Online schôdze: zaistenie zabezpečenia

Podľa nedávnej správy sa odhaduje, že ročné globálne náklady vyplývajúce z počítačovej kriminality do roku 2021 narastú na 4,9 bilióna eur. Na obranu pred touto kriminalitou organizácie minú 0,8 bilióna eur na technológie zaisťujúce kybernetickú bezpečnosť. V každom prípade ide o vysokú sumu.

Ak sa nechcete stať obeťou počítačovej kriminality, no nechcete tomu venovať množstvo prostriedkov, venujte špeciálnu pozornosť zabezpečeniu, že softvér a služby, ktoré vaša spoločnosť využíva, spĺňajú štandardy a majú robustné funkcie zabezpečenia. Toto je dôležitá vec, ktorú treba zvážiť pri hodnotení softvéru na realizáciu online schôdzí. Zamyslite sa nad rozsahom duševného vlastníctva, ktorého digitálny prenos realizujú zamestnanci a externé osoby používajúce príslušný softvér na odosielanie hlasových správ, okamžitých správ, obrázkov a dokumentov. V závislosti od odvetvia môžu tieto prenosy predstavovať významné množstvo citlivých údajov.

Tu je niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť, keď hľadáte vhodné riešenie na realizáciu online schôdzí.

Základné šifrovanie

Väčšina kybernetickej ochrany začína šifrovaním – procesom, na základe ktorého sa údaje zakódujú alebo skreslia počas ich prenosu medzi dvoma systémami. Odpočúvajúci a hakeri nedokážu tieto šifrované správy dešifrovať. Dokáže to len sever na strane koncového príjemcu. Uistite sa, že ste vybrali softvér na realizáciu online schôdzí, ktorý šifruje všetky prenosy súborov, okamžité správy, hlasové konverzácie a videokonverzácie. Toto je kľúčové najmä v prípade, ak členovia vášho tímu často používajú verejné WiFi siete.

Buďte si vedomý aj toho, čo nemožno šifrovať. Ak váš zamestnanec používa softvér na realizáciu online schôdzí na volanie na mobilnú alebo pevnú linku, časť konverzácie, ktorá sa realizuje prostredníctvom štandardnej telekomunikačnej siete, nebude šifrovaná. Nemajte komfortný prístup voči svojim komunikačným návykom. Vždy sa zamyslite nad tým, s kým hovoríte a akým spôsobom s ním hovoríte.

Správa prístupu používateľov

Ideálny softvér na realizáciu online schôdzí vám poskytne kontrolu týkajúcu sa používateľov, kontrolu prístupu a kontrolu nad históriou prihlasovania. Ak je v hre cenná IP adresa vašej spoločnosti, nemôžete si dovoliť zriecť sa efektívnej kontroly na vysokej úrovni.

Uistite sa, že dokážete vybrať zamestnancov, ktorí majú mať prístup ku kontu, a funkcie, ktoré majú povolené používať. Obmedzením prístupu na základe požiadaviek rolí nevyhnutným spôsobom znížite pravdepodobnosť narušení zabezpečenia spôsobených neuvážlivým alebo neuniformným používaním softvéru. Ak kedykoľvek zaznamenáte podozrivú aktivitu, dokážete lepšie určiť jej pôvod.

Softvér na realizáciu online schôdzí nemusí vyzerať ako niečo, nad čím sa oplatí veľa premýšľať. Avšak technológie, ktoré robia váš podnik efektívnejším, často predstavujú potenciálne riziká, ktoré sú odvrátenou stránkou ich výhodnosti. Venujte čas preskúmaniu funkcií všetkých riešení, ktorých kúpu pre svoju spoločnosť zvažujete, a nepozerajte sa len na prvoplánové výhody. Uistite sa, že kupujete produkt stojaci na pevnom základe, ktorý vás vybaví všetkým potrebným.

Informácie o autorovi

The Microsoft 365 team is focused on sharing resources to help you start, run, and grow your business.

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tech

3 najdôležitejšie podrobnosti ukladania súborov online

Ďalšie informácie
Business Tech

Ako bezpečne používať mobilné platby a chrániť sa pred hakermi

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.