Veľké objemy údajov vedú k veľkým rozhodnutiam: Zmysluplné využitie analýz údajov a tabuľkových hárkov

Čítali ste najnovšie blogy. Zúčastnili ste sa konferencií. Veľké objemy údajov sa vďaka tomu, akú vysokú cenu majú v súčasnom konkurenčnom prostredí, stali neoddeliteľnou súčasťou stratégie mnohých spoločností. Veľké objemy údajov dokážu poskytnúť prehľady, ktoré majú potenciál podporiť rast podniku alebo ho položiť na lopatky – to už nie je žiadnym tajomstvom.

Teraz, keď všetci zhromažďujú veľké objemy údajov, do popredia sa dostáva otázka: Ako ich po extrahovaní zmysluplne využiť?

Proaktívne verzus reaktívne spracovanie údajov

Proaktívny prístup k analýzam veľkých objemov údajov je najlepšou cestou k úspechu. Disciplinovaný prístup a jasná vízia plánu a stratégie má na rozdiel od obyčajného zhromažďovania údajov oveľa vyššiu šancu na úspech. Bez prepojenia a korelačných vzťahov či hierarchií sa môže spravovanie údajov rýchlo vymknúť spod kontroly.

V mnohých spoločnostiach za tieto úlohy zodpovedá pomerne nová pracovná pozícia pracovníka zodpovedného za údaje. Táto osoba má na starosti dohľad nad využívaním informácií ako zdroja, zvyčajne prostredníctvom dolovania údajov, ich spracovania a analýzy.

Premena údajov na informácie a informácií na inteligentné prehľady

Zmysluplné spracovanie veľkých objemov údajov je veľmi podobné zmysluplnému spracovaniu akýchkoľvek externých údajov, rozdiel je len v ich množstve. Aj v prípade veľkých objemov, vysokých rýchlostí alebo veľkého množstva rôznych typov informácií musí spracovanie zostať cenovo efektívne a podporovať rozhodnutia.

Jeden z bežných príkladov znázorňuje tok údajov z rôznych zdrojov údajov smerom nahor, pričom údaje prechádzajú cez úložiská. Z týchto úložísk pokračujú údaje do vašich analytických nástrojov a nástrojov na tvorbu zostáv, niekedy vo formáte tabuľkových hárkov.

Niektoré údaje môžu mať zvládnuteľnú veľkosť, vtedy možno jednoducho vykonať rozhodnutia bez príliš veľkého počtu krokov.

Častokrát však dotazy môžu vrátiť desaťtisíce riadkov.

Takéto tabuľkové hárky môžu pôsobiť odstrašujúco. Samé riadky pod riadkami, stĺpce vedľa stĺpcov – všetko však má hodnotu. Žiaľ, veľké objemy údajov rastú, ale možnosti ľudí spracovať tieto nespracované informácie nie.

V prípade veľkých objemov údajov sú skvelým pomocníkom na tieto výzvy, ktorým zrejme budete čeliť z dôvodu kvantity, rôzne nástroje. Vďaka opakovanému čisteniu a transformácii sa budú dať údaje spravovať. Niektoré nástroje dokonca údaje analyzujú a výsledky zobrazujú v niekoľkých typoch tabuliek.

Oboznámenie s nástrojmi

Nástroje na spracovanie veľkých objemov údajov pokrývajú široké spektrum zložitosti. Pomocou nástrojov na tvorbu zostáv zistíte, čo sa stalo. Pomocou analytických nástrojov viete, prečo sa to stalo. Nástroje na monitorovanie zobrazujú, čo sa práve deje. Prognostické nástroje vytvárajú odhady, čo sa môže stať. Prediktívne nástroje zobrazujú, čo sa pravdepodobne stane. A normatívne nástroje vám dokonca ukážu, aký typ akcie treba vykonať.

Veľké objemy údajov nemusia pôsobiť odstrašujúco. Pristupujte k nim flexibilne a snažte sa porozumieť funkciám jednotlivých nástrojov. Budete tak na najlepšej ceste k sebavedomému rozhodovaniu.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Manage my business

Ako nástroje Business Intelligence pomáhajú sociálne zodpovednej zmrzlinárni naberať kopčeky úspechu

Ďalšie informácie
Manage my business

Otázky a odpovede: Ako si spoločnosť Molly Moon pomáha analýzou údajov

Ďalšie informácie
Manage my business

Prečo je vizualizácia údajov nevyhnutná na pochopenie business intelligence

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.