Prelomenie bariér uzavretých skupín – nástroje na lepšiu komunikáciu a spoluprácu

V dnešnej dobe sa pracovníci viac než kedykoľvek predtým nachádzajú na rozličných miestach. 37 percent pracovníkov v roku 2015 do určitej miery pracovalo na diaľku. Spoločnosti sa nachádzajú na viacerých miestach a podnikové partnerstvá prepájajú svet. Okrem fyzického oddelenia sú tímy v jednej spoločnosti rozdelené aj projektami a oddeleniami. Takéto bariéry nanešťastie vedú k vzniku komunikačne uzavretých skupín, ďalšej separácii a obmedzovaniu tímovej práce a spolupráce.

Uzavreté skupiny majú značný (a rozhodujúci) dopad na podnik. Vytvárajú bariéry medzi tímami a často narúšajú komunikáciu v rámci celej organizácie. Toto však nie je všetko. Pozrime sa na širší dopad uzavretých skupín na vašu spoločnosť.

  • Obmedzovanie komunikácie a narúšanie podnikovej kultúry – uzavreté tímy narúšajú dodržiavanie podnikovej kultúry. Zamestnanci chcú komunikáciu, spoluprácu a prosperujúce pracovné prostredie. Chcú mať pocit, že môžu byť sami sebou a súčasťou tímu. Podľa 47 percent pracovníkov je diskusia kolegov o úspechoch pracoviska motivujúca.
  • Vytváranie opakovanej práce – často frustrovaný zistíte, že niekto iný vo vašej spoločnosti (najčastejšie v inom tíme alebo inom oddelení) vykonáva tú istú prácu alebo hľadá tie isté informácie. Keď tímy nemajú prehľad o projektoch iných tímov, môže to mať vážny dopad na podnikovú produktivitu.
  • Blokovanie informácií, ktoré ľudia potrebujú – interaktívny zamestnanec strávi takmer 20 percent pracovného týždňa tým, že vyhľadáva interné informácie alebo kolegov, ktorí by mu mohli pomôcť s konkrétnymi úlohami.

Zistite, ako využiť komunikačné nástroje na prelomenie bariér uzavretých skupín a umožnenie zamestnancom zdieľať nápady ako nikdy predtým.

Zjednodušenie správy súborov a úložiska

Zdieľanie súborov medzi tímami, nástrojmi, zariadeniami a oddeleniami by malo byť bezproblémové. Platforma alebo balík dobre integrovaných nástrojov umožnia dobré prepojenie ľudí, obsahu a podnikových aplikácií v organizácii. Ako súčasť tohto balíka môžu tímové lokality pomôcť zamestnancom spolupracovať na dokumentoch, ukladať informácie a spravovať projekty. Toto umožní zdieľanie a upravovanie dokumentov viacerými tímami v reálnom čase, čím sa podporí spolupráca na viacerých úrovniach a poskytne sa jedno miesto, kde to všetko možno nájsť.

S cieľom vylepšenia produktivity by tímové lokality mali byť dostupné prakticky odkiaľkoľvek. Informácie by tak mali byť zabezpečené, mali by umožniť spoluprácu na diaľku a z mobilných zariadení.

Rozšírenie tímových alebo projektových nástrojov na komunikáciu

Tímy, v ktorých nie je pravidelná interakcia, si často neuvedomujú, na čom ostatní pracujú. Podnikové sociálne siete vytvorené na komunikáciu v rámci organizácie môžu pomôcť prelomiť bariéry uzavretých skupín. Zamestnanci si môžu vytvoriť skupiny na úrovni podniku alebo oddelenia, ktoré sú zamerané na témy týkajúce sa spoločných záujmov, úspechov, učenia sa riešiť problémy alebo zhromažďovania nápadov. Organizácie stále často čelia aj uzavretým skupinám na úrovni správy a exekutívy, ktoré sú dôsledkom hierarchie organizácie, interných komunikačných postupov a podnikovej kultúry. Tieto bariéry v rámci hierarchie možno prelomiť tým, že sa vytvoria skupiny s tímovými nástrojmi na komunikáciu, ktoré zamestnancom umožnia zapojiť sa do vzájomnej komunikácie s vedúcimi pracovníkmi.

Zlepšenie medziľudských vzťahov

Jednoducho dostupné nástroje na komunikáciu, akými sú výmena okamžitých správ, videohovory a videokonferencie, poskytujú zamestnancom viacero spôsobov, ako kontaktovať svojich kolegov. Ak majú možnosť vybrať si metódu komunikácie a môžu sa s kolegami spojiť odkiaľkoľvek, bude väčšia pravdepodobnosť, že zamestnanci budú kontaktovať iných a budovať silnejšie medziľudské vzťahy.

Správne nástroje na spoluprácu môžu pomôcť zmierniť komunikačné bariéry, poskytujú lepší prístup k zdrojom a pomáhajú tímom dosahovať väčšiu produktivitu.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službami Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

4 veci, ktoré si musíte nastaviť v e-maile ako IT profík

Ďalšie informácie
Manage my business

Šetrite čas a peniaze – používajte lepší komunikačný softvér

Ďalšie informácie
Manage my business

Základy zjednotenej komunikácie: Čo by začínajúce podniky mali vedieť

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.