Otázky a odpovede: Ako si spoločnosť Molly Moon pomáha analýzou údajov

Spoločnosť Molly Moon je miestnou legendou, tzn. úspešnou a zbožňovanou zmrzlinárňou, ktorá sa nachádza na ôsmich miestach v Seattli a okolí a vo Washingtone. Jej poslaním je urobiť zo sveta lepšie miesto. Denise Brownová je kontrolórkou v zmrzlinárni Molly Moon a najzodpovednejšou osobou, ktorá zabezpečuje, že hodnota spoločnosti neustále stúpa.

„Pre spoločnosť teda robím všetku prácu s údajmi a účtovníctvo.“ Pani Brownová vraví, že spoločnosť Molly Moon sa usiluje o to, aby sa stala „najúžasnejším zamestnávateľom v našom odvetví“ tým, že bude neustále rozdávať pomoc, úctivo sa správať k zamestnancom a aktívne sa podieľať na rozvoji miestnej komunity.

Môže byť teda podnik skutočne finančne, ekologicky a sociálne zodpovedný a zároveň dosahovať zisk? Opýtali sme sa pani Brownovej, ako to spoločnosť Molly Moon robí a ako využíva analýzu údajov na dosahovanie svojich cieľov.

Otázka: Vaším poslaním je pomocou kopčekov postupne zmeniť svet. Vedeli by ste uviesť niekoľko príkladov, ako to robíte a ako vám analýza údajov pomáha pri práci na tomto poslaní?

Odpoveď: Snažíme sa skutočne pozitívne vplývať na spoločnosť. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova alebo s rodinami, ktoré potrebujú jedlo či podporu, snažíme sa o sociálnu rovnoprávnosť a sme politicky aktívni. Už od samého začiatku je všetok odpad vyprodukovaný spoločnosťou Molly Moon 100 % kompostovateľný a využívame výhradne miestne zdroje. Za každú odvedenú prácu od svojho počiatku vyplácame dôstojné mzdy s plne hradenou zdravotnou starostlivosťou pre každého, kto pracuje viac ako 20 hodín v týždni. A robíme všetko pre to, aby sme mohli poskytnúť zamestnancom takú mzdu, vďaka ktorej bude pre nich jednoduché žiť v Seattli.

Dôležité je vytvoriť si plán pre tieto prvky už od začiatku, ako by sa mali nahromadiť, keď sa stanete úspešnejšími. Ak by Molly už v začiatkoch nevytvorila podnik, ktorý by jej toto všetko umožňoval, myslím, že by robila niečo úplne iné. Naozaj to bol nevyhnutný základ na vytvorenie spoločnosti.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

Ako nástroje Business Intelligence pomáhajú sociálne zodpovednej zmrzlinárni naberať kopčeky úspechu

Ďalšie informácie
Manage my business

Prečo je vizualizácia údajov nevyhnutná na pochopenie business intelligence

Ďalšie informácie
Manage my business

Veľké objemy údajov vedú k veľkým rozhodnutiam: Zmysluplné využitie analýz údajov a tabuľkových hárkov

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.