
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, OneNotu, Excelu a PowerPointu
 • Správcovia môžu nasadiť softvér viacerým používateľom naraz pomocou hromadnej aktivácie

1. Balíky Office poskytujú rôzne úrovne integrácie so servermi podnikovej produktivity. Obráťte sa na certifikovaného partnera spoločnosti Microsoft, ktorý vám pomôže nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby.
2. Balíky poskytujú rôzne úrovne integrácie so servermi podnikovej produktivity. Aplikácia Skype for Business vyžaduje službu Skype for Business Online alebo Skype for Business Server. Obráťte sa na certifikovaného partnera spoločnosti Microsoft
, ktorý vám pomôže nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby.
3. Balíky Office poskytujú rôzne úrovne integrácie so servermi podnikovej produktivity. Obráťte sa na certifikovaného partnera spoločnosti Microsoft
, ktorý vám pomôže nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vaše potreby.