Plány služieb Office 365 Government

Plány služieb Office 365 Government sú určené pre jedinečné potreby organizácií štátnej správy. Poskytujú všetky funkcie a možnosti služieb Office 365 v segmentovanom prostredí Government Cloud Community, ktoré umožňuje organizáciám plniť normy dodržiavania súladu a zabezpečenia v USA.

Plány služieb Office 365 Government sú k dispozícii pre (1) oprávnené subjekty štátnej správy vrátane amerických subjektov štátnej správy na federálnej, štátnej, lokálnej, kmeňovej a teritoriálnej úrovni a (2) ďalšie subjekty (na základe overenia oprávnenosti), ktoré spracovávajú údaje, na ktoré sa vzťahujú vládne nariadenia a požiadavky, v prípadoch, kedy je vhodné adresovať tieto nariadenia a požiadavky pomocou služieb Office 365 Government. Každý plán sa ponúka ako mesačné predplatné a možno ho licencovať pre neobmedzený počet používateľov. Zaregistrujte si bezplatnú skúšobnú verziu a začnite so špeciálnym procesom overovania nároku, ktorý sa vyžaduje na oprávnenie. Po úspešnom overení môže vaša organizácia začať používať skúšobnú verziu. Ďalšie informácie o požiadavkách na získanie oprávnenosti.

Skúšobné verzie služieb Office 365 Government nie sú k dispozícii pre ponuky prostredí GCC High ani DOD.

Nemáte nárok na plány Office 365 Government? Vyskúšajte Office 365 E3 zdarma.


Porovnávací graf
  <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E1</strong></h4></div> <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E3</strong></h4></div> <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E5</strong></h4></div>
Všetky funkcie služby Exchange Online (plán 1) a navyše ukladanie a zdieľanie súborov v cloude, online schôdze a odosielanie okamžitých správ, videokonferencie v HD rozlíšení, intranet a tímové lokality a ďalšie služby.
Všetky funkcie služieb Office 365 E1 a navyše počítačové aplikácie balíka Office, prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie, samoobslužné funkcie BI, podniková správa aplikácií, nástroje eDiscovery, hosťovaná hlasová schránka s možnosťami automatického telefónneho systému a ďalšie služby.

Všetky funkcie služieb Office 365 E3 a navyše zjednotená komunikácia cez Skype for Business Server, Advanced eDiscovery s prediktívnym kódovaním a analýzou textu, Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365, osobné a organizačné analýzy, konferencie cez verejnú komunikačnú sieť a ďalšie služby.

Aplikácie balíka Office


 
(Nie sú súčasťou)

Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
Aplikácie balíka Office, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (len pre PC)
 • MicrosoftAccess (len pre PC)
Služby, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Služby, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Služby, ktoré sú súčasťou
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • Webové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších aplikácií
 • Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na používateľa
 • Podnikový e-mail, kalendár a kontakty so 50 GB poštovou schránkou 1
 • Hosťovanie neobmedzeného množstva online schôdzí, okamžité správy a videokonferencie v HD rozlíšení cez Microsoft Teams 2
 • Možnosť informovania a zapojenia zamestnancov z celej spoločnosti pomocou intranetu a tímových lokalít v SharePointe
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Word, Excel, PowerPoint a Outlook, navyše Publisher a Access len pre PC 3
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších aplikácií
 • Neobmedzený cloudový ukladací priestor na osobné súbory 4
 • Podnikový e-mail, kalendár a kontakty so 100 GB poštovou schránkou 1
 • Hosťovanie neobmedzeného množstva online schôdzí, okamžité správy a videokonferencie v HD rozlíšení cez Microsoft Teams 2
 • Možnosť informovania a zapojenia zamestnancov z celej spoločnosti pomocou intranetu a tímových lokalít v SharePointe
 • Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie kdekoľvek v službách Office 365 pomocou Office Graphu
 • Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
 • Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
 • Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania a exportovaním
 • Podpora hosťovanej hlasovej schránky s funkciami automatického telefónneho systému
 • Využite na citlivé e-maily funkcie okamžitej ochrany, napríklad politiky „iba šifrovať“ alebo „nepreposielať“, pomocou služby Šifrovanie správ v Office 365
 • Počítačové verzie aplikácií balíka Office: Word, Excel, PowerPoint a Outlook, navyše Publisher a Access len pre PC 3
 • OneNote: Prístup k ďalším funkciám OneNotu (funkcie sa líšia)
 • Webové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších aplikácií
 • Neobmedzený cloudový ukladací priestor na osobné súbory 4
 • Podnikový e-mail, kalendár a kontakty so 100 GB poštovou schránkou 1
 • Hosťovanie neobmedzeného množstva online schôdzí, okamžité správy a videokonferencie v HD rozlíšení cez Microsoft Teams 2
 • Možnosť informovania a zapojenia zamestnancov z celej spoločnosti pomocou intranetu a tímových lokalít v SharePointe
 • Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie kdekoľvek v službách Office 365 pomocou Office Graphu
 • Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
 • Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
 • Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
 • Vyhľadávanie eDiscovery s miestnym vyhľadávaním, blokovaním vymazania a exportovaním
 • Podpora hosťovanej hlasovej schránky s funkciami automatického telefónneho systému
 • Advanced eDiscovery s prediktívnym kódovaním a analýzou textu
 • Chráňte sa pred sofistikovanými hrozbami, ako sú napríklad neoprávnené získavanie údajov a malvér zero-day, s možnosťou skúmať a napraviť útoky po narušení. Rozšírené osobné a organizačné analýzy so službami MyAnalytics a Power BI Pro.
 • Audiokonferencie, ktoré umožňujú pozvaným používateľom pripojiť sa k schôdzam cez Microsoft Teams prostredníctvom pevnej linky alebo mobilného telefónu 6
 • Uskutočňovanie, prijímanie a prepájanie hovorov v širokej škále zariadení s cloudovou pobočkovou ústredňou
 • Uskutočňovanie domácich alebo medzinárodných hovorov z aktuálnych alebo nových telefónnych čísel pomocou doplnku Volací plán alebo zapojenie vlastného operátora a používanie priameho smerovania 5
 • Využite na citlivé e-maily funkcie okamžitej ochrany, napríklad politiky „iba šifrovať“ alebo „nepreposielať“, pomocou služby Šifrovanie správ v Office 365

Súčasťou všetkých plánov služieb Office 365 uvedených vyššie je:

Zmluva o úrovni služieb so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti a s finančnou zárukou.

Webová podpora na IT úrovni a nepretržitá telefonická podpora pri kritických problémoch.

Integrácia služby Active Directory na jednoduchú správu prihlasovacích údajov a povolení používateľov.

Špičkové zabezpečenie údajov.

Plány služieb Office 365 Government sú k dispozícii pre (1) oprávnené subjekty štátnej správy vrátane amerických subjektov štátnej správy na federálnej, štátnej, lokálnej, kmeňovej a teritoriálnej úrovni a (2) ďalšie subjekty (na základe overenia oprávnenosti), ktoré spracovávajú údaje, na ktoré sa vzťahujú vládne nariadenia a požiadavky, v prípadoch, kedy je vhodné adresovať tieto nariadenia a požiadavky pomocou služieb Office 365 Government. Každý plán sa ponúka ako mesačné predplatné a možno ho licencovať pre neobmedzený počet používateľov.

 
Organizáciou štátnej správy je zvyčajne a) akýkoľvek vládny úrad, oddelenie, divízia, jednotka alebo iný štátny subjekt alebo miestna vláda alebo b) akýkoľvek kraj, okres, spoločenstvo, mesto, samospráva, obec, mestská časť, účelové združenie alebo podobný typ štátnych orgánov zriadených na základe zákonov štátu daného zákazníka v rámci štátnych predpisov a geografických hraníc alebo c) akýkoľvek iný subjekt v štáte daného zákazníka autorizovaný výhradne na základe zákonov štátu zákazníka na nákup produktov podľa štátnych zmlúv.
 
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť oprávnenosť a pozastaviť poskytovanie služieb neoprávneným zákazníkom.
 
Nemáte nárok na plány Office 365 Government? vyskúšať Office 365 E3 zdarma.

1. Pre predplatné, ktoré nezahŕňajú úplné nainštalované verzie aplikácií balíka Office: Používatelia môžu pripojiť nasledujúce verzie Outlooku k svojej podnikovej e-mailovej schránke a používať komplexnú klientsku aplikáciu, ktorú už poznajú: najnovšia verzia Outlooku, Outlook 2013 a Outlook 2011 for Mac. Predchádzajúce verzie Outlooku, napríklad Outlook 2010 a Outlook 2007, môžu so službami Office 365 fungovať s obmedzenou funkčnosťou. Táto kompatibilita s Outlookom sa nevzťahuje na plány Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.
2. Funkcie verejnej telekomunikačnej siete v službe Microsoft Teams vyžadujú telefónny systém (súčasť plánu G5 alebo k dispozícii ako doplnok), volacie plány (doplnok) a/alebo priame smerovanie (súčasť telefónneho systému).
3. Publisher a Access: Len klientsky program a/alebo funkcie pre PC s Windowsom. Nie je možné používať vo všetkých zariadeniach. Väčšina plánov, ktoré nezahŕňajú počítačovú verziu balíka Office, funguje s najnovšou verziou balíka Office, s balíkom Office 2013 a Office 2011 for Mac. Predchádzajúce verzie balíka Office, napríklad Office 2010 a Office 2007, môžu so službami Office 365 fungovať s obmedzenou funkčnosťou. Táto kompatibilita s balíkom Office sa nevzťahuje na plány Exchange Online Kiosk ani Office 365 F3.
4. Neobmedzený cloudový ukladací priestor na osobné súbory pre oprávňujúce plány predplatných pre päť alebo viac používateľov, v ostatných prípadoch 1 TB na používateľa. Spoločnosť Microsoft poskytne počiatočný 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive for Business na používateľa, ktorý môžu správcovia zvýšiť na 5 TB na používateľa. Dodatočný ukladací priestor žiadajte od oddelenia podpory spoločnosti Microsoft. Vo OneDrive for Business je možné zriadiť ukladací priestor až do 25 TB na používateľa. Okrem 25 TB je každému používateľovi poskytnutých aj 25 TB v podobe tímových lokalít SharePoint.
5. K dispozícii na nákup vo forme doplnku. Ďalšie informácie nájdete v zozname podporovaných krajín a oblastí.

6. Dostupnosť audiokonferencií sa líši v závislosti od oblasti. Pozrite si aktuálnu medzinárodnú dostupnosť.