Vyhľadajte a vyrozprávajte presvedčivý príbeh prostredníctvom svojich údajov

Podniky v súčasnosti zhromažďujú viac údajov než kedykoľvek predtým. Údaje bez porozumenia nemajú zmysel a porozumenie bez konania je zbytočné. Najväčšou otázkou, s ktorou sa musia organizácie zaoberať, je ako celému procesu porozumieť. Ako všetko prehľadať a nájsť zmysluplné informácie, ktoré sú súčasťou príbehu o zákazníkoch, nových produktoch a trendoch v odvetví, ktorý by mohol posunúť celý podnik vpred.

V najnovšej časti seriálu Modern Workplace, Susan Etlingerová, analytička spoločnosti Altimeter Group, a Gabi Steelová, vedecká pracovníčka zaoberajúca sa vizualizáciou údajov v denníku Washington Post, hovoria o problémoch, ktorým podniky čelia pri získavaní informácií z údajov, na základe ktorých je možné konať a stanoviť najlepší postup na začiatku procesu. Hovoria o kľúčových témach vrátane:

  • Budovania správnych tímov a kladenia správnych otázok.
  • Určenia vízie a hypotézy, a zároveň o pripravenosti upraviť smerovanie na základe nových výsledkov z údajov.
  • Výberu správneho nástroja na rôzne druhy komunikácie (interaktívne vizualizácie alebo statická informačná grafika).
  • Sprístupnenie údajov pre ďalšie cieľové skupiny prostredníctvom rozprávania príbehov.
  • Používania nástrojov, ktoré väčšina organizácií už vlastní, na získanie vyššej hodnoty zo súčasných údajov.

Taktiež si budete môcť pozrieť predstavenie funkcií Power BI, Excelu a Wordu, ktoré zlepšujú vizualizáciu údajov a pomáhajú pri vytváraní prehľadov. Nová funkcia Office Tap ukazuje, ako tieto vizualizácie môžu byť jednoducho zakomponované do zostáv.

Zaregistrujte sa a pozrite si najnovšiu časť seriálu Modern Workplace, Vizualizácie: sila rozprávania príbehov prostredníctvom údajov, a získajte ďalšie informácie.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tips

Lepšie vyváženie práce a osobného života vďaka analýzam

Ďalšie informácie
Business Tips

Analýza e-mailov: Písanie lepších e-mailov pomocou údajov

Ďalšie informácie
Business Tips

Ako Molly Moon využíva analýzu údajov pri úprave ponuky

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.