4 výhody jazykovej rozmanitosti, vďaka ktorým môže podnik rásť

Žijeme v multikultúrnej spoločnosti, ktorá sa skladá z ľudí rôzneho veku, etnickej príslušnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva a politickej orientácie. Niekedy, keď sa pozrieme na naše pracoviská, však vidíme len jednu či dve kultúry a obmedzenú škálu pôvodov. Keď však vpustíme na naše pracoviská diverzitu, získame nielen nové perspektívy a nápady, ale aj nové osobné a pracovné možnosti, o ktorých sme ani nevedeli, že existujú.

Neznamená to, že vytvorenie multikultúrneho pracoviska je jednoduché. Ak by sme sa pozreli na rôznosť jazykov, vytvára to dokonca určité problémy. Výhody diverzity však výrazne prevažujú nad nevýhodami a môžu posilniť vaše pracovisko a podnik. Pozrime sa na niektoré výhody a spôsob, akým môže technológia pomôcť prekonávať jazykovú bariéru.

Výhody diverzity

  • Diverzita vedie k inováciám, ktoré podporujú rast. Výskum spoločnosti McKinsey & Company dokazuje, že „spoločnosti v hornom kvartile etnickej a rasovej diverzity majú o 35 % vyššiu šancu dosahovať vyššie finančné zisky ako je priemer vo vnútroštátnom odvetví“ a „spoločnosti v hornom kvartile pohlavnej diverzity majú o 15 % vyššiu šancu dosahovať vyššie finančné zisky ako je priemer vo vnútroštátnom odvetví“. Podľa štúdie neznamená väčšia diverzita automaticky vyšší zisk, ale spoločnosť McKinsey & Company radí, že diverzifikovanejšie pracovisko dokáže lepšie „podnecovať nápady a inovácie, ktoré potom majú vplyv na úspešnosť“.
  • Dokážete lepšie poskytovať služby pre svojich klientov. Či ste vlastníkom malého podniku so zameraním na miestnu komunitu alebo sa v podniku pripravujete na expanziu do zahraničia, s diverzifikovanou pracovnou silou môžete lepšie plniť požiadavky svojich terajších aj budúcich klientov. Jedinečné a diverzifikované zručnosti, zamestnanci hovoriaci cudzími jazykmi a tím, ktorý rozumie rôznym kultúram a životným skúsenostiam, môže výrazne pomôcť pri budovaní organizácie, ktorá je relevantná v širokej škále situácií a poskytuje primerané a vhodné služby na každej úrovni, ktoré berú ohľad na kultúrne prostredie.
  • Získate prístup k novým talentovaným ľuďom. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je rastúci globálny problém. Spoločnosť Hays PLC zaoberajúca sa náborom pracovníkov uskutočnila prieskum v 30 krajinách, z ktorých Japonsko, Kanada, Nemecko a Spojené štáty sa zaradili do prvej desiatky krajín, v ktorých sa vyskytuje problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Našťastie časť problémov týchto spoločností môže byť vyriešená rozšírením škály prijímania nových pracovníkov aj napríklad na imigrantov, nových obyvateľov v krajine alebo pracovníkov, ktorí síce žijú na druhom konci sveta, avšak majú potrebné zručnosti na zabezpečenie prosperity podniku.
  • Zásoba kvalifikovaných pracovníkov sa zväčší, dokonca aj vo vašom meste. Podľa prieskumu spoločnosti Glassdoor približne „dve tretiny opýtaných respondentov odpovedali, že diverzifikované pracovisko je dôležitým faktorom pri hodnotení spoločností a ponúk zamestnania“, čo znamená, že bez ohľadu na to, kde sa potenciálni kvalifikovaní pracovníci nachádzajú sa dá povedať, že skoro všetci kandidáti budú pred prijatím ponuky zvažovať vašu úroveň diverzity.

Prekladateľské nástroje

Výhody diverzity sú síce veľké, ale každá organizácia bude musieť prekonať aj prekážky. Vďaka prekladateľskej technológii je našťastie možné mnohé problémy vyriešiť. Výsledkom môže byť súdržnejšia, kreatívnejšia a silnejšia spoločnosť. Vhodné riešenia by mali obsahovať nasledovné:

  • Vstavaný preklad textu: Niektoré obľúbené programy na spracovanie textu umožňujú používateľom prekladať textové dokumenty do rôznych jazykov. Takto si môžu čitatelia prečítať informácie vo svojom rodnom jazyku a lepšie im porozumieť, čo zasa vedie k prínosnejším reakciám na to, čo prečítali.
  • Videokonferencie s prekladom: Na to, aby ste mohli hosťovať stretnutia, ktorým všetci rozumejú a do ktorých sa môžu zapájať, nepotrebujete prekladateľa, ak použijete videokonferenčné riešenie, ktoré obsahuje preklad v reálnom čase. Tieto nástroje boli vytvorené s cieľom zabezpečiť bezproblémovú komunikáciu prekladom hovoreného slova do textu v rodných jazykoch účastníkov. Zlepšuje sa tak porozumenie a všetci členovia tímu sa môžu na schôdzi podieľať a prispievať k nej.
  • Softvér na spoluprácu skupiny s prekladom hlasu a textu: Táto nová technológia dáva všetkým členom tímu príležitosť na rovnakom mieste prekladať a pracovať na dokumentoch v rodnom jazyku. Okrem toho poskytuje členom tímu aj možnosť jasne spolu komunikovať prostredníctvom textu alebo odosielania hlasových správ.

Vytvorenie diverzifikovanejšieho pracoviska, ktoré lepšie odráža našu multikultúrnu spoločnosť, sa neudeje okamžite, ale stojí za to. Pomocou správnych nástrojov môže byť tento proces pre váš podnik a tím jednoduchší a veľmi prínosný.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službami Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

Riaditeľ pre digitálne médiá: potrebuje ho každá organizácia?

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.