Plánovanie bezpečnej budúcnosti pre váš podnik

Pokiaľ ide o technológie na pracovisku, takmer každé zjednodušenie sa porovnáva s potenciálnymi hrozbami. E-mail a cloud, hoci spôsobili revolúciu v spôsobe podnikania, umožnili nové spôsoby krádeží a podvodov, ktoré si vyžiadali nové predpisy. To znamená, že naplánovanie bezpečnej budúcnosti pre váš podnik nie je nič jednoduché. Našťastie sa na cestu za zabezpečením nemusíte vydávať sami. Pripomínanie si niekoľkých kľúčových kritérií vám môže pomôcť bezpečne odvrátiť nebezpečenstvo pre vaše podnikanie.

Dodržiavanie súladu

Celosvetový objem údajov by mal do roku 2020 vzrásť na 44 zettabajtov. Koľko je 1 zettabajt? 44 biliónov gigabajtov.

To je naozaj veľa údajov.

Ich ukladanie je skutočne veľkou výzvou, no ich vyhľadávanie môže byť ešte väčšou. Bez správnej technológie môže vyhľadávanie konkrétnej informácie zabrať absurdné množstvo času. Keď vás však niekto požiada, aby ste v rámci súdneho procesu dohľadali nejaký e-mail, súd sa nepochybne nepoteší, ak mu oznámite, že ho „nemôžete nájsť“. Aktuálne predpisy vyžadujú od všetkých podnikov, aby uchovávali ľahko dostupné kópie všetkých elektronických obchodných údajov.

Dodržiavajte súlad a vyhnite sa právnym opletačkám tým, že zaistíte správne ukladanie, získavanie a monitorovanie svojich údajov. Vyberte si riešenie s najlepšími funkciami archivácie, auditovania a vyhľadávania eDiscovery.

Vyberte ochranu osobných údajov

Ukladanie informácií v cloude je praktickým spôsobom, ako znížiť náklady, no hosťovacie služby alebo údaje od zákazníkov stále predstavujú riziko. Pri výbere cloudovej stratégie by ste si mali položiť tieto otázky:

  • Ponúka poskytovateľ cloudových služieb informácie o postupoch ochrany osobných údajov a postupoch pri zabezpečení na jednom centrálnom mieste?
  • Ak áno, obsahujú informácie odpovede na otázky uvedené nižšie? 1), miesto uloženia mojich údajov, 2) kto k nim má prístup, 3) za akých okolností sú moje údaje k dispozícii a 4) ktorí subdodávatelia, ak vôbec nejakí, spracovávajú moje údaje?
  • Používa poskytovateľ služieb údaje aj na iné účely okrem optimalizácie platformy služby?
  • Používa môj poskytovateľ služby výkonnú ochranu prenosu údajov v cloude?

Ak odpoveďou na väčšinu týchto otázok nie je rozhodné „áno“, môžete v budúcnosti čeliť úniku údajov. A ten sa môže predražiť. Spoločnosť IBM nedávno zistila, že priemerné zlúčené celkové náklady sa pri úniku údajov pohybujú okolo 4 miliónov amerických dolárov.

Nevynechajte šifrovanie

Bez ohľadu na nároky na zabezpečenie vašej organizácie, osvojenie si troch oblastí šifrovania e-mailov (zabezpečenie, kontrola a použiteľnosť) vám zabezpečí náskok pred konkurenciou.

E-mailová šifrovacia služba by vám mala umožniť odosielanie šifrovaných správ komukoľvek, mala by eliminovať potrebu certifikátov a zlepšiť zabezpečenie e-mailovej korešpondencie zašifrovaním celých postupností e-mailov. Platforma šifrovaných e-mailov by mala zabrániť citlivým informáciám a údajom opustiť vašu bránu, šifrovať správy v bráne na základe pravidiel politiky a integrovať sa s existujúcou e-mailovou infraštruktúrou.

Pri hľadaní platformy pre dôvernú obchodnú komunikáciu si vyberte produkt, s ktorým vám odpadnú problémy so šifrovaním e-mailov. Minimalizujete tým kapitálové investície, uvoľníte IT zdroje a znížite riziká.

Klaďte dôraz na ochranu pred vírusmi

Môže sa zdať, že ste voči vírusom imúnni, no iba do chvíle, kým vašu schránku nenapadne vírus. Iba za posledný rok však spoločnosť Kapersky zistila 4 000 000 jedinečných malvérových hrozieb. Ak skutočne plánujete bezpečnú budúcnosť svojej spoločnosti, monitorovanie e-mailov je vašou prvou obrannou líniou. Ochráňte poštové schránky pred pokročilými hrozbami vďaka spolupráci s poskytovateľom e-mailových služieb poskytujúcim ochranu pred vírusmi, analýzu malvéru v prílohách a kontrolu škodlivých prepojení.

Informácie o autorovi

Tím Centra rozvoja sa zameriava na to, aby ste mohli začať, riadiť a prevádzkovať svoj podnik.

Začíname so službami Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť
Súvisiaci obsah
Business Tech

Ako vašej firme pomôže mapovanie procesov

Ďalšie informácie
Business Tech

Ako vytvoriť najlepšiu organizačnú schému firmy

Ďalšie informácie
Business Tech

Ako efektívne navrhnúť priestory so softvérom na tvorbu pôdorysov

Ďalšie informácie
Business Tech

3 spôsoby, ako pomocou videokonferenčných riešení zlepšiť podnikanie

Ďalšie informácie

Lokalita Growth Center neposkytuje profesionálne daňové ani finančné poradenstvo. Ak chcete prediskutovať svoju situáciu, mali by ste sa obrátiť na profesionálneho daňového alebo finančného poradcu.