Ako úspešní lídri angažujú zamestnancov pomocou moderných obchodných nástrojov na komunikáciu

Nie je žiadnym tajomstvom, že obrovské množstvo zamestnancov nespája s ich prácou nič.

Potvrdila to spoločnosť Aon Hewitt vo svojej globálnej analýze z roku 2017, v ktorej sa zamerala na viac ako 5 miliónov zamestnancov a zistila, že iba 24 % zamestnancov je v práci angažovaných. Čísla spoločnosti Gallup sú ešte alarmujúcejšie: iba 15 %zamestnancov na svete (a iba 33 % v USA) je angažovaných.

Existujú jasné spôsoby, ako prekonať rozdiely v angažovanosti zamestnancov. Musíme lepšie zaraďovať ľudí do rolí, priraďovať im naozaj zmysluplnú prácu a investovať do rozvoja našich vedúcich pracovníkov a manažérov, aby inšpirovali svoje tímy k lepším výkonom.

Jeden zo spôsobov, ako vyriešiť problém s angažovanosťou, sa však často prehliada: obojsmerná komunikácia medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami na všetkých úrovniach organizácie. Otvorená a pravidelná komunikácia má moc radikálne zmeniť vašu spoločnosť.

Zosúlaďte ľudí, ktorí pracujú pre vaše poslanie, a dodajte im energiu

Úspešní lídri často komunikujú o poslaní a hodnotách spoločnosti. Takisto vítajú aj úprimné pripomienky a odpovedajú na otázky. Táto voľná a otvorená komunikácia zosúlaďuje zamestnancov a dodáva im energiu, vďaka nej sa poslanie spoločnosti stáva „ozajstným“ pre všetkých a to im pomáha pochopiť, ako k nemu môžu prispieť.

Časopis Chief Executive spravil rozhovor s množstvom vysokých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa zameriavajú obzvlášť na komunikáciu so zamestnancami a modelovanie požiadaviek. Bob Leduc, predseda spoločnosti Pratt & Whitney, v rozhovore povedal: „Pevne verím, že mojou prácou je definovať, vymodelovať a podporovať kultúru, akú tu chceme mať.“ Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti 7-Eleven Joea DePinta „musíte byť prítomný. Musíte byť viditeľný, je to dôležité vo všetkých podnikoch a hlavne v tom našom franchisingovom. Nadobúdatelia franchisingu musia vedieť, že vedenie im je k dispozícii. Preto sme veľmi otvorení, veľmi dostupní, veľmi prístupní.“

Zapojte zamestnancov do strategických iniciatív

Efektívni lídri tiež jasne a zrozumiteľne komunikujú s organizáciou o strategických iniciatívach. To zabezpečí, že každý chápe, prečo a kam podnik smeruje a ako môže k tomu prispieť. Okrem toho to zamestnancom pomáha lepšie sa pripraviť na zmeny v smerovaní spoločnosti alebo aj v ich práci. Keď rozumejú odôvodneniam vašich iniciatív, sú schopní zmeny prijať, namiesto toho, aby im odporovali.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službami Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.