„Zmrzlinová matematička“ spoločnosti Molly Moon zdieľa 5 spôsobov, pomocou ktorých môže váš malý podnik ťažiť z nástrojov na analýzu údajov

Keď Denise Brownová prvýkrát prišla do veľmi obľúbenej seattleskej zmrzlinárne Molly Moon ako kontrolórka alebo, ako sama opisuje svoju úlohu, „zmrzlinová matematička“, všetko od miezd a personálneho obsadenia až po inventárny súpis sa sledovalo pomocou ceruzky a papiera. Keďže pani Brownová vedela, aký dôležitý vplyv môže mať zhromažďovanie, usporadúvanie, analyzovanie a prezentovanie údajov vhodným spôsobom, rozhodla sa, že bude robiť to isté pomocou dostupnej technológie.

Pani Brownová chcela zhromažďovať a analyzovať údaje nielen preto, aby lepšie porozumela podniku, ale aj preto, aby tak mohla zdieľať údaje s ostatnými ľuďmi v spoločnosti a ukázať im, aké prehľady by z nich mohli získať. Odvtedy už vytvorila nástroj pre personálne obsadenie, ktorý v okamihu vytvorí pracovné harmonogramy založené na minulých predajoch a údajoch o dochádzke. Predajne tiež sledujú, ktoré príchute sa predávajú najlepšie, ale aj spokojnosť zamestnancov. Keďže spoločnosť práve otvorila novú predajňu v mestskej štvrti Seattlu, v Columbia City, je zrejmé, že sledovanie údajov je pre podnik prospešné. Denise je presvedčená, že váš malý podnik môže mať úžitok z nástrojov na analýzu údajov pre týchto päť spôsobov:

  1. „Vaše prevádzkové postupy budú oveľa efektívnejšie. Vytvorila som systém tabuľkových hárkov, ktoré nám umožnili pozrieť sa na historické údaje o predaji spolu s údajmi o mzdách z minulosti a vytvoriť nástroj, ktorý nám umožní určiť, ako rozvrhneme naše predajne na nasledujúci rok. Vyžiadalo si to postup, ktorý zvykol trvať týždne, čo sa však zmenilo a koncept ste tak mohli získať do 20 minút.“

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.