Zistite, či vaše mobilné zabezpečenie údajov spĺňa všetky požiadavky

Či ste vlastníkom malého podniku alebo pracujete pre veľkú nadnárodnú korporáciu, mobilné zabezpečenie údajov by malo byť súčasťou štruktúry vašej organizácie a jedným z primárnych poslaní oddelenia IT. Koniec koncov, po explozívnom rozšírení cloudu a možnosti používania technológie BYOD (Bring Your Own Device – Používanie vlastného zariadenia), môže prístup k údajom vašej spoločnosti kedykoľvek získať ktokoľvek. Môže vás to vystaviť riziku hakerského útoku, vírusov a iných útokov.

Samozrejme, že to už pravdepodobne viete a zrejme už máte aj plán mobilnej ochrany údajov. No dostávate za svoje peniaze úroveň ochrany, ktorá vás dokáže ochrániť pred čoraz desivejšími hrozbami mobilného zabezpečenia? Poďme sa pozrieť na niektoré z funkcií, ktoré naozaj dôležité pri výbere riešenia mobilného zabezpečenia.

  • Kontajnery na úrovni zariadenia alebo osoby. V prípade scenára BYOD umožňuje použitie kontajnerov na úrovni zariadení alebo osôb vášmu IT tímu vytvoriť v zariadení používateľa priestor (alebo kontajner), kde môže používať aplikácie vašej firmy a kde zároveň budú podliehať špeciálnym protokolom. Takto sa bezpečnostné opatrenia nebudú musieť aplikovať na celý telefón, vaše údaje sú chránené a zariadenie je stále možné používať na osobné účely bez toho, aby bola jeho obsluha nepraktická.
  • Správa mobilných aplikácií (MAM). Prístup MAM k zabezpečeniu mobilných údajov dáva vášmu IT tímu možnosť udeliť zamestnancom prístup ku konkrétnym aplikáciám, ktoré môžu použiť na prácu. Keďže aplikácie sú pod dohľadom IT tímu, môžu si ponechať možnosť odstrániť ich na diaľku, čo môže byť užitočné, ak niektorý z vašich zamestnancov svoje zariadenie stratí alebo ak niekto zo spoločnosti odíde za nie veľmi priaznivých okolností.
  • Šifrovacie protokoly: Pokiaľ ide o riešenia mobilného zabezpečenia, šifrovacie protokoly a technológie možno skombinovať tak, aby vaše údaje chránili prakticky kdekoľvek. Hľadajte riešenia, ktoré používajú kombináciu protokolov a technológií, ako sú protokoly TLS/SSL (Transport Level Security/Secure Sockets Layer), zabezpečenie protokolu IP (IPsec), šifrovací štandard AES-256 (Advanced Encryption Standard) a šifrovania BitLocker a ďalších možností. Umožní vám to rozhodiť širšiu sieť a chrániť si údaje dôkladnejšie než ako keby ste sa uspokojili s riešením, ktoré používa iba jeden z uvedených protokolov.
  • Viacfaktorové overenie. Používanie riešenia s funkciou viacfaktorového overovania a jediného prihlásenia pomáha zabezpečiť prístup k údajom a aplikáciám a poskytne vášmu tímu jednoduchý spôsob používania súborov, na ktoré sa spoliehajú. Možnosti overenia môžu obsahovať telefonický hovor, SMS alebo oznámenie mobilnej aplikácie. Všetky možnosti sú rýchle a jednoducho sa na ne reaguje. Okrem toho niektoré riešenia viacfaktorového prihlásenia používajú monitorovanie zabezpečenia v reálnom čase a správy založené na strojovom učení, ktoré identifikujú nekonzistentné schémy prihlásenia, ktoré môžu váš IT tím upozorniť na podozrivú aktivitu, takže na ňu môžu rýchlo zareagovať.

Keďže praktiky BYOD sa šíria malými i veľkými podnikmi ako požiar, sústrediť sa na zabezpečenie mobilných zariadení už nestačí. Namiesto toho je kriticky dôležité implementovať plán mobilnej ochrany údajov pokrývajúci všetky spôsoby, ktoré môže váš tím použiť na prístup k údajom. A hoci žiadne jedno riešenie neochráni vašu organizáciu pred hrozbami, ak budete hľadať riešenie, ktoré kombinuje opatrenia, je pravidelne aktualizované a spĺňa národné aj medzinárodné štandardy, dokážete vybudovať systém, ktorý vašim údajom poskytne najmodernejšiu ochranu bez ohľadu na to, odkiaľ a ako sa k nim pripájate.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tech

Hakerský útok: prečo potrebujete pokročilú ochranu pred hrozbami

Ďalšie informácie
Business Tech

Čo by mali rastúce podniky vedieť o archivácii e-mailov

Ďalšie informácie
Business Tech

6 úloh ideálnych pre cloud – cloudový ukladací priestor a ďalšie možnosti

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.