Globálna pracovná sila: nová kultúra práce

Súčasné pracovisko je definované generáciami s veľmi odlišnými skúsenosťami. K tomu sa pridáva aj fakt, že čoraz viac podnikov pôsobí na globálnej úrovni a musí prepájať tímy vzdialené kultúrne aj geograficky. Ako sa teda organizácie vysporadúvajú s týmito generačnými, kultúrnymi a geografickými rozdielmi?

Pozrite si túto epizódu seriálu Moderné pracovisko s názvom Globálne pracovisko: nová kultúra práce a uvidíte diskusiu Cama Marstona, prezidenta spoločnosti Generational Insights a Kelly Joscelynovej, vedúcej náboru talentov v spoločnosti Mastercard, o stratégiách na vytváranie sociálnej spolupráce v prostredí, ktoré pomôže pracovníkom pochopiť, ako dosiahnuť lepšie výsledky pomocou lepšej spolupráce a prekonávaním troch bežných prekážok:

  • Pochopenie kultúr – zdieľanie a vytváranie povedomia o kultúrnych rozdieloch, ktoré môže tiež pomôcť pochopiť zákazníkov z celého sveta
  • Spoločenský odstup – budovanie vzťahov a dôvery v rámci geograficky rozptýlených alebo generačne rozmanitých tímov
  • Komunikácia a jej spôsob – pochopenie spôsobu zdieľania informácií alebo získavania odozvy v rozdielnych kultúrach a generáciách na dosiahnutie začlenenia a vyššej produktivity

Vieme vám ukázať aj to, ako služby Microsoft 365 pomáhajú tímom z celého sveta efektívnejšie spolupracovať, čo zahŕňa úžasné možnosti prekladu prezentácií.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službami Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

Spravovanie viacgeneračnej pracovnej sily

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.