Ako ochrana mobilných údajov môže pomôcť zabrániť prístupu útočníkov

Vo svete, kde sa údaje pravidelne prenášajú zo serverov spoločností na nezabezpečené osobné zariadenia, do aplikácií alebo cloudu (najmä ak si uvedomíme, že takto posielané údaje zanechávajú počas celého presunu digitálnu stopu v podobe kópií), zabezpečenie mobilných údajov je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Aj keby vašou prvou reakciou bolo zakázanie odosielania údajov a inštalácia reštriktívneho IT softvéru na ochranu koncových bodov na všetkých zariadeniach členov vášho tímu, pravdepodobne by nikto z vašich zamestnancov s tým nesúhlasil. Koniec koncov, oni svoje zariadenia používajú okrem práce aj na súkromné účely, čo znamená, že musíte nájsť spôsob, ako ochrániť vaše údaje bez obmedzovania používania mobilných zariadení vaším tímom.

Ľuďom, ktorých prácou je zabezpečenie údajov, by sa mohlo zdať, že skôr by ste objavili doma na záhradke pasúceho sa jednorožca, ako dosiahli väčšie zabezpečenie bez obmedzovania používania zariadení, avšak je to možné. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ako zlepšiť zabezpečenie mobilných údajov v organizácii bez toho, aby ste sťažili používanie zariadení, ktoré váš tím rád používa.

  • Správa mobilných aplikácií (MAM): Pomocou riešení MAM, môžu organizácie poskytnúť používateľom prístup ku katalógu aplikácií vyvinutých v rámci organizácie, ako aj k overeným a schváleným aplikáciám tretích strán, ktoré je možné používať na prácu. Správcovia môžu okrem poskytnutia zoznamu prijateľných aplikácii pre používateľov aj zakázať aplikácie, ktoré nespĺňajú ich kritériá. Na zabezpečenie väčšieho pohodlia umožňujú riešenia MAM správcom aktualizovať a dokonca odstraňovať aplikácie bez nutnosti fyzického prístupu k zariadeniu. Je to výborné riešenie pre globálne organizácie, prípadne organizácie s veľkým počtom zamestnancov, ktorí pracujú z domu.
  • Virtuálna pracovná plocha (VDI): Organizácie môžu používať súčasné riešenia na zabezpečenie údajov a ochranu kriticky dôležitých informácií pomocou hosťovania virtuálneho počítača na zdieľanom serveri, ku ktorému sa používatelia môžu pripájať prostredníctvom mobilných zariadení. Je dôležité poznamenať, že tento druh riešenia sa vzťahuje len na používanie počítačových aplikácií, a nie tých, ktoré boli už pôvodne vyvíjané pre mobilné zariadenia. Z tohto dôvodu sú na ochranu mobilných údajov potrebné ďalšie úrovne zabezpečenia, aby všetky aspekty práce na mobilných zariadeniach boli pokryté.
  • Správa mobilných zariadení (MDM): Riešenia MDM predstavujú komplexné riešenie zabezpečenia pre mobilné aplikácie, sieť a údaje používané v mobilných zariadeniach, ako aj pre samotné mobilné zariadenia. Všetky tieto položky sa spravujú prostredníctvom jedného softvérového produktu, na ktorý zvyčajne dohliada IT oddelenie organizácie. Bezpečnostné riešenia MDM sa môžu vo všeobecnosti používať v rámci riešenia BYOD alebo v rámci firemných zariadení. Stačí jednoducho zaregistrovať zariadenie a nakonfigurovať ho na komunikáciu so serverom riadenia podniku. Odvtedy sa bude zariadenie pravidelne synchronizovať so serverom riadenia na kontrolu aktualizácií a používanie najnovších politík nastavených IT oddelením. Vďaka tomu bude používanie bezproblémové a zabezpečené od A po Z.

Nárastom používania mobilných zariadení sa stáva neustále zabezpečenie údajov kriticky dôležitým. Prostredníctvom rôznych bezpečnostných opatrení môžete dať svojim zamestnancom flexibilitu pracovať z ľubovolného miesta, v ľubovolnom čase a prakticky z ľubovolného zariadenia. Ak chcete maximalizovať svoju ochranu, je vhodné kombinovať riešenia zabezpečenia mobilných údajov. Napríklad výberom riešení MAM a MDM môžu organizácie používať lokálne a cloudové bezpečnostné opatrenia, a chrániť tak svoje údaje počas ich používania v kancelárii alebo na ľubovolnom mieste, kde sa nachádzajú členovia vášho tímu.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tech

Čo sa stane, ak si spoločnosti nezabezpečia duševné vlastníctvo správne

Ďalšie informácie
Business Tech

Zákaznícke údaje – na rozmedzí užitočnej inovácie a narúšania súkromia

Ďalšie informácie
Business Tech

Príručka o zabezpečenom e-maile pre malé podniky

Ďalšie informácie
Business Tech

Hakerský útok: prečo potrebujete pokročilú ochranu pred hrozbami

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.